Kurser

Kursusadministration

Brug for hjælp?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen
Mand skruer på robotgriber

Automationsprojektleder

Mange virksomheder har med robotter og automation opnået større produktivitet, højere kvalitet, bedre planlægning og mindre stress. Kort sagt: Større tilfredshed hos kunder, ejere og ansatte. Lad os hjælpe dig med også at skaffe de resultater. For de kommer ikke af sig selv.

 


Automationsprojektleder er en uddannelse, som i løbet af et halvt år vil ruste dig med dybdegående viden om automationsværktøjer og hvordan du bruger dem til markant at højne din konkurrenceevne.

Industriproduktioner er i dag typisk en blanding af mange fagdiscipliner og automatisk produktionsudstyr på flere tekniske niveauer. Det er derfor til tider en stor udfordring at varetage mellemleder- eller mellemtekniker-funktionerne i industriproduktioner.

Målet med uddannelsen er netop at klæde deltageren på til at kunne varetage denne tværfaglige og organisatoriske funktion. Uddannelsen er på den måde optimeret og målrettet til at uddanne nøglemedarbejdere, som fra begyndelsen kan skabe værdi for deres virksomheder.

Selvom jeg har arbejdet med automation i 20 år, så får jeg med denne uddannelse flere gange et ’skub’. Underviserne er gode til at puffe vores tankesæt ud af boksen, og de giver mig input og værktøjer med hjem, som jeg kan bruge i min hverdag. Det er en uddannelse, jeg allerede har fået meget ud af, siger Mogens B. Pedersen, produktionstekniker fra AVK International.

Udbytte

Intensiv praktisk træning er nøglen til succes.

Uddannelsen er ikke et programmeringskursus, men giver kompetencer til at forstå samspillet mellem de menneskelige og tekniske faktorer i produktionsudstyret/-processerne. Dette gælder for både ledelsen, mellemlederen, såvel som operatørerne omkring det automatiske udstyr.

Uddannelsen er en blanding mellem praktiske øvelser, teori og hjemmeopgaver, hvor målet er at komme så tæt på kursisternes hverdag som muligt, og herved gøre deltageren i stand til at navigere i dette organisatoriske midterfelt i virksomheden.

Automationsprojektleder er opdelt i fem moduler:

 • Håndteringsrobot
 • Procesrobot
 • Organiseringsfaktorer mellem medarbejder og teknisk udstyr
 • Sensorer, sikkerhed og kvalitet
 • Udbud/eksamen

Efter bestået eksamen udstedes et eksamensbevis.

Jeg er spændt på de nye inputs, vi bliver givet hver gang, vi skal afsted på et nyt modul. Der er en god dialog mellem deltagere og undervisere, og jeg er meget tilfreds med, at der tages udgangspunkt i egne cases. Uddannelsen giver helt sikkert mod på mere, siger Morten Hvass, konstruktør fra Cimbria Manufacturing A/S.

Indhold

 • Metoder, principper og fundament for automation i egen virksomhed
 • Dybdegående viden om automation og robotteknologiens anvendelsesområder
 • Viden til at vælge de rette automationsværktøjer - brug dem med succes
 • Praktiske øvelser og cases, der dokumenterer effekten
 • Hjemmeopgaver, hvor det lærte afprøves i egen virksomhed
 • Implementering af relevante forbedringsaktiviteter i egen virksomhed
 • Under uddannelsen arbejdes der med cases samt udvalgte problemstillinger fra egen virksomhed

Deltagerprofil

Automationsprojektlederuddannelsen retter sig mod de medarbejdere i produktionen, der varetager mellemleder- eller teknikerfunktioner. Eksempelvis:

 • Superbruger på automatisk produktionsanlæg
 • Vedligeholdsmedarbejder på produktionsanlæg
 • PTA-medarbejder der supporterer automatisk produktion
 • Mellemleder der leder automatisk produktion
 • Procesteknolog

Undervisere

KBG

Bo Genefke, seniorkonsulent med mange års erfaring som underviser og konsulent med stor erfaring i udvikling og implementering af automationsløsninger i danske og udenlandske virksomheder.

KOAKarsten Ahrentsen, konsulent og cand. scient. i datateknologi med mange års erfaring som konsulent med udvikling og implementering af automationsprojekter i danske og udenlandske virksomheder.

Opbygning

Uddannelsen består af fire moduler af to dage samt en evalueringsdag. Alle hjemmeopgaver mellem modulerne rettes og kommenteres både skriftligt og mundtligt. Uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Deltagergebyret omfatter alle kursusmaterialer, eksamen samt fuld forplejning.

 
Har du faglige spørgsmål så kontakt
Andre kurser