Kurser

1 dags kursus 
Læring inden for et specifikt emne

Få succes med hybridmøder

15. marts 2023 Taastrup
30. august 2023 Taastrup
14. december 2023 Taastrup
17. april 2024 Taastrup
DKK  5.999
ekskl. moms
Nr. 91197 P

På dette kursus får du konkrete værktøjer til at planlægge og facilitere effektive og motiverende hybridmøder. Du får indsigt i faldgruberne ved denne mødeform og træner din evne til at imødegå udfordringerne. Du får mulighed for at eksperimentere og afprøve forskellige metoder i et hybridt set up og går hjem med en opdateret værktøjskasse og fornyet motivation til dine egne møder.

Fra teknisk kaos til konstruktiv proces

Nogle deltagere er fysisk til stede i mødelokalet, mens andre deltager online, fordi det passer deltagerne bedst, eller fordi geografisk afstand eller andre forhindringer spænder ben for fremmødet. Den hybride mødeform giver fantastiske muligheder for fleksibilitet.

Men hvis du deltager i hybridmøder, kender du sandsynligvis også udfordringerne. Teknikken kan drille. Nogle deltagere taler med stor entusiasme til gruppen i mødelokalet. Andre deltagere sidder ensomt og stille bag skærmen. Deltagernes mulighed for at deltage på lige fod begrænses både teknisk, demokratisk og socialt. Deltagernes vilkår for mødedeltagelse er forskellige og risikoen er, at hybridmøderne spænder ben for det gode samarbejde og bliver uproduktive eller energiforladte at deltage i.

Det gør vi noget ved på denne intensive kursusdag.

Deltagerprofil

Kurset henvender sig til dig, der allerede har et grundlæggende kendskab til, hvordan man afholder gode møder, men ønsker input til at få dine hybridmøder til at fungere optimalt. Du savner værktøjer til at holde fokus, skabe engagement og få noget konkret ud af møderne. Du har allerede et grundlæggende kendskab til det tekniske i forbindelse med onlinemøder (som også er relevant på hybridmøder) og kan fx logge på Teams/Zoom, dele din skærm og skifte mellem vinduer så du fx kan gå på en browser mens online-mødet kører.

Udbytte

 • Klarhed over hvad hybridmødet egner sig til (og hvornår du skal sige nej til denne mødeform)
 • Overblik over hvilke særlige krav hybridmødet stiller til dig som facilitator
 • En grundig indsigt i de udfordringer, du vil møde – teknisk, kommunikativt og socialt
 • Tjeklisten, der hjælper dig med at forberede hybridmødet
 • Indsigt i, hvordan du forbereder dine mødedeltagere og sikrer, at de er klar til hybridmødet
 • Konkrete værktøjer til at skabe involverende samtaler - for alle deltagere uanset deres deltagerform
 • Viden om hvilke elementer fra henholdsvis det fysiske møde og online-møder, der er gode at bruge i det hybride møde
 • En mulighed for at afprøve forskellige teknikker på den hybride træningsbane vi sætter op

Indhold

 • Hybride møder – de særlige udfordringer det giver og løsningerne
 • Krav til teknisk set – up. Hvad skal du forlange af møde-setuppet?
 • Hvordan rammesætter du bedst det hybride møde?
 • Mødedesign – hvordan skaber du bedst rammerne for en demokratisk og involverende samtale for alle mødedeltagere?
 • Facilitering af hybridmødet – håndtering af dobbelt fokus på at nå mødets mål og på deltagernes tryghed med mødeformen
 • Hvordan sikrer du energi og motivation hele vejen? Hvilke faciliteringsgreb virker hybridt?
 • Casearbejde – vi arbejder med at planlægge og afholde et møde for at afprøve teknikkerne i praksis

Form

Kurset har fokus på de praktiske aspekter ved hybridmøder. Du får derfor konkrete guides, tjeklister og praktiske redskaber, som du kan gå direkte hjem og bruge. Underviserne holder korte oplæg og vi arbejder med forskellige øvelser og afprøver teknikker i praksis.

Kurset afholdes fysisk på Teknologisk Institut i et hybridt kursuslokale. Undervejs deler vi gruppen op og simulerer et hybridt møde, hvor nogle sidder i samme lokale, mens andre deltager ’på distancen’. Derfor skal du medbringe din bærbare pc og headset. Du skal kort sagt forvente selv at bidrage til læringsrejsen via øvelser, dialog og erfaringsudveksling med andre deltagere.

 
25939
Underviser

Line Lou Ullmann

4.59/5 (1104 evalueringer) 
Baseret på alle evalueringer af underviseren fra de seneste 5 år.

Line er specialist i effektive arbejdsvaner og underviser i områder, der alle bidrager til, at du som kursusdeltager får mere ud af din tid – herunder effektiv facilitering og mødeledelse. Lines fokus er at få os til at gøre det, som vi alle sammen ved, vi burde gøre, men som vi ikke altid får gjort. Med Line som underviser får du engageret og motiverende formidling. Line har desuden udgivet bogen ”10 effektive arbejdsvaner – sådan tackler du strømmen af opgaver, e-mails og afbrydelser”.

Vælg dato

Taastrup
15. marts 2023
Taastrup
30. august 2023
Taastrup
14. december 2023
Taastrup
17. april 2024

Få ny inspiration til din kompetence­udvikling

Unikke tilbud, relevante artikler og nyt om vores kurser og uddannelser.

Indtast venligst et validt navn
Tilmelder nyhedsbrev
Tak for din tilmelding
Teknisk fejl

Der er desværre en systemfejl på nuværende tidspunkt. Du kan alternativt skrive en mail til data@teknologisk.dk