Kurser

Den faciliterende leder

Få ny indsigt i, hvordan du får dine medarbejdere til at yde deres fulde bidrag til den fælles resultatskabelse. Ønsker du at lede på en måde, der skaber nye relationer, idéer, tillid, ansvar, engagement, medledelse, fællesskab, vækst og følgeskab? Så er kurset for dig.

Evaluering

4stjerner

Alle arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed.

Evalueringen er baseret på: 1 besvarelser

Lederrollen er under udvikling og påvirkes bl.a. fra den agile udvikling i projekter og fra de nye generationer, der er på vej ind på arbejdsmarkedet. Hierarki og magt udvandes og organisationer har brug for faciliterende ledere, der sikrer, at alle er medskabere af en fælles meningsfuld dagsorden. At kunne lede mennesker til at skabe resultater sammen er et must i fremtidens ledelse. Hvis man som leder formår at sætte rammer, der frisætter potentiale og ligeværdighed, bliver man den leder, der tiltrækker fremtidens medarbejdere.

Deltagerprofil

Kurset henvender sig til ledere, der tør udfordre sig selv, ønsker at udvikle sig personligt og er nysgerrige på nye måder at lede på. Og som begynder at ane, at man øger resultaterne, hvis man supplerer planlægning og kontrol med at kunne improvisere sammen og finde på undervejs.

Udbytte

 • Træning i den faciliterende lederrolle
 • Forståelse for, hvordan du får alle til at med-lede på tværs af profiler
 • Værktøjer til, hvordan du hjælper medarbejdere til at arbejde kreativt
 • Forståelse for, hvordan du åbner for andres energi og passion
 • Personlig udvikling og bevidsthed om forskellige lederroller og ståsteder

Indhold

Vi vil konkret arbejde med, hvordan du:

 • Bygger kultur og adfærd, der skaber resultater og styrker målopfyldelse
 • Leder de nye generationer
 • Påvirker dine medarbejdere
 • Supplerer planlægning med frigjort tid
 • Opnår større resultater ved at sætte forudsigelighed til side (for en stund)
 • Supplerer din hverdag med nye energigivende arbejdsformer og mødeformer
 • Får følgeskab ved at træde til side
 • Opnår tryghed ved at improvisere og bruge det, der sker
 • Øger din integritet via personligt mod og åbenhed
 • Faciliterer samarbejde blandt dine medarbejdere og leder dem som et team

Form

Kurset veksler mellem øvelser, oplæg og refleksioner over egen ledelsespraksis. Du henter inspiration til nye konstruktive arbejdsformer for dig selv og dit team. Det er derfor en forudsætning for optimalt udbytte, at du er klar på at udfordre dig selv og dine arbejdsrutiner.

Underviser

Underviser Kristine Hanghøj
Kirstine har arbejdet med linjeledelse og facilitering i afdelinger, lederteams og projektteams i 15 år. Hun har været ansat i store konsulenthuse og er i dag selvstændig indenfor organisationsudvikling. Kirstine er uddannet på Danmarks Designskole, hvor hun specialiserede sig i adfærdsdesign og design thinking. Siden har hun taget en række efteruddannelser, bl.a. i procesledelse. Kirstine har desuden arbejdet meget med individuel coaching og teamcoaching og er certificeret coach. Hun har selv været leder, indgået i topledelse samt været sparringspartner for en lang række ledere.

Se de øvrige kurser i Ledelsesværktøjer

Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på