Kurser

Kursusadministration

Brug for hjælp?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen

Forhandlinger i din professionelle praksis

En professionel forhandling handler ikke om at vinde eller tabe – men oftest om at opbygge stærke relationer og om bedst muligt fremtidigt samarbejde. Derfor er det gode forhandlingsresultat det, hvor alle oplever stor tilfredshed.

Evaluering

4stjerner

Alle arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed.

Evalueringen er baseret på: 1 besvarelser

Uddannelsen sætter fokus på kort- og langsigtede mål. Du får indsigt i din personlige forhandlingsstil, træner din evne til at sætte dig i andres sted og tilegner dig en bred vifte af forhandlingsteknikker. Det er din personlige adfærd og dit blik for forhandlingssituationens muligheder og vanskeligheder, der er afgørende for at træffe bevidste valg om din tilgang i en konkret forhandlingssituation.

Deltagerprofil

Uddannelse henvender sig til ledere og specialister i private og offentlige organisationer, der ønsker at træne deres evne til at opnå resultater og gode relationer gennem forhandlinger i en ledelseskontekst. Uddannelsen er ligeledes relevant for HR, indkøbere, sælgere, projektledere mv.

Udbytte

 • Grundlæggende viden om forskellige kommunikations- og forhandlingsteorier
 • Forståelse for at vælge den mest hensigtsmæssige forhandlingsteknik
 • Viden om fordele og ulemper ved forskellige forhandlingsstile
 • Øvelser i at anvende og kombinere flere forhandlingsteknikker
 • Træning i at aflæse forhandlingsparters dagsorden og vælge egen forhandlingstaktik
 • Kompetencer til at deltage i organisationens / virksomhedens forhandlinger
 • Kompetencer til at indgå som sparringspartner i forhandlinger på ledelsesniveau
 • Evnen til at reflektere over egne styrker og udviklingspunkter i forhandlingsøjemed
 • Opskriften på god mødeledelse, så du skaber de bedste rammer for forhandlingen
 • Teknikker til den rette forberedelse, herunder afklaring af hvad du kan og vil opnå
 • Mulighed for at tilvælge eksamen i akademifaget Ledelse og Forhandling (5 ECTS)

 

Indhold

Model 90246

Du får indsigt i forhandlingsteori, konkrete redskaber til forhandlinger, samt indblik i psykologisk teori til understøttelse af din forhandlingsposition. Du arbejder med en situationsbestemt tilgang til forhandlinger, din personlige forhandlingsstil, samt praktisk anvendelse af metoder og værktøjer.

Modul 1 - 2 dage
Dag 1
Forhandlingscase 1: En konkret case hvor vi praktisk prøver kræfter med forhandlingens mange elementer.

 • Lær mere om situationsbestemt tilgang til forhandlinger
 • Få grundopskriften på god mødeledelse

Dag 2
Forhandlingscase 2: Vi træner evnen til at anvende anerkendende og konfliktforebyggende kommunikation.

 • Bliv fortrolig med forhandlingens 8 faser
 • Lær at vælge den optimale konfliktløsningsstil
Modul 1. Fold ud – læs mere:
DAG 1 En situationsbestemt tilgang til forhandlinger
Vi deler erfaringer og forventninger, og så dykker vi direkte ned i de udfordringer og muligheder, du møder i forskellige forhandlingssituationer. Vi kaster os ud i den praktiske træning med uddannelsens første forhandlingscase, og på baggrund af gensidig feedback udvikler vi individuelle læringsplaner.

Vi kommer bl.a. til at arbejde med, hvordan du praktiserer en situationsbestemt tilgang i forhandlinger, hvordan du kombinerer krav om resultater med krav om menneskelig respekt, og hvordan du skaber det bedst mulige udgangspunkt gennem god mødeledelse

DAG 2 Strategiske overvejelser og konfliktforebyggende kommunikation
Fokus på forhandlingens otte faser, og så tager vi et vigtigt emne op: konflikter. Først og fremmest fokuserer vi på, hvordan du forebygger konflikter gennem den rette kommunikation – og dette træner vi i uddannelsens anden forhandlingscase.

Vi kommer således bl.a. omkring:
Hvordan du navigerer i forhandlingens otte faser - opmærksomhedspunkter og værktøjer. Hvordan du leverer dit budskab på en måde, så du undgår at optrappe en konflikt, og hvordan du lægger strategi for, hvad du kan og vil opnå, vha. scenarier og konsekvensvurdering

Modul 2 – 1 dag
Forhandlingscase 3 & 4: Træning i forberedelsesfasen og valg af tilgange, der skaber løsninger og fremtidssikrer relationen.

 • Få klarhed over dine mål og muligheder
 • Argumentationsteknik- lær at håndtere modpartens synspunkter
Modul 2. Fold ud – læs mere:
Fra forberedelser til pakketilbud
Vi arbejder med, hvordan du forbereder dig bedst muligt til forhandlinger, samt hvordan du sikrer fremdrift i forhandlingen med den rette argumentationsteknik. Derudover tager vi hul på, hvordan du sikrer gode, langsigtede løsninger, selv når parterne står stejlt over for hinanden.

Du lærer således bl.a.: Hvordan du skaber klarhed over mål og muligheder i forberedelsesfasen. Hvordan du bedst præsenterer dine synspunkter – og håndterer modpartens, og hvordan du gennemfører din strategi i praksis og sikrer både løsninger og gode relationer

Modul 3 – 1 dag
Forhandlingscase 5: I mindre grupper forhandler deltagerne med hinanden. Der afsluttes med en evaluering, som holdes op mod den enkelte deltagers læringsmål.

 • En god løsning – undgå efterfølgende konflikter med en god og sikker aftale
 • Få overblik over forhandlingens metoder og værktøjer, relateret til din hverdag
Modul 3. Fold ud – læs mere:
Den langsigtede aftale
Der er fokus på forhandlingens efterspil, dvs. hvordan den gode aftale udformes – bl.a. med tanke på at sikre sig mod efterfølgende konflikter. Derudover repeterer vi uddannelsens indhold gennem en afsluttende case og sætter læringen i relation til din hverdag. Der vil være tid til sparring og planlægning af de første praktiske skridt efter uddannelsen.

Vi arbejder således bl.a. med hvordan du udformer en god aftale både i form og indhold, hvordan du anvender uddannelsen indhold ud fra en situationsbestemt tilgang, og hvordan du fortsætter din udvikling og træner forhandlinger i din hverdag

Sparring - Hver deltager får inden eksamen en times individuel vejledning i forbindelse med udarbejdelse af 2-siders erhvervscase.

Valgfri eksamen – Den mundtlige eksamen varer i alt 30 min. pr. deltager og tager udgangspunkt i erhvervscasen. Bedømmelse efter 7-trinsskalaen.

Form

Forløbet består af 4 undervisningsdage opdelt i moduler samt 1 dag (1 times individuel sparring om erhvervscasen) og 1 eksamensdag, bestående at 30 minutteres mundtlig eksamen pr. deltager. Uddannelsen veksler mellem oplæg, øvelser samt refleksioner over egen praksis. Der vil indgå konkrete forhandlingsaktiviteter både på og mellem undervisningsdagene. Du træner også dine kommunikative værktøjer, konfliktløsningsmetoder og forhandlingsteknik, så du opnår resultater og skaber fremtidige muligheder gennem gode aftaler.

Forhandlerrollen trænes gennem det nylærte fra uddannelsen samt cases, der tager udgangspunkt i din organisations udfordringer og din egen daglige kontekst. Der vil være muligt at tilvælge eksamen i akademifaget Ledelse og Forhandling (5 ECTS). Eksamen tager udgangspunkt i selvvalgt erhvervscase, og der er mulighed for individuel vejledning i forbindelse med forberedelse af eksamen.

Underviser

Underviser Tore Østergaard
Tore har speciale i forhandlingsteknik samt ledelses- og organisationsudvikling. Han har solid erfaring fra 15 år som topleder inden for HR i det private og det offentlige og har forhandlet HR-sager, herunder ansættelses- fratrædelses- og erstatningssager. Han har stået for forhandlinger i en lang række sager ifm. overenskomster, virksomhedsaftaler, købs-/salgskontrakter, konfliktløsning, erstatningssager og samarbejdsaftaler, og han har bl.a. arbejdet som chefforhandler i Sønderjyllands Amt. Tore har gennem medarbejderudvikling, ledertræning og organisationsudvikling sikret virksomheder flotte placeringer blandt Danmarks Bedste Arbejdspladser (Great Place to Work Denmark).

Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på