Kurser

Kursusadministration

Brug for hjælp?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen

Facilities Management lederuddannelse 2.0

Facility Management handler ikke længere om ”blot” at sikre operationel effektivitet og være proaktive.Der er en stigende forventning om at være strategisk værdiskabende ift. virksomheders og organisationers kerneforretning.Du skal som facility manager med andre ord kunne leve dig fuldt ind i virksomhedens eller organisationens løbende udfordringer samt de mere grundlæggende forandringer,de er underlagt.


Tiden fordrer en ny udvikling af lederrollen i FM, hvor man sætter supplerende fokus på organisatoriske begreber som netop strategisk værdiskabende, konstant foranderlighed, ledelse i paradokser samt nedbrydning af hierarkier. Og man må sikre sig indsigt i nye typer af medarbejdere og deres forventninger til en motiverende arbejdsplads og -ramme, og hvilke konsekvenser det har.

Bring dig selv i spil...

Ud over at kræve supplerende ledelsesmetoder betyder denne udvikling også, at du som leder må bringe dig selv mere i spil for at udvikle arbejdspladsen og være med til at fremdyrke en adfærd, hvor medarbejdere og mellemledere performer helhedsorienteret og effektivt. Derfor vil det i høj grad også være dig som deltager, der kommer i centrum på dette både intensive og refleksive udviklingsforløb.

Deltagerprofil

Uddannelsen er bredt målrettet ledere og centrale medarbejdere i Facility Management. Forløbet kan ses som en overbygning til vores Facilities Management Uddannelse. Det er dog ikke et krav at have gennemført denne for at kunne deltage på Facilities Management Lederuddannelse 2.0.

Uddannelsens opbygning

 • Denne 8-dages uddannelse er inddelt i 4 moduler à 2 dage, hvor vi træner forskellige ledelsesmetoder med udgangspunkt i deltagernes egen hverdag
 • Webinar: Forankringsworkshop. Efter hvert modul vil der være en 1 ½ times skypemøde (Webinar), hvor du får mulighed for at tale om den læring, der er sket på baggrund af planlagte små prøvehandlinger
 • Undervisningen veksler mellem inspirerende ekspertoplæg, præsentation af teori, debat, erfaringsudveksling samt gruppeøvelser inspireret af egen hverdag
 • På modulerne introduceres du for praksisnære ledelsesværktøjer, og undervejs er der tid til at reflektere over, hvordan du omsætter det lærte til meningsfulde forandringer for dig selv samt dine kolleger og medarbejdere
 • For at sikre et ensartet udgangspunkt for alle deltagere vil du før forløbet blive bedt om at udfylde personprofilen PeopleTools (du får tilsendt link og modtage en personlig feedback på profilen inden opstart
 • For at sikre en stærk kobling mellem teori og praksis varetages og tilpasses undervisningen af både ledelseskonsulenter og en praksisnær Facility Manager
 • Efter endt forløb er der mulighed for at gå til eksamen på diplomniveau i ’Det personlige lederskab og forandring’ og derved erhverve 10 ECTS-point.
 • Alle materialer, tests, profilanalyser, bøger samt fuld forplejning er inkluderet

Udbytte

Vi sætter fokus på lederskabsdelen af FM, og du vil opleve at:

 • Du får fintunet dine lederegenskaber til at kunne håndtere nutidens og fremtidens udfordringer inden for Facilities Management
 • Du øger din selvindsigt og indsigt i andre mennesker – dine og andres præferencer, når det gælder eksempelvis kommunikation, motivation og relationsskabelse
 • Du får en forståelse for samt greb til at kunne navigere i en stigende grad af foranderlighed som grundvilkår i virksomheder og organisationer
 • Du får praksisnære kommunikative greb og metoder til at kommunikere klart i forbindelse med eksempelvis forandringer, motivation, samarbejde og forhandling
 • Du bliver i stand til effektivt at navigere i det politiske landskab, blandt forskellige interessenter – også når uvisheden er høj
 • Du får en mere fleksibel ledelsesstil der bliver endnu mere kompetent, resultatskabende og værdiskabende

Hertil får du

 • Trænet og styrket dine relationelle kompetencer ift. andre personprofiler
 • Kommunikative værktøjer, der styrker dit arbejde med stakeholders, andre ledere, medarbejdere og teammedlemmer
 • Greb og metoder til at håndtere forandringsdynamikker – blandt andet gennem dybere forståelse af menneskelig adfærd og psykologi
 • Praksisnære værktøjer til at håndtere konflikter og mødeledelse
 • Indsigt i motivere forskelligt, for at kunne lede ens
 • Evnen til at kommunikere klart, selv når situationen er præget af uforudsigelighed og uvished
 • Metoder at skabe resultater gennem eller sammen med andre

Din virksomhed får en leder, der

 • Bliver endnu bedre til at være strategisk værdiskabende
 • Har stærk selvindsigt og menneskeforståelse
 • Er i stand til at lede mennesker med sig selv som det vigtigste værktøj
 • Forstår at anvende sine ledelsesstil og –adfærd fleksibelt og tilpasse den foranderlige vilkår
 • Forstå forandringsdynamikker og evner at kommunikere to-the-point om forandringer
 • Er i stand til at motivere forskellige mennesker forskelligtvner at lede effektivt selv når uvisheden er et vilkår
 • Er stærk til at navigere i et dynamisk interessentlandskab og forså, hvad der er vigtigt
 • Evner at kommunikere strategier på en måde, så de opleves jordnære og relevante i dagligdage
Modul 1 Dit personlige og refleksive lederskab (2 dage)
 • Dialog om personprofiler og arbejdet med disse i forløbet
 • Tag dine ledererfaringer alvorligt – Refleksiv praksis i hverdagen
 • Kommunikative præferencer – mine og andres
 • Ledelse som både-og frem for enten-eller – paradoksledelse i praksis
 • Min egen fortælling som middel til tillid og troværdighed
 • Når teori skal omsættes til praksis i en FM-virkelighed
 • Konkrete prøvehandlinger i egen hverdag

 • Webinar: Forankringsworkshop – Fokus på læring og refleksion i egen hverdag
Modul 2 Interessentlandskabet og det relationelle arbejde (2 dage)
 • Interessentlandskabet og deres succeskriterier
 • Skab og bind netværk sammen om jeres kerneopgave
 • Kobl mening og værdiskabelse på tværs af netværket
 • Det politiske og det relationelle benarbejde
 • Brug det uformelle rum – hverdagens fortællinger som videndeling
 • Når teori skal omsættes til praksis i en FM-virkelighed
 • Konkrete prøvehandlinger i egen hverdag

 • Webinar: Forankringsworkshop – Fokus på læring og refleksion i egen hverdag
Modul 3 Faciliterende og motiverende ledelse af medarbejdere (2 dage)
 • Den faciliterende ledelsesrolle, og mig selv som faciliterende leder
 • Kunsten at slippe kontrollen og stadig være i kontrol
 • Motivationens mange facetter og betydning ift. forskellige typer medarbejdere
 • Motiverende og involverende kommunikation
 • Få og giv feedback, så det motiverer
 • Når teori skal omsættes til praksis i en FM-virkelighed
 • Konkrete prøvehandlinger i egen hverdag

 • Webinar: Forankringsworkshop – Fokus på læring og refleksion i egen hverdag
Modul 4 Dit lederskab som forandringsleder og meningsskaber (2 dage)
 • Forandringens dynamikker og psykologiske faktorer
 • Forandringskommunikation – simple, små greb til at skabe mening
 • Mentale copingstrategier ift. at kunne navigere i forandring og uforudsigelighed
 • Konfliktarbejdet – brug uenigheden konstruktivt
 • Fremdrift som små skridt frem for store planer
 • Når teori skal omsættes til praksis i en FM-virkelighed
 • Konkrete prøvehandlinger i egen hverdag

 • Webinar: Forankringsworkshop – Fokus på læring og refleksion i egen hverdag
Eksamen – 1 dag
Efter endt forløb er der mulighed for at gå til eksamen på diplomniveau i ’Det personlige lederskab og forandring’ og derved erhverve 10 ECTS-point.

PeopleTools-profil

Du bedes inden opstart udfylde en PeopleTools-profil (tager ca. 30 min). Du vil få tilsendt linket til besvarelsen ca. 2 uger før opstart. Når du får linket tilsendt, vil du samtidig blive kontaktet af underviser Jacob C. Pedersen for at aftale et tidspunkt for tilbagemelding på profilen enten via telefon eller Skype. Det er vigtigt, at du har fået denne tilbagemelding inden opstarten på forløbet, da dette vil sikre dig størst mulig værdi og bedst muligt fokus.

Læs eventuelt yderligere om PeopleTools-profil her (https://www.peopletools.dk/profilvaerktoejer/profiloversigt/#personprofil)

Undervisere

Underviser Jacob Christoffer Pedersen
Jacob har siden 2010 været partner og direktør. Derudover arbejder han som konsulent, facilitator og underviser inden for primært organisations- og ledelsesudvikling samt projektledelse.

Den praktisk ledelseserfaring har Jacob fra knap 10 år som leder i det private erhvervsliv på både dansk direktionsniveau og på nordisk plan inden for kommunikationsbranchen. Han har i sin ledelsesgerning fokuseret på en række af de elementer, der bringes i spil på denne uddannelse. Det gælder ikke mindst at forstå og navigere i forandringsdynamikker, den faciliterende rolle samt det at kunne navigere i uvisheden og samtidig skabe markante resultater.

Underviser ¨Kåre Jørgensen
Kåre er uddannet international Bygningskonstruktør med speciale i FM, efterfølgende har han gennemført 7 moduler på diplomlederuddannelsen.

Kåre har i 2014 fuldført en masteruddannelse i ledelse af byggeri på DTU også her med speciale i FM. Den praktiske ledelseserfaring han gennem arbejdet med bygningsdrift i 20 år hvoraf de sidste 10 år har været med ledelse og udvikling af FM-koncepter, samtidig med han har stået i spidsen for en stor kommunal FM organisation. Kåre har et bredt kendskab til Facility management som strategisk ledelsesdisciplin og har et godt netværk i branchen.

Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på