Kurser

Arkitekturstyring og -forståelse

Lær, hvordan du ved hjælp arkitekturstyring og -forståelse kan optimere og konsolidere på tværs af din organisation. Kurset vil tage udgangspunkt i det Fællesoffentlige Digitale Arkitekturrammeværk og vil have en praktisk tilgang, baseret på ”real live” cases.

Kurset fokuserer på, hvordan arbejdet med en rammearkitektur (inddelt i 4 arkitekturdomæner -Enterprise-, Forretning-, Informations- og Applikationsarkitektur) med tilhørende arkitekturregler kan skabe sammenhæng og værdi i organisationen.
Et arkitekturrammeværk er et fælles redskab til at støtte og styre digitaliseringen af din organisation for eksempel i forbindelse med udviklingen af forretnings- og IT-løsninger.
 
Selv om kurset vil tage udgangspunkt i FDA’s rammeværk og arkitekturregler, vil det kunne give værdi til alle virksomheder, private såvel som offentlige.

Deltagerprofil

Kurset henvender sig til dig, der arbejder med at optimere og skabe sammenhæng mellem aktiviteter og mennesker i organisationen. Det kan være vha. digitalisering, enterprisearkitekturimplementering, procesoptimering, informationsmodellering, applikationsstrategi, IT-projekter eller lignende.

Udbytte

Vigtig værktøjskasse til dig der arbejder med optimering og konsolidering af din organisation. f.eks. ifm. digitalisering, RPA eller GDPR.
En sund arkitektur sørger for en effektiv og robust organisation
 

Hvad indeholder kurset

Rammearkitekturen dækker 8 indsatsområder (se figur), der bliver styret og beskrevet af et eller flere af domænerne i arkitekturrammeværket. Kurset vil derfor arbejde med:

Figur til kursus 90750

  • Enterprisearkitektur og det arbejde, der ligger i at sikre en overordnet sammenhæng på tværs af organisationen, og værdien af dette arbejde (Styring, strategi, sikkerhed og jura, hertil dele af de resterende områder)
  • Forretningsarkitektur og det arbejde, der ligger i at sikre, at forretningsmål og forretningsværdi bliver realiseret (Opgaver)
  • Informationsarkitektur og det arbejde, der ligger i at sikre, at data management og data governance bliver struktureret og værdifuldt (Information)
  • Applikations- og infrastrukturarkitektur og det arbejde, der ligger i at sikre, at vi har det rette systemlandskab, der kan understøtte vores forretningsmål (Applikation og infrastruktur)
  • Arkitekturværktøjer, der kan bruges i analyseprocessen og til implementering af de 4 arkitekturdomæner. Det vil blandt andet dreje sig om procesmodellering, Governance-arbejde og infrastrukturstrategi (bruges på tværs af alle arkitekturdomæner)
  • Kommunikationsværktøjer og transformationsværktøjer, der kan bruges ifm. udvikling og implementering af arkitektur (bruges på tværs af alle arkitekturdomæner)

Underviser

Klaus
Som kursist er du i sikre hænder hos Klaus, der er en af Danmarks førende eksperter inden for arkitektur. Klaus er underviser på IT-universitetet i København og arrangør af den årlige Enterprisearkitektur Sommerskole. Desuden driver Klaus en konsulent¬virksomhed, der rådgiver virksomheder og organisationer i at realisere deres forretningspotentiale gennem arkitektur, Governance og digitalisering.
 
 
 
 
 
Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på