Internationalisering og fragmentering af værdikæder og forsyningssikkerhed

Stig Yding Sørensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 27 04.

Internationalisering og fragmentering af værdikæder og forsyningssikkerhed

Globaliseringen har bevirket, at europæiske virksomheder i stigende grad oplever en internationalisering af deres værdikæder. Flere og flere virksomheder i forskellige brancher køber produkter og ydelser på det globale marked i stedet for at producere og udføre dem selv. Dette medfører stordriftsfordele for virksomhederne, større (pris)konkurrence underleverandørerne imellem samt muligheden for at udnytte ressourcer, der ikke findes i nærområdet. Omvendt gør det også Europa og de europæiske virksomheder mere afhængige af eksterne leverandører, hvilket kan true forsyningssikkerheden. EU’s afhængighed af importerede råvarer er tidligere nævnt som et problem, men andre strategiske input såsom teknologi, viden og avancerede komponenter importeres nu også i højere grad til Europa fra andre dele af verden.

På denne baggrund blev Teknologisk Institut af EU Kommissionen bedt om at analysere graden og konsekvenserne af den øgede internationalisering og fragmentering af værdikæder for Europa. Formålet var at analysere fem udvalgte værdikæder og derved afdække de potentielle udfordringer, som europæiske virksomheder møder som følge af den øgede globalisering.

Projektet havde som nævnt fokus på fem værdikæder, der bredt skulle illustrere de udfordringer eller kritiske faktorer, som europæiske virksomheder står overfor. Disse værdikæder var:

 • Halvledere
 • Fly
 • Rumfartøjer
 • Mobiltelefoner
 • Elektriske biler.

Teknologisk Institut identificerede otte faktorer, som potentielt er kritiske i de fem værdikæder. Hver værdikæde fokuserede på to til tre kritiske faktorer. De kritiske faktorer var:

 • Miljømæssig bæredygtighed
 • Socio-politiske faktorer
 • Makroøkonomiske faktorer
 • Teknologiske faktorer
 • Sikkerhed
 • Ressourcetilgængelighed/begrænsninger
 • Konkurrencemæssige faktorer
 • Leverandører.

Desuden var der fokus på virksomheders tilpasningsproces i forhold til den øgede opsplitning og internationalisering af værdikæder, de fremtidige udfordringer for virksomhederne samt deres strategier til at reagere på disse udfordringer. Studiet mundede ud i anbefalinger til de politiske beslutningstagere.

.