Kurser

Ecodesign, energimærkning, BR18 og andre regler for køle- og varmepumpetekniske produkter

Bliv fuldt opdateret på de krav, som inden for de seneste år er indført for mange køle- og varmepumpetekniske produkter samt på hvordan du udarbejder det dokumentationsmateriale, som kræves i de nye EU-forordninger.

Evaluering

4stjerner

Alle arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed.

Evalueringen er baseret på: 22 besvarelser

Meget fint - kom rigtig godt omkring problematikken og med stor vægt på faglighed.
Henning Pallesen. DVI energi, Dansk Varmepumpe Industri

På kurset bliver du indført i de krav, som gælder for en lang række køle- og varmepumpetekniske produkter. Det er målet, at du efter kurset selv vil kunne udarbejde det dokumentationsmateriale, som kræves i de nye EU-forordninger.

Kurset har særligt fokus på varmepumper og airconditionsystemer samt de mange nye køleprodukter, som fra næste år bliver omfattet af kravene (proceskøleudstyr, condensing units mv.).

Indhold

Kurset varer én dag, hvor formiddagen fokuserer på gennemgang af reglerne, både de nye ecodesign- og energimærkningskrav, der netop er indført, samt andre relevante regler inden for det køle- og varmepumpetekniske område, mens eftermiddagen primært tager udgangspunkt i en række nyttige værktøjer, bl.a. Energistyrelsens ”energimærkeberegner”, som er udviklet på Teknologisk Institut, samt gennemregning af eksempler, så deltagerne bliver fortrolige med de anvendte værktøjer.

Program

08.30 Registrering og kaffe/rundstykke.

09.00 Velkommen.

09.15 Hvordan gribes markedsintroduktion af et produkt an i praksis? Handlingsplan.

09.40 Intro til ecodesign og energimærkning

10.10 Krav i henhold til ecodesign og energimærkning

10.45 Pause

11.00 Krav i henhold til ecodesign og energimærkning - fortsat

12.20 Frokost

13.20 Andre relevante regler, herunder CE-mærkning, kølemidler mv.

14.20 Gennemgang af energimærkeberegner med øvelser

15.20 Pause

15.35 Hvad kræves der af virksomhederne, dokumentationskrav, test af produkter mv.?

16.10 Ansvar og forpligtelser, hvem har ansvaret for hvad?

16.40 Hvor finder man yderligere information? Hvordan holder man sig opdateret fremadrettet?

17.10 Opsamling på dagen

17.30 Afslutning

Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på