Job og karriere - Karriereudvikling

Eike Marie  Aalling

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 44.

NanoMikro3

Job og karriere - Karriereudvikling

Faglig og personlig udvikling
Da vi huser de dygtigste specialister i Danmark inden for en række områder sker en hel del af din faglige udvikling i samarbejdet med kollegerne og i udførelsen af jobbet, men derudover tilbyder vi løbende en række udviklings- og uddannelsesaktiviteter der matcher Instituttets behov, dine kompetencer og dine ønsker om karriereudvikling.

Vi lægger vægt på både den faglige og den personlige udvikling.

Karriereveje
Vi har forskellige karriereveje og uddannelsesprogrammer, der passer til din udvikling.

Konsulenter
Selvom vi er specialiseret inden for et fagområde, så arbejder vi ofte i bredden som konsulenter. Vi arbejder på kommercielle betingelser, og derfor skal man som konsulent kunne agere forretningsorienteret. Vi sælger rådgivningsydelser, undervisning, test og udviklingsopgaver, og det kræver, at vi ikke kun er klædt på til at løse faglige opgaver, vi skal også kunne skabe gode kunderelationer. Som konsulent er salgsplanlægning og kundeforståelse en del af dit udviklingsprogram, ligesom du blandt andet vil blive tilbudt grundlæggende økonomiske og juridiske kurser.

Projektledere
Vi er mange konsulenter, der arbejder i udviklingsprojekter, både som projektdeltagere og projektledere. Derfor har vi tilrettelagt uddannelsesprogrammer med vægt på projektstyring og projektledelse. Derudover har vi en række kurser tilpasset de færdigheder, der er nødvendige inden for konkrete rammeprogrammer og projekter, også internationalt.

Specialister
Som faglig specialist vil du stadig have behov for en række grundlæggende konsulentfærdigheder. I dit job som specialist vil du have kundekontakt, og der vil være behov for forretningsforståelse. Ofte vil du også som specialist arbejde i projekter som deltager eller projektleder. Din faglige specialisering understøttes blandt andet af den adgang til viden, du får på Instituttet, og den viden, du indhenter både nationalt og i særdeleshed internationalt, på forskellig vis. Ofte er vi de mest specialiserede i Danmark -  nogle gange i verden - derfor er vi selv med til at udvikle den nyeste viden inden for et fagområde. Det vil således ofte være os, der formidler denne viden til andre, eksempelvis i form af undervisningsforløb, udvikling af metoder eller løsninger, eller instruktion ude i virksomhederne.

Lederudvikling
God ledelse er væsentlig for både forretningen og for medarbejdernes trivsel. Vi rekrutterer og udvikler mange ledere internt, da det er en fordel, at man kender Instituttets kultur og værdier, at man har fået skabt sig et netværk og nogle gode resultater, før der er basis for at gå ledervejen. Vi rekrutterer også ledere eksternt, da det er med til at give nogle andre kompetencer og vinkler, som vi udvikler os af. Vi har talent- og udviklingsprogrammer for ledere, og vi arbejder løbende med at spotte lederpotentiale både internt og eksternt.

Faglig leder
Som faglig leder vil du ofte være udnævnt internt, da ledertitlen knytter sig til ansvaret for et eller flere områder, som man har formået at udvikle fagligt og forretningsmæssigt. Faglige ledere har medarbejdere i faglig reference inden for de konkrete områder, men har ikke det lederansvar, der knytter sig til daglig personaleledelse, herunder medarbejdersamtaler, lønsamtaler mv. Som faglig leder vil du typisk have særlig vægt på specialisering eller projektledelse samt forretningsudvikling, og derfor gennemgå nogle af de udviklingsaktiviteter og kurser, der knytter sig hertil.

Sektions- eller teamleder
Som sektions- eller teamleder har du ansvar for en gruppe medarbejdere og samtidigt det økonomiske ansvar for det team, du står i spidsen for. Du har derudover ansvar for overordnet forretningsudvikling af det område, du og dine medarbejdere varetager. Ud over de grundlæggende udviklingsaktiviteter, vil du gennemgå et lederudviklingsprogram med vægt på forretningsudvikling, ledelse som faglighed, ledelsesværktøjer og det personlige lederskab.

Centerchef
På Instituttet har vi en række centre, som fungerer som økonomisk selvstændige enheder. Det betyder, at centerchefer hos os har et stort økonomisk og forretningsmæssigt ansvar, der samtidigt giver stor frihed til at udvikle forretningen med relativt kort vej fra beslutning til handling. Centerchefen refererer til og sparrer løbende med direktøren for den faglige division.

Vi sætter en ære i at skabe de bedste rammer for kompetenceudvikling og uddannelse af de dygtigste medarbejdere i Danmark.