Kurser

3 dages kursus 
Læring inden for et specifikt emne

Grundlæggende varmepumpeteknik - VE-installatør

Kontakt os på tlf. 7220 3000 eller skriv til  kurser@teknologisk.dk for at høre mere.

Ingen planlagte afholdelser.
DKK  9.900
ekskl. moms
Nr. 90572 A
4,2
Fremragende
42 anmeldelser
Arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed inden for de sidste 5 år.

Et varmepumpekursus, som er målrettet VE-uddannede medarbejdere samt ingeniører, installatører, maskinmestre o.l., der arbejder med salg, projektering og installation af varmepumper i en installatørvirksomhed. Kurset er også relevant for personer med lignende arbejdsopgaver hos producenter, grossister, rådgivere o.l.

 • OBS! Kurset afholdes som udgangspunkt ikke længere. Kun hvis ventelisten når et vist omfang, vil kurset blive udbudt. Hvis du er interesseret i at stå på ventelisten til dette kursus, så send en mail til Søren Iversen, sni@teknologisk.dk, og indikér gerne om du foretrækker Aarhus eller Taastrup som kursussted.

Kursets indhold svarer til uddannelseskravene for ”VE-uddannet medarbejder” i ”VE-godkendte virksomheder” i henhold til Energistyrelsens godkendelsesordning for virksomheder, der monterer små vedvarende energianlæg.

På kurset får du en intensiv læring og kompetenceopbygning om salg, projektering og installation af varmepumpeinstallationer. Med gennemførelse af kurset har du gennemført dén uddannelse, der kræves for at kunne være en ”VE-uddannet medarbejder” i en ”VE-godkendt virksomhed”.

Du kan efter kurset vælge at gå til en eksamen af 30 minutters varighed med en censor fra en statsfinansieret uddannelsesinstitution for derved at kunne erhverve et uddannelsesbevis som ”VE-uddannet medarbejder”. For at kunne gå op til eksamen, skal man tilmelde sig denne og have afleveret opgaver, som er løst i forbindelse med og efter kurset. Forud for kursus og eksamen vil vi vurdere om du ud over den viden, der kan tilegnes gennem kurset, er i besiddelse af andre nødvendige kompetencer for at kunne blive en ”VE-uddannet medarbejder”.

Obs! Vær venligst opmærksom på, at uddannelsesinstitutionen opkræver et eksamensgebyr (gebyret er ikke inkluderet i prisen for nærværende kursus).

Hvorfor deltage?

Kursets mål er først og fremmest at sikre effektive og fejlfrie varmepumpeinstallationer hos boligejerne. Flere undersøgelser viser, at kvaliteten ikke altid er god nok og branchen hævder, at fejlbehæftede installationer koster installationsbranchen og kunderne store beløb. Ved at øge kompetencerne i forhold til at sælge, projektere, dimensionere og installere fejlfrie varmepumpeinstallationer bliver man bedre til at sikre kvaliteten, og man undgår, at virksomhed og/eller kunder skal bruge tid og penge på at håndtere garanti- og klagesager, hvor der skal rettes op på diverse problemer.

Bliv klar til VE-godkendelse

Energistyrelsens godkendelsesordning for virksomheder, der monterer små vedvarende energianlæg, er en frivillig ordning for virksomheder, som monterer og installerer små vedvarende energianlæg, herunder varmepumper. Det er Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, som står bag godkendelsesordningen, som egentlig er en udløber af EU´s såkaldte VE-direktiv.
 
For at blive en godkendt VE-installatør- eller montørvirksomhed skal virksomheden have en VE-uddannet medarbejder og et kvalitetsledelsessystem. TEKNIQ Arbejdsgiverne m.fl. tilbyder sine medlemmer at tilpasse et eksisterende kvalitetsledelsessystem til at omfatte VE-godkendelsen, og andre kan sikkert tilbyde tilsvarende.
 
En virksomhed skal ansøge Energistyrelsen om VE-godkendelse baseret på fremsendelse af dokumentation for et uddannelsesbevis som ”VE-uddannet medarbejder” og et tilpasset kvalitetsledelsessystem.

Kunderne kan finde VE-godkendte virksomheder på https://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/ve-virksomheder.

Undervisere

Undervisere er Svenn Ole Kjøller Hansen og Svend Vinther Pedersen. Begge undervisere er specialister i køle- og varmepumpeteknik og ansat på Teknologisk Institut.

Udbytte

 • Praksisnær viden i forhold til at sælge, projektere, dimensionere og installere effektive varmepumpeinstallationer og forebygge fejl
 • Krævet uddannelse for at tage eksamen som ”VE-uddannet medarbejder”
 • Indsigt i mange aspekter for varmepumpeinstallationer, der medvirker til at sikre fejlfrie installationer

Det får du på kurset

Vi sørger for at rammerne er i orden, så du kan fokusere på at lære

Efter du har fuldendt kurset, vil du modtage et kursusbevis.

Kursusbevis

Hos Teknologisk Institut bruger vi kun erfarne undervisere.

Erfaren underviser

På kurset får du morgenmad, frokost, snacks og drikkevarer.

Fuld forplejning

Mulighed for at tage certificering.

Certificering / eksamen

På kurset er der indtænkt øvelser og deltagerinddragelse.

Øvelser og inddragelse

For at sikre den bedste læring vil der være mulighed for casearbejde.

Casearbejde

Kursusmateriale er inkluderet i prisen.

Materiale

Materiale på dansk

Materiale på dansk

Undervisning på dansk

Undervisning på dansk

Tæt på kursusstedet er der gratis parkering.

Gratis parkering

Indhold

 • Generel orientering om VE-godkendelsesordningen
 • En varmepumpes arbejdsprincip og tekniske forhold i et varmepumpekredsløb
 • Varmepumpetyper og deres karakteristika ift. andre alternativer
 • Varmefordelingssystem og hydraulisk systemintegration
 • Kendskab til varmepumpeprodukt og optimal installation, drift og vedligehold
 • Øvelser i beregning og dimensionering
 • Lovgivning, regler, vejledninger, BR18, DS 1150 mv.
 • VE-godkendelsesordningens kvalitetssikringskoncept og kvalitetssikringsplan
 • Installation - praktiske tips og fiduser. Installation og overdragelse
 • Fejlfinding, typiske fejl og praktiske erfaringer
 • Økonomiske forhold

Anmeldelser af Grundlæggende varmepumpeteknik - VE-installatør

4,2
 
Fremragende Baseret på 42 anmeldelser
Arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed inden for de sidste 5 år.
Fremragende
Meget godt
Godt
Mindre godt
Ikke godt