Kurser

Grundlæggende køleteknik 2 - hands-on

Her får du styr på det praktiske - og får samtidig koblet teorien på. To lærerige kursusdage med fokus på køleteknik i praksis.

Evaluering

4stjerner

Alle arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed.

Evalueringen er baseret på: 17 besvarelser

Jeg synes, det er et godt kursus og vil anbefale til andre kollegaer.
Su Cheong Ho. Danfoss A/S

Du får på kurset et solidt indtryk af de praktiske forhold i forbindelse med installation af køleanlæg og et godt grundlag for at vurdere muligheder for energibesparelser på køleanlæggene. Du lærer den praktiske del af den grundlæggende køleteknik for mindre køleanlæg at kende. Hovedvægten er lagt på hands-on til praktisk rørarbejde og elektrisk opbygning af et mindre kølesystem. Du får et solidt indtryk af de praktiske forhold i forbindelse med installation af køleanlæg. Du får desuden opbygget et godt grundlag for at vurdere muligheder for energibesparelser på køleanlæg og skabt et godt fundament for mere specialiseret viden og kunnen.

Udbytte

  • Indføring i den praktiske del af grundlæggende køleteknik for mindre køleanlæg
  • Øvelse i det praktiske rørarbejde og den elektriske opbygning af et mindre kølesystem
  • Solidt førstehåndsindtryk af praktiske forhold med hensyn til tæthed i samlinger, evakuering, kølemiddelpåfyldning, opstart og indregulering samt en introduktion til trouble shooting
  • God fornemmelse for komponenternes funktion og hvilke faktorer, der påvirker kølesystemers tryk og temperaturer.

Deltagerprofil

Kurset er tilrettelagt for personer med begrænset viden om - eller erfaring med - køleanlæg. Kurset henvender sig også til personer, der arbejder med drift af køleanlæg samt brugere og ejere af køleanlæg, energirådgivere og medarbejdere i kølefirmaer.

Underviser

Svenn Hansen er leder af uddannelsesaktiviteterne i Center for Køle- og Varmepumpeteknik på Teknologisk Institut. Han har mere end 25 års erfaring på køleområdet og er en meget erfaren underviser.

Indhold

  • Opbygning af et mindre kølesystem
  • Praktisk rør- og elarbejde
  • Evakuering og kølemiddelpåfyldning
  • Opstart og indregulering
  • Trouble shooting

Undervisningen består næsten udelukkende af praktisk arbejde og indeholder kun meget begrænset teoretisk gennemgang.

Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på