Kurser

Kursusadministration

Brug for hjælp?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen
bæredygtig renovering

Bæredygtig energirenovering

På kurset præsenteres du for beslutningsstøtteværktøjet BSV, der giver et omfattende og overskueligt beslutningsgrundlag for energirenovering af bygninger

Evaluering

4stjerner

Alle arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed.

Evalueringen er baseret på: 7 besvarelser

Beslutningsstøtteværktøjet er et Excel-baseret beregningsværktøj, der kan anvendes i idé- og planlægningsfasen af et energirenoveringsprojekt, og er velegnet til dialogen mellem bygherre og rådgiver.

Værktøjets vejledende resultater - energimærkeændring, renoveringsklasse, energibesparelser, totaløkonomi, bæredygtighed og tilhørende vurderingen af fordele og ulemper - er nyttige som oplæg til byggeprogrammet med ønsker og krav til energirenoveringen. Detaljeringsgraden svarer til dette formål.

Beslutningsstøtteværktøjet kan bruges af Initiativtagere - eksempelvi Bygherrer / Kommuner / Afdelingsbestyrelser / Rådgivere / Entreprenører - tidligt i idé-fasen for et energirenoveringsprojekt. Værktøjet er især egnet til typisk traditionelt boligbyggeri, kontorbyggeri og institutioner, der energirenoveres.

Værktøjet har fokus på energibesparelser i forbindelse med opvarmning af bygningen, elforbrug i forbindelse med opvarmning, ventilation og solceller indgår.

Værktøjet er dynamisk - og giver mulighed for løbende justeringer under brugen.

Målgruppe

Kurset er udviklet til bygherrer, bygningsejere og bygningsansvarlige samt bygherrerådgivere, energi- og boligkonsulenter og totalentreprenører.

Det får du ud af at deltage

 • Energirenovering: Hvad er formålet med det nye beslutningsstøtteværktøj og hvad kan det?
 • Beslutningsprocessen: Hvordan tilrettelægges en effektiv og fyldestgørende beslutningsproces? De forskellige typer/segmenter af bygninger og beslutningstagere og de barrierer der knytter sig til processen i hver af disse.
 • Bæredygtighed i bygningsrenovering: Hvad betyder det?
 • Energi- og CO2-besparelse: Hvad koster det og hvordan er sammenhængen til Energimærkningen
 • Beregninger, brugeradfærd og Non-Energy-Benefits: Hvilke andre fordele opnår man ved forbedring af bygninger, og hvordan påvirker brugeradfærden det endelige udbytte af forbedringerne? Hvordan bruger vi beregningerne? Hvilke data er mest følsomme?
 • Du får det nye BSV-værktøj med hjem!

Indhold

Hvilke værktøjer kender vi i forvejen
Perspektivering med gennemgang af andre eksisterende beregningsværktøjer, de ”skjulte” data (BIG DATA) og forudsætninger der indgår og de ordninger de er tilknyttet. Matrix med funktionalitet af beregningsværktøjer for bl.a.:

 • Energimærker
 • BedreBolig-planer
 • Besparelsesberegneren fra Videncenter for Energibesparelser i Bygninger
 • Klassificering af energitilskud
 • TCO-beregner fra Miljøstyrelsen

Hvad bruger vi beregningerne til
Hvilke parametre lægger vi vægt på i beslutningsgrundlaget? F.eks: Investering, Driftsøkonomi, Miljø/bæredygtighed, Energi/CO2, Non-Energy-Benefits.

Forståelse af begrebet bæredygtighed
Bæredygtighed: hvad betyder det i forhold til bygninger? Hvilke data har vi? Hvilke forudsætninger hviler data på?

 • Afgrænsning af begrebet
 • Vugge-til-grav-princippet
 • Datagrundlaget fra Tyskland/EU
 • ”Tragten”: Hvordan anvendes data i beregningsværktøjet,
 • Eksempler til forståelse af begreber og sammenhænge

Følsomhedsanalyse: Hvad påvirker resultaterne?
Hvilken værdi kan vi tillægge beregningerne og hvor følsomme er resultaterne? Oplæg og diskussion om:

 • Adfærd?
 • Ændringer i parametre?
 • Målinger før og efter energirenovering. Giver det mening? Bliver det gjort?
 • Eksempler

Hvem bruger værktøjerne og hvilke interesser har de?
Hvem er de forskellige beslutningstagere og er deres beslutningsproces?

 • Kommuner
 • Boligselskaber
 • Energikonsulenter
 • Facility manager / bygningsansvarlige
 • Grundejere og boligejer
 • Små og mellemstore virksomheder

Det nye BSV
Introduktion af det nye værktøj med bæredygtighedsbarometer fra Teknologisk Institut.

 • Hvilke beslutninger kan værktøjet understøtte
 • Værktøjets prognose-funktioner for EMO mv.
 • Brugerfladen
 • Krav til input/output
 • Eksempel gennemgang i plenum
 • Udlevering af USB med værktøj og betjeningsvejledning

Gruppeopgaver baseret på aktuelle cases
De anvendte cases foreligger inddateret i BSV.

 • Case 1: Etageejendom - andelsboligforening
 • Case 2: Udvalgt portefølje af offentlige bygninger
 • Case 3: Den private boligejer - parcelhus

Det nye bygningsreglement:
Hvad er nyt? Vil det ændre på omfang og tilgang omkring energirenovering

 • Hvilken rolle spiller de nye renoveringsklasser I og II i forhold til at fremme bæredygtig energirenovering?
 • Hvad søger Energistyrelsen at opnå med ordningen?

Kursusleder

Kristian Vielwerth er senioringeniør i divisionen Energi og Klima på Teknologisk Institut og har stor erfaring med vejledning i kortlægning og korrekt udførelse af energiløsninger. Han har drevet råd-givende virksomhed med speciale i ISO-certificeret energimærkning af større bygninger.

Har du faglige spørgsmål så kontakt
Andre kurser