iPower

Søren  Iversen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 80.

iPower

iPower logo

SPIR iPower-projektet blev startet, fordi det i 2010 så ud til, at der snart ville opstå stabilitetsproblemer i det danske el-net på grund af mange vindmøller, solcelleanlæg, varmepumper, elektriske biler m.m. I dag ved vi, at det ikke gik som forudset, da der næsten ingen el-biler er, samt at installationen af varmepumper ikke blev så massiv som forventet. Men for at nå regeringens mål om et dansk energisystem baseret udelukkende på vedvarende energi i 2050, vil der med tiden opstå behov for de teknikker, der blev udviklet i iPower. iPower blev startet, fordi vi så ind i en brændende platform, men endte op som rettidig omhu.

Formålet med iPower var at undersøge, hvordan Distributed Energy Resources (DERs) kan anvendes til at skabe fleksibilitet i energisystemet. DERs kan være små vindmøller, solcelleanlæg, varmepumper, bygninger m.m. som kan reguleres i forhold til mængden af energi i energisystemet. Bygninger med bl.a. varmepumper kan fx anvende mere el i perioder med meget vindstrøm i nettet og tilsvarende anvende mindre el i perioder med for lidt vindstrøm i nettet. Dette kan gøres ved at lagre varme i bygningens konstruktioner i perioder med meget el i nettet, - varme som frigives noget senere, når der er mindre el i nettet, således at bygningen i denne periode bruger lidt eller ingen el til opvarmning.

Nedenstående figur viser opbygningen af iPower i seks arbejdspakker. Teknologisk Institut, Energi og Klima var leder af arbejdspakke 1 (WP1) om Residential Demand Response, som i sidste ende kom til at dreje sig om energifleksibilitet i og omkring bygninger.

iPower WP1-6 figur

Denne hjemmeside omhandler kun Teknologisk Instituts arbejde i WP1. En nærmere beskrivelse af resultatet af WP1 kan læses i en HVAC-artikel fra november 2016:

Se www.ipower-net.dk for en beskrivelse af hele iPower-projektet.

Teknologisk Instituts arbejde handlede primært om undersøgelser vedrørende anvendelse af varmepumper som DERs til at skabe energifleksibilitet. Rapporten "Test facility and interface" beskriver et test setup i EnergyFlexHouse for remote kontrol af en varmepumpe:

Dette er bl.a. undersøgt med beboere i huset. Samme setup er undersøgt i et privat hus i rapporten "Smart meter case study":

På baggrund af testene i EnergyFlexHouse og det private hus blev det vurderet, at ren remote-styring ikke er hensigtsmæssigt. Der er også brug for styring i selve huset. På baggrund af dette udviklede Develco Products en gateway med mere kapacitet. Dette er beskrevet i rapporten "Develco Products gateway":

Indledningsvis blev der i WP1 gennemført en undersøgelse af el-forbruget i boliger. Dette er dokumenteret i rapporten "Designing units with built-in functionalities needed in the integration with power grids":

Andre har også bidraget til WP1. Der er i det følgende link til udvalgte publikationer:

Aggregation and Control of Flexible Consumers – A Real Life Demonstration:
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1474667016431915

Demand Side Management in the Smart Grig. PhD Thesis:
orbit.dtu.dk/en/publications/demand-side-management-in-the-smart-grid(7ca310e1-19f5-4b0e-b954-e1d57b0935f1).html

Non-parametric method for separating domestic hot water heating spikes and space heating:
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778816307332

Consumer Preferences for Temperature Variations:

Define Interface between VPP and Powerplant (case study). iPower rapport. Greenwave Reality:

Modeling and Control for Price Responsive Electricity Loads. PhD Thesis:
orbit.dtu.dk/en/publications/modeling-and-control-for-price-responsive-electricity-loads(7ff027e9-cb51-4baa-b28f-d940a9e94a1e).html

Business Case for Flexible Residential Heat Pumps: