Konference om produktion i Danmark

Stig Yding Sørensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 27 04.

Illustration til artiklen Produktion i Danmark.

Konference om produktion i Danmark

Avanceret produktion kræver særlige kompetencer

I april 2014 satte Teknolo­gisk Institut spot på avanceret produktion på konferencen Produktion i Danmark. Det samlede mere end 140 gæster fra både små og store industrivirksomheder. Flere danske virksomheder fortalte om, hvordan avance­ret automations- og digitaliseringsteknologi skaber et nyt grundlag for at fastholde produktion i Danmark. Men at det samtidig kræver medarbejdere, som er i stand til at indgå i et avanceret samarbejde med deres ”co-workers” – den programmerbare robot.

Ugen forinden havde vi besøg af professor Phil Brown fra Cardiff University. Han har med sin bog The Global Auction: The Broken Promises of Education, Jobs, and Incomes skabt debat i mange lande. Bl.a. konkluderes det i bogen, at væksten i human kapital i Sydøstasien ikke blot har ført til en stigende outsourcing af rutine­job, men også af mere videntunge job­funktioner. Digitaliseringen muliggør også i stigende omfang, at man kan kodificere og standardisere mere komplekse arbejds­funktioner. Og konsekvensen er – ifølge de engelske forskere – at stadig flere job får rutinekarakter.

Erfaring og kompetencer bringes i spil i danske virksomheder
Siden 2013 har vi i Center for Analyse og Erhvervsfremme gennemført tre større analyser af danske produktionsvirksomheder. De tegner et noget andet billede af effekterne og af de muligheder, der er forbundet med avanceret automation og digitalisering – herunder mulighederne for at fastholde avanceret produktion i Danmark.

En af de unikke danske styrker er de indlejrede og ofte erfaringsbaserede kompetencer hos de ansatte i produktionen. Vi har talt med flere ledere, som fremhæver, hvordan medarbejdernes kompetencer og evne til hele tiden at bidrage til udvikling og til at øge effektiviteten giver virksomhederne en unik konkurrencefordel. Og det er grundlaget for at fastholde avanceret produktion i Danmark på trods af højere lønomkostninger.

Et særligt dansk produktions-DNA?
Konkurrenceevnen er også funderet i løbende effektiviseringer, som i høj grad er medarbejderinitierede. I den forstand er virksomhedernes succes funderet i en høj grad af funktionel fleksibilitet, som er understøttet af en arbejdsorganisering med brede job og et lavt ledelseshierarki.

Spørgsmålet er, om de danske produktionsvirksomheders tilgang til digitalisering og automation udgør en form for dansk produktivitets- og innovations-DNA. Et DNA, som er selve kernen i de danske produktionsvirksomheders konkurrenceevne, og som er svært at kopiere, fordi produktionsmedarbejderens erfaringer kommer fuldt i spil i modsætning til i de internationale virksomheder, som Brown’s forskning har fokuseret på.

Svært at rekruttere til avanceret produktion
Fra vores analyser ved vi, at det fremover bliver en udfordring for danske produktionsvirksomheder at rekruttere produktionsmedarbejdere til avanceret produktion. Vi ved også fra OECD PIAAC-analysen, at en million danskere i alderen 16-65 år ikke er i stand til at løse selv basale problemer på en digital platform.

Derfor er der et markant behov for at få afdækket, hvad der karakteriserer arbejdsprocesserne og kompetencerne hos den kompetente faglærte og specialarbejder, som er i stand til at arbejde meget fleksibelt og kompetent med de nye muligheder, som automations- og digitaliseringsteknologierne indeholder.

En sådan viden er et nødvendigt grundlag for at kvalificere indspillet til forhandlingerne om voksen-efteruddannelserne og den milliard, som er afsat hertil.

Det er også helt nødvendigt som et grundlag for at forny erhvervsuddannelserne – herunder den nødvendige fagteknologiske opkvalificering af underviserne på erhvervsskolerne og på VEU-centrene – hvis vi i Danmark skal fastholde vores unikke produktions-DNA indlejret i den kompetente erfaringsbaserede produktion.