Danske arbejdspladser halter bagud i forebyggelsen af seksuel chikane

Kursusadministration

Kontakt os

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 30 00.

Danske arbejdspladser halter bagud i forebyggelsen af seksuel chikane

Danske arbejdspladser halter bagud i forebyggelsen af seksuel chikane

3 min.

Undersøgelser viser at danske arbejdspladser halter bagud, når det drejer sig om forebyggelse af seksuel chikane.

Alt imens #metoo-bølgen raser rundt om i verden, har virksomheder og brancher der er berørt af disse sager, indført strenge retningslinjer for seksuel chikane. Ifølge eksperter er danske virksomheder dog langt bagefter, og mange har kun få eller slet ingen officielle retningslinjer herfor.

Opmærksomheden omkring #metoo har resulteret i en bred organisering omkring retningslinjerne i mange lande. De skal bl.a. gøre det nemmere for ofre at anmelde og blive taget alvorligt.

I efteråret 2017 blev der for første gang udgivet en analyse af seksuel chikane på de danske arbejdspladser, som netop afslører arbejdspladsernes retningslinjer -  eller nærmere mangel på samme. I denne analyse måtte man nemlig opgive at klarlægge dette, da det viste sig, at der ikke er nogen officielle danske myndigheder, der er ansvarlig for dette område - og derfor ikke noget overblik.


Større problem end først antaget

Ifølge nationale arbejdsmiljøanalyser skyldes den manglende kontrol på området, at der på et tidspunkt er blevet konstateret, at sexchikane var et meget lille problem i Danmark. Dog viser en ny undersøgelse at hver ottende kvindelig leder eller særligt betroende medarbejder (svarende til 13% af de adspurgte) har oplevet seksuel chikane fra enten overordnede ledere eller eksterne parter som kunder eller samarbejder (1).

Det viser, at problemerne med seksuel chikane er større end først antaget, og at sexchikane ikke kun har ramt kvindelige medarbejdere, men i høj grad også kvindelige ledere. En anden bekymrende tendens som undersøgelsen påpeger er, at det i næsten halvdelen af tilfældene er overordnede ledere, der står for krænkelserne.
 


Arbejdstilsynet erkender, at de ikke har kendskab til, hvordan arbejdspladserne forholder sig til seksuel chikane og derfor heller ikke kender omfanget af problemet.

Der er tale om seksuel chikane, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter en eller flere andre personer for uønskede handlinger af seksuel karakter, som vedkommende opfatter som krænkende” (2)

Ovenstående er fra den vejledning som Arbejdstilsynet forholder sig til. Ifølge ligestillingsbehandlingsloven er sexchikane dog forbudt, også selvom den ikke er grov eller gentagende.

3 gode råd til hvordan du kan håndtere sexchikane

  1. Det er vigtigt at du siger fra, lige når det sker. Hvis du bliver overrumplet af situationen og mundlam, så tag det op med arbejdspladsen efterfølgende. Det er aldrig for sent, og det kan få betydning i en eventuel retssag, at du har sagt tydeligt fra. Kom ud med det, også selv om du føler dig skamfuld. Det er en helt normal følelse at få efter at være udsat for sexchikane.
  2. Gå til din nærmeste leder eller til en uvildig person, som arbejdspladsen har udpeget som kontaktperson i tilfælde af sexchikane.
  3. Hvis du er på en arbejdsplads, hvor sexchikane ikke har været italesat som en ulovlig krænkelse, og hvor det ikke er tydeligt, hvem du skal tage kontakt til, så tænk over, hvem det er oplagt at gå til. Søg at få løst problemet på arbejdspladsen. Søg evt. råd hos din fagforening (1).

Vil du gerne vide mere? 

Se vores store udvalg af kurser i HR og personale: 


Kilder:
1) www.business.dk/karriere/hver-ottende-kvindelige-leder-har-vaeret-udsat-for-sexchikane
2) Fra Arbejdstilsynets vejledning om sexchikane