Må vi gemme en cookie?

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores hjemmeside, målrette indhold samt statistik. Læs mere om cookies

Kurser

Kursusadministration

Brug for hjælp?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen
5 dages uddannelse

Den Offentlige Lederuddannelse (DOL): Ledelse i velfærdsteknologisk vurdering og udrulning (5 ECTS-p

Teknologisk Institut udbyder velfærdsteknologisk valgmoduler fra Den Offentlige Lederuddannelse (DOL) i samarbejde med CUBION.

Her er hvorfor:

 • Vi kender feltet: Vi kan ikke bare ledelsesteorierne, vi kender også velfærdsteknologi - både de konkrete teknologier, anvendelsen af dem og udfordringerne med at implementere dem i den kommunale verden.

 • Vi tror på, at det gør en forskel, at vi kan tilbyde en ledelsesmæssig styrkelse, samtidig med at vi er eksperter på implementering og anvendelse af velfærdsteknologi.

 • Velfærdsteknologi er bare dyre dimser uden kombinationen af medarbejdernes omsorg for hinanden og borgerne - samt ledelsens styring og vilje til at opnå gevinster med teknologien!

Tilmeldingen til betalingen er ekskl. litteratur – som kan købes, som kompendie, gennem os.

Formål med modulet

De studerende tilegner sig kompetencer til at lede, gennemføre og dokumentere teknologivurderinger på det velfærdsteknologiske område.

De studerendes præsenteres for det teoretiske grundlag samt træner de konkrete handlekompetencer for at kunne arbejde med ledelse i forhold til de særlige formål, mål og udfordringer, der knytter sig til vurdering, implementering og opfølgning på netop det velfærdsteknologiske område. Dette drejer sig for eksempel om styringsmæssige, processuelle og dokumenterende ledelsesopgaver, herunder også de relationer der bliver mellem den offentlige organisation og/eller myndighed og borgeren samt de økonomiske og effektiviseringsmæssige implikationer, der knytter sig til velfærdsteknologiens implementering.

MÅL FOR LÆRINGSUDBYTTE
Viden og forståelse
1) Skal have viden om forskellige teorier, metoder og erfaringer med særlig relevans for ledelse og facilitering af processer vedrørende vurdering og valg af velfærdsteknologiske løsninger samt implementering, evaluering, dokumentation inden for konkrete dele af den offentlige opgaveløsning.

2) Skal i et videnskabsteoretisk perspektiv kunne identificere, forstå og skelne mellem forskellige tilgange til ledelse af teknologivurdering, implementering af løsninger samt forandringer af arbejdsgange og -processer.

3) Skal kunne reflektere over teorier, metoder og erfaringers forskellige betydninger og fremtrædelser på såvel individuelt, organisatorisk som samfundsmæssigt niveau.


Færdigheder
1) Skal kunne anvende begrundet udvalgt teori til at analysere og perspektivere empiriske problemstillinger på en relevant måde i forhold til en udvalgt problemstilling, samt relatere denne til egen ledelsesmæssig kontekst og praksis på en relevant måde.

2) Skal kunne iagttage, indsamle og dokumentere empiri om ledelse af en velfærdsteknologisk vurdering og implementering af en løsning, samt relatere dette til egen ledelsesmæssig kontekst og praksis på en relevant måde.

3) Skal kunne vurdere og formidle betydningen af forholdet mellem teori og empiri fra praksis vedrørende velfærdsteknologisk vurdering og implementering af løsninger i forhold til empirien og egen ledelsesmæssige kontekst og praksis.

4) Skal kunne reflektere over egne ledelsesbeslutninger i forhold hertil og begrunde konsekvenser heraf for borgere, personale og organisation samt samspillet mellem disse.

5) Skal kunne se sig ind i en overordnet offentlig organisatorisk helhed og strategi med fokus på omkostningseffektivitet og innovation.


Kompetencer
1) Skal kunne facilitere, gennemføre og dokumentere vurdering af forskellige velfærdsteknologiske løsninger i egen organisation.

2) Skal kunne iagttage, indsamle og dokumentere empiri om facilitering af vurderingsprocesser af velfærdsteknologiske løsninger og velfærdsteknologiske indsatser, samt relatere dette til egen ledelsesmæssig kontekst og praksis på en relevant måde.

3) Skal kunne vurdere og formidle betydningen af forskellige teorier, metoder og erfaringer vedrørende velfærdsteknologiske indsatser i forhold til empirien og egen ledelsesmæssige kontekst og praksis.

4) Skal kunne identificere behov for egen og organisatorisk kompetenceudvikling i forhold til de konkrete kontekster for ledelsesopgaven.


Indhold
- Status for nyeste velfærdsteknologiske løsninger
- Ledelse og facilitering af processer for vurdering af forudsætninger og konsekvenser af valg af velfærdsteknologiske løsninger ud fra en bred tilgang, herunder

 • Teknologi/indsats
 • Borger
 • Etik
 • Arbejdsmiljø
 • Risikovurdering
 • Bæredygtighed
 • Organisation
 • Økonomi
 • Innovation

- Forberedelse og ledelse af indsatsen
- Implementering af resultater fra teknologivurderingen
- Ledelse af forandring af arbejdsgange og -processer
- Opfølgning, dokumentation og evaluering

Prisen er inklusiv forplejning

Har du faglige spørgsmål så kontakt
Andre kurser