Konference Nyskabende produktion i Danmark - 2015

Torben  Jensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 31 65.

Konference Nyskabende produktion i Danmark - 2015

Den 18. november 2015 stod i produktionens tegn, da Teknologisk Institut og FORCE Technology i samarbejde med GTS-nettet og Innovation Centre Denmark afholdt afsluttende konference om `Produktion i Danmark´. Dagen blev brugt til at stille skarpt på de mange innovative tiltag, der er skabt under projektet, og kigge på udenlandske industrier, som den danske produktion med fordel kan inspireres af.

I perioden 2013 – 15 har Teknologisk Institut og FORCE Technology sammen varetaget `Produktion i Danmark´. Projektet har taget udgangspunkt i troen på, at eksisterende State of the art-teknologi kan hjælpe danske virksomheder på beskæftigelse, produktivitet og konkurrenceevne. Diskussionen lyder nemlig ikke længere på hvorvidt Danmark skal have produktion eller ej, men på hvordan en fremtidig stærk produktion sikres. Under `Produktion i Danmark´ har de to GTS-Institutter fundet seks overordnede områder, hvor de ser uforløste potentialer for vækst i landets små og mellemstore produktionsvirksomheder.

Danske virksomheder deler ud af erfaringer og viden
Flere end 700 danske virksomheder har deltaget på `Produktion i Danmark´ på forskellige niveauer fra workshops og netværksmøder til Open Labs, demonstrationsforsøg og mindre pilotproduktioner. På aktiviteterne har de danske virksomheder fået viden og praktisk erfaring med teknologi og medvirket i konkrete, innovative udviklingsforløb med et af de to GTS-Institutter.   

På konferencen kunne dagens deltagere høre nærmere om syv af samarbejderne med GTS-institutterne under `Produktion i Danmark´, da virksomhederne KEN A/S, Golan Pipe Systems A/S, Danforel A/S, Dantherm A/S, Is fra Skarø, Arla A/S og MBH-International A/S fortalte om deres konkrete forløb.  

Virksomhedernes indlæg omhandlede et samarbejde fra hver af de seks temaer og viste det brede perspektiv i `Produktion i Danmark´. Pia Grandelag fra Dantherm Cooling fortalte eksempelvist om den mulighed, projektet gav for at afprøve industriel CT-scanning: Teknologien er et ikke-destruktivt redskab til at kigge ind i et emne, og Dantherm Cooling har anvendt den til at kvalitetssikre lodningerne på virksomhedens køleelementer.

Et andet indlæg omhandlede den værdi, det kan give, når virksomheden indgår i et klyngesamarbejde.

”Vi har medvirket i en klynge for fødevarevirksomheder, hvor vi har skiftes til at besøge hinanden. Dagligdagen som SMV´er ofte meget travl, så det er et privilegium at komme ud og erfare, hvordan tingene kan gøres anderledes. Man kan hurtigt få sparring på en konkret udfordring og der er mange ekstra erfaringer at trække på. Det giver enormt meget, ” fortæller Poul Ørum, teknisk chef i Danforel A/S.

På konferencen lancerede Teknologisk Institut og FORCE Technology en publikation om `Produktion i Danmark´. Her uddybes 17 casehistorier om danske virksomheders deltagelse på projektet. Modtog du ikke publikationen, kan du finde den her.

Internationalt udsyn
Under `Produktion i Danmark´ er relevante udenlandske videnspartnere inddraget. Det er væsentligt, at den danske industri ser ud og lader sig inspirere af industrier, der har kompetencer, som de danske virksomheder også kan drage nytte af at tilegne sig.

Blandt de udenlandske samarbejdspartnere er det hollandske industrinetværk, TNO, som har bidraget med viden om fleksibel produktion og samarbejder mellem virksomheder på tværs af forsyningskæden.   

På konferencen kunne deltagerne opleve Danmarks eneste eksemplar af en PrintValley, der er en teknologi, som netop TNO har udviklet. PrintValley er et eksempel på, hvad innovative tanker kan føre med sig. Med plads til 100 forskellige moduler kan teknologien producere 100 unikke produkter på et samlebånd. Det giver mulighed for at have en yderst fleksibel produktion, som er et af nøgleordene i den danske fremstillingsindustris overlevelse. 

PrintValley kan med fordel også kobles på en traditionel serieproduktion, hvor udstyret hurtigt kan plukke et produkt ud og give det en særegen egenskab eller karakter.

Inspiration fra nærmarkedet
Danmarks største handelspartner, Tyskland, er også blandt de nærmarkeder, som danske virksomheder kan hente inspiration fra. På konferencen deltog Andreas Klugescheid, Vice President i BMW, med et indlæg om virksomhedens arbejde med Industri 4.0, som han kalder for en digital evolution. Her er Big data og Internet of Things er centrale elementer i produktionen.

På konferencen fik deltagerne bl.a. indblik i begreber som smart logistic, hvor virksomheden kan følge et produkt gennem hele fremstillingsprocessen og context-sensitive assistance-system, som eksempelvist kan være smartdevices, der fortæller de ansatte om nye produkter og håndteringen af disse. 

Digitalisering er et af de områder, hvor danske virksomheder kan gøre sig endnu bedre i konkurrencen om verdens forbrugere. Undersøgelser viser, at 6/10 danske virksomheder anvender digitalisering i produktionen, men graden af anvendelse varierer meget. Under `Produktion i Danmark´ har Teknologisk Institut udviklet et evalueringsværktøj, der fortæller danske virksomheder, hvor digitale de er til sammenligning med andre virksomheder. På konferencen havde dagens deltagere mulighed for at tage teste og snakke om resultaterne med ansatte fra Teknologisk Institut. Du kan også selv tage testen her.

Blandt konferencens deltagere var Per Øland, Technical Support i ROLLTECH, interesseret i netop de præsenterede tanker om digitalisering:

”Lige nu arbejder jeg selv på opsamling af data, så de ting vi har hørt omkring det har været meget værdifuldt. Det er godt med nye vinkler og jeg kunne godt lide den her tankegang med, at ”vi har brug for et hul, ikke en boremaskine”. Det satte nogle tanker i gang i forhold til mit arbejde, ” fortæller han.

Produktion i Danmark
Efter 3 års forløb afsluttes `Produktion i Danmark´ ved udgangen af år 2015. Styrelsen for Forskning og Innovation har medfinansieret projektet og anskuer bestemt det som værende en succes:

”Styrken af projektet findes især i den værdi, der er i klynger, hvor folk lærer af hinanden. Vi kan også tydeligt se, at der er skabt helt konkrete nye tiltag ude i virksomhederne; nye produkter, nye processer eller nye arbejdsmetoder, så det er bestemt en succes. I dag har vi hørt indlæg fra Tyskland, der har høj specialiseret viden inden for industrien, men jeg synes at dagen viser, at de danske virksomheder bestemt kan følge med, ” udtaler Kåre Nordahl Larsen, Chefkonsulent i Styrelsen for Forskning og Innovation. 

Du kan læse mere om arbejdet under Produktion i Danmark her.

Konferencen blev afholdt i samarbejde med GTS-nettet og Inovation Centre Denmark