De 9 arketyper som værktøj til medarbejder- og lederudvikling

Kursusadministration

Kontakt os

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 30 00.

De 9 arketyper som værktøj

De 9 arketyper som værktøj til medarbejder- og lederudvikling

3 min.

De 9 arketyper fra verdens ældste persontypografimodel "Enneagrammet" er til stadighed et stærkt værktøj i arbejdet med medarbejderudvikling, lederudvikling og teamtræning. Læs med og lær mere om de 9 arketyper.

Skaber forståelse medarbejdere imellem

Mange af os har en tendens til at tro, at en anden persons adfærd, som virker irriterende på os, er gennemført for at genere os.

Gennem indsigten i Enneagrammet forstår vi, at den pågældende handling er udført, fordi personen har en bestemt personlighedstype, og vores respekt stiger. Derudover oplever mennesker at forstå deres egne følelser og tanker i en ny sammenhæng.

Denne forståelse medfører, at vi bliver bedre i stand til at reagere på egne følelser og tanker, og vi øger derigennem vores gennemslagskraft og autenticitet.

Stigning i anvendelsen af Enneagrammet til bl.a. udvikling af ledere

Ledertræning gennemført med fokus på lederens persontype, foregår i et stadigt stigende omfang. Fordelene er, at vi kan arbejde med de specifikke vanskeligheder, den enkelte har i sin ledelse.

Vi lærer lederen at genkende den følelse, der ligger bag konflikten, og at arbejde med at overkomme følelsen for derigennem, at blive i stand til at arbejde konstruktivt med konflikten.


De 9 arketyper:

  • Type 1 - Perfektionisten: Er detaljeorienteret og ønsker, at alt omkring dem skal være perfekt.
  • Type 2 - Relationsskaberen: Er behovsorienteret på den måde, at deres fokus er rettet mod andres behov, som de ønsker at tilfredsstille.
  • Type 3 - Udretteren: Er succesorienteret på den måde, at de søger bekræftelse ved at arbejde eller løse opgaver eller bedrifter.
  • Type 4 - Kreatøren: Er mangelorienteret og søger bekræftelse ved at yde eller skabe noget ekstraordinært.
  • Type 5 - Iagttageren: Er karakteriseret ved at være helhedsorienteret og ved at indsamle og analysere fakta.
  • Type 6 - Realisten: Er problemorienteret og foretrækker at se efter, hvad der kan gå galt, og sikrer sig derfor imod at noget går galt.
  • Type 7 - Idémageren: Er løsningsorienteret og har hele tiden nye idéer til, hvordan opgaver og problemer også kan løses.
  • Type 8 - Retningsgiveren: Er produktorienteret og har en stærk fornemmelse for, hvordan vi når vores mål.
  • Type 9 - Mægleren: Er procedureorienteret og vil gerne sikre sig, at alle synspunkter er hørt, og at proceduren er holdt inden en beslutning træffes.

Vil du vide mere?

Vil du lære mere om personlighedstyper og opbygge en forståelse for dine egne og andres hensigter og ressourcer, så du kan optimere samarbejdssituationer og nå ønskede mål?