Kurser

Grundlæggende køleteknik 1 - principper

Få styr på de grundlæggende køletekniske forhold på denne effektive og lærerige kursusdag. Her får du den grundlæggende teoretiske viden om et køleanlægs funktion og opbygning, således, at du bl.a. bedre kan vurdere mulighederne for energibesparelser.

Evaluering

4stjerner

Alle arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed.

Evalueringen er baseret på: 30 besvarelser

På kurset får du en indføring i teoretiske dele af den grundlæggende køleteknik for et- og totrinskøleanlæg. Hovedvægten er lagt på de vigtigste hovedkomponenter og systemprocesser. Grundlæggende muligheder for energibesparelser på køleanlæg gennemgås og eksemplificeres. Kursets mål er at give dig en grundlæggende teoretisk viden om et køleanlægs funktion og opbygning, så du bl.a. bedre kan vurdere mulighederne for energibesparelser.

Bemærk: Når du har deltaget i dette kursus, kan du med fordel fortsætte på kurset: "Grundlæggende køleteknik 2 - hands-on"., som starter dagen efter dette.

Udbytte

  • Indføring i teoretiske dele af den grundlæggende køleteknik for et- og totrinskøleanlæg
  • Viden om og forklaring af de vigtigste hovedkomponenter og systemprocesser i køleanlæg
  • Forståelse for - og øvelse i anvendelse af - h,log-p-diagrammet til beregning af køletekniske processer
  • Gennemgang af muligheder for energibesparelser på køleanlæg.

Deltagerprofil

Kurset er tilrettelagt for personer med begrænset viden om - eller erfaring med - køleanlæg. Kurset henvender sig også til personer, der arbejder med drift af køleanlæg samt brugere og ejere af køleanlæg, energirådgivere og medarbejdere i kølefirmaer.

Underviser

Svenn Hansen er leder af uddannelsesaktiviteterne i Center for Køle- og Varmepumpeteknik på Teknologisk Institut. Han har mere end 25 års erfaring på køleområdet og er en meget erfaren underviser.

Indhold

  • Kølekredsløbet med tryk, temperatur etc.
  • Kølemidler og h,log-p-diagrammet
  • Systemkomponenter og deres funktion
  • Anlægstyper; ét- og totrinsanlæg
  • Demonstrationer på anlæg i drift
  • Energibesparelser med eksempler.

Undervisningen veksler mellem teoretisk gennemgang, diskussioner og erfaringsudveksling med begrænset indhold af praktiske demonstrationer og træning.

Andet

Kurset kan med fordel følges op med kurset "Grundlæggende køleteknik 2 - hands-on".

Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på