Kurser

1 dags kursus

CE-mærkning af byggevarer, hvad er der i det for mig?

Kontakt os på tlf. 7220 3000 eller skriv til  kurser@teknologisk.dk for at høre mere.

Ingen planlagte afholdelser.
DKK  4.999
ekskl. moms
Nr. 86244 P

Vil du være bedre til at vælge, indkøbe og anvende byggevarer af præcis den type, kvalitet og pris du ønsker, uden at være begrænset af landegrænser og uden at indkøbe forkerte produkter?

Vælg den rigtige byggevare

Med CE-mærkningen af byggevarer, er der skabt en enestående mulighed for valg, handel og anvendelse af byggevarer inden for EU’s indre marked.
Kender man de gældende love og regler for markedsføring af byggevarer, har man en unik mulighed for at vælge, indkøbe og anvende produkter af præcis den type, kvalitet og pris man ønsker, på hele det indre marked.
Med den frihed opstår også en risiko for at begå fejl. CE-mærkningen er baseret på et fælles teknisk sprog og det fulde udbytte af det indre markeds frihed, kræver forståelse af det fælles tekniske sprog.
På kurset lærer du bl.a. at forstå det fælles tekniske sprog, som ligger til grund for CE-mærkning. Det giver dig mulighed for at indkøbe sikre, sunde byggevarer, med en konstant, forudsigelig og veldokumenteret ydeevne.
 

Deltagerprofil

Kurset henvender sig til dig, der udarbejder dokumentation for byggevarer, handler med byggevarer, indkøber og/eller bruger byggevarer eller fastlægger krav til byggevarer. Du vil typisk være ansat i en fremstillingsvirksomhed, trælastbranchen eller offentlig bygherreorganisation, være udførende, projekterende eller tilsynsførende ingeniør /arkitekt eller bygherrerådgiver, eller kommunal byggesagsbehandler.

Udbytte

 • Grundlæggende forståelse af Byggevareforordningen
 • Forståelse for det fælles tekniske sprog
 • Forståelse af ansvar for producenter, importører og handlende projekterende og udførende
 • Viden om CE-mærkning af byggevarer og den medfølgende information
 • Viden om harmoniserede standarder, europæiske tekniske vurderinger og vurderingsdokumenter
 • Kendskab til markedsovervågning af byggevarer
 • Viden om deklarationsmetoder, ydeevnedeklarationer og
 • Indblik i rollen for notificerede organer

Indhold

 • Byggevareforordningens formål, dækningsområde og grundlæggende principper
 • Harmoniserede standarder og europæiske tekniske vurderinger (ETA’er)
 • Ydeevnedeklarationer og CE-mærkning
 • Det fælles tekniske sprog
 • Ansvarsforhold i leverancekæden
 • Kravspecifikationer i byggesagen
 • Den projekterendes ansvar
 • Den udførendes ansvar
 • Systemer for sikring af ydeevnen
 • Markedsovervågning

Form

Kurset veksler mellem oplæg, konkrete eksempler og spørgsmål. Som deltager kan du også medbringe egne cases, og få svar på dine spørgsmål.
Der vil desuden blive udleveret skriftligt materiale med mulighed for at søge yderligere oplysninger.
23955
23951
Underviser

Jens Kristiansen

Jens er uddannet civilingeniør af bygningsretningen og har mange års erfaring med formulering af produktkrav og produktudvikling inden for byggevareindustrien. Jens er specialist i CE-mærkning, standardisering, Byggevareforordningen og nationale bygningsreglementer inden for EU. Desuden har han i en årrække beskæftiget sig med udvikling af metoder til systematisk formulering af ydeevnekrav til udvikling af materialer og produkter til byggebranchen.

Underviser

Anders Elbek

Anders er bygningsingeniør og har mange års erfaring inden for produktcertificering, produktionsauditering og CE-mærkning af byggevarer. Som ansvarlig for det tekniske sekretariat for notificerede organer under Byggevareforordningen, har han i de seneste syv år være hovedforfatter på alle officielle vejledninger og fortolkninger af Byggevareforordningens regler og krav til afprøvning og dokumentation i forbindelse med CE-mærkning af byggevarer. Det har giver Anders en unik viden på området.

Få ny inspiration til din kompetence­udvikling

Unikke tilbud, relevante artikler og nyt om vores kurser og uddannelser.

Indtast venligst et validt navn
Tilmelder nyhedsbrev
Tak for din tilmelding
Teknisk fejl

Der er desværre en systemfejl på nuværende tidspunkt. Du kan alternativt skrive en mail til data@teknologisk.dk