Kultur som vækstdriver

Leif Henrik Jakobsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 74.

Kultur som vækstdriver

Kultur påvirker væksten. Er der en sammenhæng mellem kultur og vækst? Det korte svar er ”Ja”. Tilsammen kan otte kulturlag forklare 18 procent af variationen i værditilvæksten i de lokale virksomheder. Kultur er med til at forklare, at nogle områder i Danmark har en højere vækst end andre. Og det lægger op til, at vi både lokalt og nationalt tilrettelægger vores vækstinitiativer, så de medtænker kultur som en vækstdriver på linje med andre vækstdrivere.

Regionale forskelle i væksten
I analysen har vi identificeret otte kulturlag: New Yorkere, Lokalaktive, Kreative, Organisatorer, Iværksættere, Gamblere, Risikovillige og Bohemer. Alle kulturlag findes overalt i hele landet. Men i forskellige ”blandingsforhold”. Det betyder, at kommunerne på en og samme tid har forskellige vækstkulturer, men at der også er kommuner, som ligner hinanden og derved har nært beslægtede vækstkulturer. På figuren nedenfor kan du se kulturlagenes betydning for vækst målt som værditilvækst pr. ansat i private virksomheder.

Kulturlagenes betydning for vækst målt som værditilvækst pr. ansat i private virksomheder

Kulturlagenes betydning for vækst målt som værditilvækst per ansat i private virksomheder

Danmarks fem kulturlande
Vi har analyseret, om kommunerne grupperer sig omkring særlige vækstkulturelle særegenheder, og fundet i alt fem grupper af kommuner, som dækker over store variationer. Men kommunerne i en gruppe har mere til fælles indbyrdes, end de har med kommunerne uden for grupperne. De fem kommunegrupper kalder vi: Krea-land, Initiativland, Sæt i-gang-land, Gør-det-selv-land og Ressourceland.

På Danmarkskortet nedenfor kan du se, hvor i landet de fem kulturlande er repræsenteret:

Vækstkulturen i Danmark opdelt på de 5 kulturlande - kommunegrupper

I tabellerne nedenfor kan du se, hvordan de ottekulturlag er repræsenteret i de forskellige kulturlande – og hvor stor en effekt de har på væksten i ”landet”.Repræsentation af de otte kulturlag i de forskellige kulturlande, og hvor stor effekten er på væksten i "landet".

Vækstkultur som politik
Med konstateringen af, at kultur påvirker vækst, må næste skridt være, at vi inddrager kulturen i vækstpolitikken. Umiddelbart kan vækstpolitikken tage udgangspunkt i den eksisterende kultur og indrette politikken derefter. Men vækstpolitikken kan også søge på længere sigt at ændre kulturen, så den i højere grad bliver en vækstkultur.

Det er et langt træk at påvirke livsstile, væremåder og holdninger. Det har perspektiver og udfordringer langt ud over almindelig erhvervspolitik og vedrører alle politikområder, som har med mennesker at gøre – og som kan understøtte den enkeltes virketrang i stort og småt. Det kan konstateres, at der er regionale forskelle i vækstkulturen, som bør give anledning til lokale overvejelser om, hvordan man medtænker vækstkulturen i fremtidige vækst- og erhvervspolitiske satsninger.

One size fits all er ikke løsningen
Det er altså ikke sådan, at der er ”en model”, der passer til alle egne. Iværksættererfaring har samlet set en stor betydning for vækst. Men selv om en stor andel af befolkningen har erfaring som iværksætter, er det ikke ensbetydende med, at de alle har stor betydning for væksten.

Eksempelvis er der i Horsens mange med iværksættererfaring, og de er samtidig meget risikovillige. Og det har stor betydning for væksten. Store dele af Sjælland har også mange iværksættere. Men deres betydning for væksten er mindre. Det hænger givetvis sammen med en beskeden risikovillighed.

Kultur – en femte vækstdriver
OECD har gennemført et stort studie af, hvad der har betydning for et lands evne til at skabe vækst. Det studie finder, at fire vækstdrivere giver en væsentlig og signifikant forklaring på vækstforskellene mellem lande: Iværksætteri, Innovation, Menneskelige ressourcer og Informationsteknologi.

OECD’s analyse har også været anvendt på danske forhold og er nået frem til samme resultat: Ved primært at måle på indikatorer, som beskriver erhvervsøkonomiske aktiviteter og forudsætninger, finder man, at Iværksætteri, Innovation og Menneskelige ressourcer kan forklare henholdsvis 48 procent, 44 procent og 23 procent af de regionale forskelle i væksten. Samlet set argumenteres der for, at mere end 50 procent af den regionale vækst kan forklares ved disse tre vækstdrivere.

Analysen Virketrang i Danmark – På jagt efter danske vækstkulturer udarbejdet af Center for Analyse og Erhvervsfremme for REG LAB anvender samme metode som OECD, viser, at kultur kan forklare 18 procent af den regionale variation i væksten. Det er ikke så afgørende, om det er præcis 18 procent. Men afgørende er, at sammenhængen er statistisk holdbar – dvs. signifikant – og er af en sådan størrelse, at det er værd at have kulturen med i overvejelser om tilrettelæggelse af vækstinitiativer.

Sammenholdt med de tidligere identificerede vækstdrivere argumenterer vores analyse for, at der tilføjes en femte vækstdriver – nemlig vækstkulturen – til den samlede forståelse af, hvad der kan forklare, hvad der skaber vækst i Danmark.