Kurser

Kursusadministration

Brug for hjælp?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen

Energiledelseskonsulent - adgangsgivende til certifikat

Teknologisk Institut udbyder dig den nye uddannelse til energiledelseskonsulent med tre obligatoriske moduler, som giver dig stærke kompetencer inden for energiledelse. Du kan afslutte uddannelsen med en certifikatgivende eksamen.

Du vil på energivejlederuddannelsen, som baserer sig på energiledelsessystemet DS/EN ISO 50001 få en række værdifulde fordele, bl.a.:

 • Du erhverver dig de nødvendige kompetencer til at indføre energiledelse i virksomheden
 • Du arbejder med alle energiledelsesprocesser, procedurer, metoder og værktøjer
 • Du arbejder med konkrete eksempler for indførelse af energiledelse i en virksomhed
 • Du arbejder med ledelsesansvar, energipolitik, energiplanlægning, handlingsplan, energitjek og energistyring

Indhold

Modul 1
På modul 1 arbejder vi både dybt og bredt med indholdet i DS/EN ISO 50001-energiledelsessystemet. Herunder hvordan virksomheden formulerer energipolitikken, mål og handlingsplaner samt organiserer arbejdet med at implementere energiledelse.

Energiledelse kræver forandring og forankring og dermed udfordres forandringsparatheden i virksomhedskulturen. Derfor arbejdes også med begrebet forandringskultur på modulet.

Der gås i dybden med energikortlægning af energiforbruget og afklaring af, hvad der har indflydelse på energifor-bruget. Desuden beregning og fastlæggelse af baseline, opsætning af energisparemål og identificering og beregning af energibesparelser.

Modul 2
På modul 2 (førstedagen) følges op på hjemmeopgaver/hjemmearbejde fra modul 1. Hovedemnerne på modul 2 er energieffektiv drift af virksomhedens energiforbrugende anlæg og installationer, herunder produktion og processer samt drift af energiledelsessystemets metoder og værktøjer. Det omfatter bl.a. definering af kritiske driftsparametre, optimale vedligeholdelsesplaner og uddannelse. Desuden indgår i modulet implementering af energiledelse, drift, for-bedringstiltag, kompetencer, energiledelsesroller og ansvar.

Energieffektivt indkøb belyses som emne, bl.a. via den nyeste viden inden for ”non energy benefits” – dvs. sidegevin-ster ved at arbejde med energieffektivisering og energiledelse.

EnPI – Energy Performance Indicator – et nyt værktøj til måling af virksomhedens energieffektivitet, kontrol og doku-mentation.

Modul 3
Modul 3 har fokus på opfølgningsaktiviteter på energiledelsessystemet, evaluering og audit. Deltagerne kommer alle til at gennemføre praktiske øvelser med evaluering og audit, som vil finde sted på en værtsvirksomhed. Der trænes i at rapportere audit samt formidle konklusioner fra audit til ledelsen i en virksomhed. Modulet sætter også fokus på den videre udvikling og forbedringstiltag i energiledelsessystemet.

Også deltagere fra virksomheder, der allerede har ISO 50001, vil på denne uddannelse kunne erhverve sig den nyeste viden og stærkeste kompetencer og blive ajour og fortrolige med energiledelsens anvendte metoder, systematikker samt de teknikker og faktorer, der påvirker energiforbruget i anlæg og bygninger.

Modul 4
Eksamen (én dags varighed).

Pris
Kursuspris: kr. 42.500, -
Certifikatgivende eksamen: kr. 6.000, -

Undervisere

Alle undervisere har stor teoretisk viden - herunder internationalt eksaminerede energiledelsesauditorer - samt bred praktisk erfaring med indførelse af energiledelse i store virksomheder både i Danmark og i udlandet.

Har du faglige spørgsmål så kontakt
Andre kurser