Kurser

Grøn omstilling, introduktion - energiløsninger på klimaskærm og installationer

Dette introduktionskursus giver dig en sikker start på uddannelsen ”Grønne omstilling”.

På kurset får du introduktion af alle relevante beregnings- og støtteværktøjer fra Videncenter for energibesparelser i bygninger, Energistyrelsen og Energivejlederordningen: Besparelsesberegner, BR-værktøj, energiløsninger, guidelines, inspirations- og vejledningsfilm samt andre relevante referencer. Ajourføring vedrørende relevante dele af bygningsreglement, funktionsafprøvningskrav ved renovering, energimærkningsordning mv.

Indhold
Bygningsreglementets afsnit om ombygning og renovering af bygninger bliver gennemgået, med fokus på krav til blandt andet funktionsafprøvnings ved renovering af installationer og minimumskrav til efterisolering ved forskellige former for energiløsninger på klimaskærm.
Der gennemføres en ”Tour-de-web” i plenum, med relevante nedslag på de hjemmesider, som i dag anses for at være de primære referencer for støtteværktøjer og vejledning for husejere og håndværkere, der arbejder med renovering og ombygning af bygninger.

Værktøj og fagteori

  • Online: Besparelsesberegner for energiløsninger på parcelhuse og etageejendomme
  • Hæfter med energiløsninger fra Videncenter for energibesparelser i bygninger
  • Tjeklister for funktionsafprøvning og Quick-guide til BR18
  • Screeningsskema for bygningsgennemgang
  • Finansregneark: Afkast på investering i energiløsninger i forhold til den tekniske levetid
  • Online: Find energimærket, tilstandsrapporten og bygningstegningerne fra kommunen.

Målgruppe
Kurset henvender sig specielt til personer, som ikke i forvejen har erfaring som energivejleder, BedreBolig-rådgiver, energimærkningskonsulent eller lignende, og som ønsker at udvide kendskabet til energiløsninger, når bygninger renoveres og dermed være velforberedt til at få højt udbytte af at gennemføre hele uddannelsen ”Grøn omstilling”.

Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på