Kurser

2 dages kursus 
Læring inden for et specifikt emne

Energi- og miljøledelse – intern audit i praksis

Kontakt os på tlf. 7220 3000 eller skriv til  kurser@teknologisk.dk for at høre mere.

Ingen planlagte afholdelser.
DKK  8.400
ekskl. moms
Nr. 90863 A

Ledelsessystemer for energi- og miljøledelse benytter interne audits til at sikre, at der sker den ønskede forbedring, både af selve ledelsessystemet og – ikke mindst – på energi- og/eller miljøområdet.

På dette kursus lærer du at sammensætte dit auditteam, planlægge og gennemføre en auditplan, udforme afvigelser og forbedringsforslag og undgå de faldgruber, man som auditor kan havne i.

Udbytte

 • Du kan selv tilrettelægge en komplet audit
 • Du kan sætte audit op for alle de gængse kvalitetsstandarder
 • Relateret til ISO 9001 (kvalitet), 14001 (miljø), 22001 (fødevare) og 50001 (energi)
 • Du kan behandle afvigelser og skabe udvikling og resultater heraf
 • Dit netværk styrkes i mødet med andre auditansvarlige

Program - dag 1

 • Hvad er interne audits, og hvorfor skal der bruges tid på at gennemføre interne audits?
 • Guides til interne audits, standarder
 • Planlægning af interne audits
  - Sammensætning af auditteam
  - Planlægning af audit, auditplan
  - Roller
  - Brug af tjeklister
 • Eksempel på intern auditprocedure
 • Forberedelse af intern auditøvelse
 • Inddeling i auditteams, fordeling af opgaver
 • Præsentation af øvelse
 • Grupperne planlægger auditopgave
  - Auditplan
  - Rollefordeling
  - Udarbejdelse af tjeklister
 • Grupperne præsenterer deres arbejde i plenum
 • Hvordan afrapporteres auditresultaterne?
  - Udformning af afvigelser, forbedringsforslag, korrigerende handlinger etc.
  - Faldgrupper for auditorer
  - Guides til effektive audits præsenteres

Program - dag 2

 • Opsamling fra dag 1
 • Finpudsning af auditplan
 • Gennemførelse af audit - hver gruppe auditerer et område og afrapporterer
 • Grupperne udarbejder afrapportering
 • Grupperne præsenterer deres auditresultater i plenum
 • Evaluering - hvad gik godt og hvor var der udfordringer?
 • Hvordan lukkes afvigelser med tilhørende opfølgning
 • Hvad kan hindre en effektiv intern audit - gruppearbejde
 • Afslutning med evaluering
25705
25656
25656
Underviser

Kristian Vielwerth

4.37/5 (215 evalueringer) 
Baseret på alle evalueringer af underviseren fra de seneste 5 år.

Kristian Vielwerth er senioringeniør på Teknologisk Institut og har stor erfaring med projektledelse, undervisning og kvalitetssikring indenfor byggeteknisk vejledning, energisyn, ventilations- og varmesystemer, indeklimaforhold og bygningsautomation. Han er tilknyttet DANAK som særlig sagkyndig ved auditering af virksomheder med hhv. ISO 9001-certifikat og/eller EMO-certifikat. Han har stor erfaring som kursusleder, censor og underviser, bl.a. på Teknologisk Instituts kurser på energiområdet.

Underviser

Erik Gudbjerg

4.67/5 (36 evalueringer) 
Baseret på alle evalueringer af underviseren fra de seneste 5 år.

Erik er en anerkendt ekspert i industriel energieffektivitet og energistyringssystemer. Worldwide har han bistået over 200 organisationer med at indføre energiledelse. Han er Energistyrelsen-certificeret konsulent og har forskellige certifikater inden for ledelsessystemer, såsom miljøuddannelse 14001 og Lead Auditor ISO 50001.

Underviser

Helle Thomsen

Helle Thomsen har stor erfaring som facilitator og koordinator af det interne arbejde i organisationer, der arbejder efter ISO 9000, 14001 og 22001. Hun har et betydeligt metodekendskab og erfaring fra det daglige arbejde ude i virksomhederne, hvor metoderne bruges til at skabe resultater i praksis. Hun har bl.a. erfaring fra sit arbejde som ansvarlig for den interne audituddannelse i Arla.