Kurser

Coaching - Klippekortordning til intern coaching i virksomheden - 10 klip

Tag et forløb med en karrierecoach - Vi tilbyder nu individuel coaching af medarbejdere og ledere internt i din virksomhed.

Erhvervscoaching

Coaching er et personligt og målrettet forløb, hvor vi sammen fokuserer på din rolle i virksomheden. Det giver dig et rum til fortrolig sparring omkring de udfordringer, du står med lige nu. Vi stiller skarpt på dine ressourcer, succeser og fremadrettede udvikling, så du får sat klare mål og lagt en individuel handlingsplan. Du skal hele tiden træffe valg, der har betydning for den enkelte, organisationen og dig selv.

 • Med coaching får du en professionel samtalepartner, der kan give dig nye perspektiver, klarhed og et tydeligere beslutningsgrundlag.
 • Med et coachingforløb opnår du fokuseret udvikling af dine kompetencer og sparring på konkrete udfordringer.
 • Forløbet vil blive skræddersyet til lige netop dig og dine behov.

Fokus kunne her f.eks. være:

 • Hvem er du som medarbejder, kollega, chef, leder? – kend din identitet
 • Dine styrker og begrænsninger
 • Værdiarbejde – værdirefleksion – hvad er vigtigt for dig
 • Mål med din rolle i virksomheden
 • Strategiarbejde - hvordan og hvorfor
 • Work life balance
 • Deadlines, pres og manglende overblik

Der kan være mange forskellige årsager og behov med et coachingforløb, men for det meste er der et ønske om, at noget skal være anderledes og bedre.

Tid og sted

Coachingmøderne afholdes som udgangspunkt internt i egen virksomhed, men kan efter aftale også afholdes via Skype eller telefon. I visse tilfælde kan coachingmødet gennemføres eksternt.

Tider aftales individuelt. Typisk vil coachen være en 1 hel dag i virksomheden fx en fast dag hver 2. måned eller andet efter aftale.

Form og pris

Et individuelt coachingforløb hos Teknologisk Institut er et intensivt og afklarende forløb, som bliver tilpasset dine udfordringer og fokuserer på din personlige udvikling i dit arbejdsliv.

Et coachingsforløb anbefales at være på min. 5 sessioner over 4-6 måneder. En coachingsession (1 klip) varer 60 minutter. Coaching-møde inkl. forberedelse og skriftlig evalueringsmail.

Klippekortet kan benyttes af flere fra samme virksomhed og er gældende i 12 måneder fra føste coaching.

Pris

Priseksempel: 10 coachingtimer kr. 25.000,- excl. moms. Transport er inkluderet. Klippekortet faktureres inden opstart af udviklingsforløbet.


Det får du ud af forløbet

 • Coaching handler om at individer præsterer bedst ved at tage udgangspunkt i det, der virker. Derfor fokuserer vi der, hvor de bedste resultater skabes.
 • Coaching giver dig mulighed for at drøfte dine problemstillinger og dine handlemuligheder med en professionel samtalepartner.
 • Coaching kan bidrage til at du får større selvindsigt og dermed større forståelse af både dig selv, dine kompetencer og din lederrolle.
 • Du får optimeret din effektivitet med værktøjer, så du kan foretage den rigtige planlægning, prioritering, delegering og fokusering.
 • Du bliver bedre til at skabe fremdrift og resultater på bundlinjen samt forebygge stress, hos dig selv og andre.

Målgruppe

Vi coacher og rådgiver alle niveauer fra alle sektorer.

Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på