Kurser

Nyt
1 dags virtuelt kursus

Forsøgsdesign og statistisk opgørelse af markforsøg

Markforsøg er landbrugets eksperimentarium, der genererer ny og værdifuld viden til fremtidens landbrug. Kurset lærer dig grundprincipperne i markforsøg og hvordan de optimalt designes og opgøres for at belyse netop din problemstilling under det praktisk mulige. Kurset følges online på dagen via Teams – link til kurset sendes på mail.

Udbytte

Du har lært, at markforsøg starter med en problemstilling, der ønskes belyst og afprøvet i et eksperiment. Du har lært om eksperimenters grundprincipper og begrænsninger. Du har lært, at markforsøg indebærer en række udfordringer af både teoretisk og praktisk karakter, der går ud over et standardeksperiment. Du har lært, hvordan valg af det rette forsøgsdesign overkommer disse udfordringer. Du har lært, at forsøgsdesign og statistisk opgørelse af forsøg forholder sig til hinanden som nøgle og lås: Når du har valgt forsøgsdesign, så har du også valgt modellen, som data skal gøres op med. Du er blevet bekendt med forskellige forsøgsdesign og deres styrker og svagheder: fuldt randomiseret design, randomiseret blok-design, split-plot design, split-blok design og alpha-design. Du har fået demonstreret, hvordan du vha. Excel kan generere simple forsøgsdesign og lave statistisk opgørelse af forsøg. Endeligt har du gennemført en øvelse, hvor du ud fra en problemstilling har designet et forsøg, og vi har diskuteret de enkelte deltageres forsøgsdesign og deres fordele og ulemper.
 

Forudsætninger

Deltagelse i kursus skal foregå fra PC, da øvelser undervejs kræver Excel installeret på PC.
 

Program:

09:00 Velkomst
09:15 Markforsøg, landbrugets eksperimentarium – Introduktion til grundprincipper, begrænsninger og udfordringer
10:00 Forsøgsdesign – Introduktion til forskellige forsøgsdesigns og deres fordele og ulemper
11:30 Pause
12:00 Øvelse
13:15 Opsamling og diskussion
14:00 OnFarmPLUS forsøg - en ny måde at tænke markforsøg på.
14:30 Tak for i dag
 
 
 
Programmet består af flere oplæg fra underviseren og et øvelsesforløb, hvor deltagerne får udleveret en problemstilling og skal designe et passende forsøg. Arbejdet samles op i plenum, og de valgte forsøgsdesign diskuteres.
 
 
Programmet består af flere oplæg fra underviseren og et øvelsesforløb, hvor deltagerne får udleveret en problemstilling og skal designe et passende forsøg. Arbejdet samles op i plenum, og de valgte forsøgsdesign diskuteres.
 

Rabat

Dette kursus er en del af kursusserien ”Markforsøg”, som består af følgende tre kurser:
  1. Forsøgsdesign og statistisk opgørelse af markforsøg
  2. Forsøgsplanlægning i Nordic Field Trial System
  3. WebTrial og PC-Markforsøg
Pris pr. kursus: 2.500 kr.
Ved tilmelding til 2 kurser fratrækkes 500 kr. i rabat på det sidst tilmeldte kursus. Ved tilmelding til alle 3 kurser fratrækkes 1.000 kr. i rabat på det sidst tilmeldte kursus.
 

 
Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på