Må vi gemme en cookie?

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores hjemmeside, målrette indhold samt statistik. Læs mere om cookies

Kurser

Kursusadministration

Brug for hjælp?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen

Arbejdsgiverforpligtelser - moms og skat

Har du styr på hvilke forpligtelser, du som arbejdsgiver har i forhold til moms og skat? Vi går i dybden og ser nærmere på de gængse faldgruber og risici, som er forbundet med ikke at kende reglerne.

SKAT har p.t. stort fokus på indberetning af moms og skat, og mange virksomheder kan derfor se frem til arbejdsgiver- eller momskontrol fra SKAT.

Det betyder, at virksomheder i stadig stigende grad skal være opmærksomme på den generelle håndtering af moms- og skattemæssige spørgsmål i forbindelse med løn og personalegoder. Vi har erfaring med, at det ofte er her, at der sker fejl og dermed er risiko for at ifalde bøder.

Det er desuden vigtigt fortsat at have stort fokus på udbetaling af skattefrie godtgørelser samt medarbejderes anvendelse af virksomhedens aktiver, da dette har betydning for håndtering af moms, beskatning og indberetning.

Da moms og skat samt indberetningsforpligtelserne ydermere ikke altid skal behandles efter samme retningslinjer, bliver den praktiske håndtering af moms og skat for løn og personalegoder særligt kompleks.

På kurset vil du, ud over en grundig gennemgang af de gældende skatte- og momsmæssige regler på området, også blive klædt på til at håndtere det praktiske i forhold til selve indberetningen.

Kurset om Arbejdsgiverforpligtelser - moms og skat er for dig, der til dagligt håndterer den moms- og skattemæssige behandling af løn og personalegoder.

Moms – Du får indblik i, hvorfor SKATs fokus på moms er steget betydeligt gennem de seneste år. Derudover får du en grundig gennemgang af de generelle regler for momsfradrag, og der vil specielt være fokus på særreglerne for visse typer af udgifter, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at der kan være særlige udfordringer. Vi fokuserer således på udgifter til repræsentation, herunder bespisning, samt personalegoder, da det oftest er her, at der er begrænsninger i momsfradragsretten. Vi kommer i den forbindelse nærmere ind på reglerne for udtagningsmoms, herunder hvornår disse bør og skal anvendes i stedet for at lade sig begrænse i momsfradragsretten.

Skat – Du får en grundig gennemgang af reglerne for beskatning og indberetning af de personalegoder, hvor vi oftest ser, at der sker fejl (fx biler, sundhedsforsikringer, bespisning (repræsentation) mm.). Du får desuden indblik i de særlige krav til kontrol og dokumentation, der stilles til arbejdsgiveren ved udbetaling af skattefri kørsels- og rejsegodtgørelser, samt indblik i hvornår et personalegode skal behandles som A- eller B-indkomst, så risikoen for skatte- og indberetningsbøder kan undgås.

Kursusdeltageren får dermed et samlet overblik over de problemstillinger, som arbejdsgiveren kan møde i forbindelse med håndteringen af moms og skat. Der er desuden tid til at drøfte egne problemstillinger fra ”dagligdagen” samt se nærmere på de situationer, hvor det kan være vanskeligt at skelne om et personalegode er skattepligtigt eller ej.

Udbytte

På kurset får du:

 • En forståelse af de generelle betingelser for retten til momsfradrag.
 • Et nærmere kendskab til udgifter med begrænset eller ingen momsmæssig fradragsret.
 • Et grundligt indblik i reglerne for beskatning og indberetning af personalegoder.
 • Kendskab til kontrolforpligtelser og dokumentationskrav – best practice.
 • Orientering om SKATs fokusområder for skat og moms, herunder vores erfaring om, hvor SKAT oftest finder fejl.

Indhold

 • Generelt om momsfradrag for forskellige virksomhedstyper.
 • Momsfradrag for særlige udgifter med fokus på bl.a. sponsorater, biler, restaurant, bespisning af medarbejdere, herunder de særlige regler for kantine.
 • Hvordan og hvor ofte skal den skønsmæssige momsfradragsbegrænsning opgøres?
 • Anvendelse af reglerne for udtagningsmoms – hvad er det, og hvornår skal reglerne anvendes?
 • Konteringsinstrukser – hvilke overvejelser kan virksomheder med fordel gøre sig i forhold begrænsningen i momsfradragsretten.
 • Hvilke personalegoder er skattepligtige, og hvilken værdi skal medarbejderne beskattes af?
  - Hvor sker der oftest mange fejl?
 • Hvornår har arbejdsgiveren pligt til at indberette og indeholde skat af et personalegode, og skal det indberettes som A- eller B-indkomst?
 • Hvornår har arbejdsgiveren pligt til at føre kontrol med brugen af virksomhedens aktiver, og hvordan dokumenterer arbejdsgiveren overfor SKAT, at man har ført den fornødne kontrol?
 • Skattefrie godtgørelser – særlige problemstillinger i forhold til kontrol og dokumentation ved udbetaling.
 • SKATs fokus: Hvor finder SKAT oftest fejl ved virksomheders håndtering af moms og skat for medarbejderne, og hvad er konsekvensen heraf for virksomheden og medarbejderne?

Deltagerprofil

Kurset henvender sig til bogholdere, controllere mv., som til dagligt arbejder med moms og skat i forhold til løn og personalegoder, samt den praktiske håndtering heraf.

Form

Kurset veksler mellem gennemgang af teori og opgaver samt praktiske problemstillinger.

Bemærkning

Kurset afholdes i samarbejde med PricewaterhouseCoopers.

Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på