Kurser

Funktionsafprøvning – store bygninger

Bliv kvalificeret som funktionssagkyndig bygningskonsulent inden for alle dine fagområder på installationer i store bygninger.

Evaluering

4stjerner

Alle arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed.

Evalueringen er baseret på: 4 besvarelser

Se også kurset Funktionsafprøvning - parcelhuse.

Målgruppe: VVS-installatører, el-installatører, ventilationsinstallatører, entreprenører, bygherrerådgivere, kommunale sagsbehandlere, bygherrer, driftspersonale m.fl.

OBS! Kurset er udviklet i samarbejde med branchens aktører og gennemgået i et pilotkursus i sommeren 2021. Du kan nu tilmelde dig det færdige kursus og få den fulde indsigt i forudsætninger og krav, der skal opfyldes for at udstede en godkendelseserklæring for funktionsafprøvning af bygningsinstallationer efter reglerne i Bygningsreglementet. Kontakt gerne Kristian Vielwerth, hvis du har spørgsmål til dette.

Formålet er at give en samlet opkvalificering og professionalisering af deltagerens kompetencer, således at deltageren både kan forstå funktionsafprøvning i et tværfagligt perspektiv og samtidig kan udføre fagligt korrekte kontrolydelser, der lever op til gældende regler og praksis på området. Primære referencer er Bygningsreglementet BR18 og håndbogen "Funktionsafprøvning – det skal gøres rigtigt", udgivet for Realdania i foråret 2021.

Konkrete læringsmål er:

  • At forankre en forståelse af funktionsafprøvning som en værdifuld ydelse, der først og fremmest skal bekræfte for bygherre, at alle installationer virker og er indbyrdes konfigureret og indreguleret, så kravene til bygningens indeklima og energiforbrug er indfriet, når bygningen kommer i brug
  • At introducere håndbogen "Funktionsafprøvning – det skal gøres rigtigt", som en rammebetingelse og et motivationsskabende støtteværktøj for udførelse og dokumentation af fagligt korrekt udført og dokumenteret funktionsafprøvning
  • At kunne opstille forudsætninger og tilrettelæggelse for en komplet funktionsafprøvning af en stor bygning og selv kunne udføre hele eller dele af funktionsafprøvningens måleopgaver ud fra eget fagområde og kvalifikationer
  • At kunne udarbejde og fremlægge en komplet rapport med attest for udført og godkendt funktionsafprøvning for en stor bygning
  • At kunne argumentere for betydningen af, at relevante krav til funktionsafprøvning indføjes i bygherres udbudsprojekt, som naturligt element i den totale entreprise.

Målet er også - via lektioner, øvelser og praktiske opgaver - at kvalificere et erfaringsgrundlag og en faglig dygtighed, som kan verificeres ved afsluttende kvalifikationsprøver til personlig certificering og registrering som funktionssagkyndig bygningskonsulent. Se mere herom på registreringsordningens hjemmeside www.funktionssagkyndig.dk eller kontakt sekretariatet på tlf. 72 20 22 55.

Downloads
Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på