Kurser

Forandringsledelse - sådan får du alle med!

Bliv bedre til at lede forandringer, så dine medarbejdere arbejder med dig og resultaterne opnås. På dette kursus, som over 150 personer allerede har deltaget i, får du en dybere forståelse for forandringens mekanismer. Du får gode guidelines til, hvordan du håndterer større forandringer i din organisation.

Evaluering

4stjerner

Alle arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed.

Evalueringen er baseret på: 19 besvarelser

Vælg den rette løsning for din organisation

Når organisationen står over for større forandringer, er der ingen trin for trin guide at arbejde ud fra eller værktøjer som kan anvendes mekanisk. Derimod er det vigtigt at kunne vurdere omfanget af forandringsudfordringen, at tage temperaturen på forandringsparatheden i organisationen og at vælge den rette løsning i den konkrete situation. Kurset lærer dig at håndtere dette - også med udgangspunkt i dit konkrete tilfælde. Du lærer at træde ud af rollen som planlægger af forandringen og ind i rollen som aktivt gennemførende forandringsagent. Desuden arbejdes der intensivt med forandringssimulator.

Bjarke Nielsen er en herlig formidler, med stor faglig tyngde. Han holdt fokus, men sørgede for at inddrage konkrete processer fra deltagerne. Meget fin vægtning imellem teori og praksis.
- Ole Dreyer, Ole Dreyer Kommunikation

Deltagerprofil

Kurset henvender sig til ledere og mellemledere der står overfor, midt i eller efter en forandringsproces.

Udbytte

 • Langt større sikkerhed i rollen som forandringsagent
 • Nye vinkler på dit eget forandringsprojekt
 • Fortrolighed med planlægning og gennemførelse af større forandringer
 • Indsigt i de menneskelige reaktioner under forandring - baggrunden og hvordan de tackles
 • Styrket evne til at motivere til forandring
 • Værktøjer til at styrke din forandringskommunikation i alle faser
 • Træning gennem forandringssimulator
 • En personlig plan for dit forandringsprojekt

Indhold

 • De vigtigste forandringsteorier - teoriernes fordele og begrænsninger
 • Forskellige typer af forandringsprocesser
 • Forandringens faser og faldgruber
 • Psykologiske og organisatoriske mekanismer
 • Forstå og tackle modstand mod forandring
 • Rollen som forandringsagent - hvad bringer du selv ind
 • Værktøjer og guidelines til planlægning og gennemførelse af forandringer i din situation
 • På kursets første dag arbejdes med en forandringssimulator
 • Der afsættes tid på alle kursusdage til at arbejde med eget forandringsprojekt

Form

Kurset består af to sammenhængende kursusdage samt en opfølgningsdag med 3 ugers interval. Formålet er at sikre forankringen af de nye værktøjer i din egen virkelighed. Der veksles mellem teori, oplæg og øvelser, samt diskussion af dine udfordringer med forandringsprocesser, så den teoretiske viden kobles med praksis på stedet.

Se øvrige kurser i forandringsledelse og adfærdsledelse

Underviser

Bjarke Nielsen
Bjarke er direktør og har arbejdet internationalt med at forankre strategier hos medarbejdere og ledere. Bjarke forelæser ligeledes på lederprogrammerne på Danmarks Tekniske Universitet og har tidligere undervist på Copenhagen Business School. Han er en levende og inspirerende underviser, som med sin store begejstring for at uddanne mennesker har opnået markante resultater såvel i Danmark som i udlandet.

Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på