Kurser

Håndtering af Interkulturelle konflikter på arbejdspladsen

Bliv bedre til at håndtere forskellighed og navigere i konflikter i arbejdsmiljøer, der er præget af flere kulturer. Få værktøjer til at vende konflikten til følgeskab og skab bæredygtige løsninger og effektive resultater – både på bundlinjen og i samarbejdet på tværs.

Evaluering

5stjerner

Alle arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed.

Evalueringen er baseret på: 1 besvarelser

Konflikter er et livsvilkår i en globaliseret verden

Med stadig flere nationaliteter på arbejdspladsen og internationale samarbejdspartnere er evnen til at arbejde sammen pa° tværs af kultur og værdisæt vigtigere end nogensinde.
 
Små misforståelser kan hurtigt starte en konflikt, men med de rette værktøjer kan du gøre forskellen på, hvordan konflikten udvikler sig, uanset om den foregår i det fysiske eller det virtuelle rum. Vi stiller skarpt pa°, hvordan kommunikation, samarbejde og ledelsesstil er kulturelt bestemte, ligesom du lærer, hvordan du bedst agerer, når konflikten opstår.
 

Deltagerprofil

Du er leder, projektleder eller har på anden måde interkulturel berøring i dit arbejde. Du ønsker at få værktøjer til bedre at kunne håndtere hverdagens konflikter og mange små forhandlinger på din fysiske og virtuelle arbejdsplads, så du skaber ro og følgeskab.
 

Udbytte

Med afsæt i mediation som mindset og metode lærer du, hvordan du vender modstand til følgeskab og styrker samarbejdet med og mellem andre i en interkulturel kontekst, samtidig med at du selv er tydelig og står fast.
 

Du får

 • Indsigt i psykologiske mekanismer og baggrunden for konflikter: Hvorfor og hvornår optrappes en situation?
 • Værktøjer til analyse af kulturelt betinget konfliktadfærd og håndtering af interkulturelle konflikter
 • Indblik i nationale kulturdimensioner som forståelsesramme
 • Praktisk indføring i metoder og værktøjer til proaktiv konflikthåndtering på den fysiske og virtuelle arbejdsplads
 • Større forståelse for de kulturelle udfordringer og behov bag krav og konflikter
 • Øget selvindsigt i forhold til dine reaktionsmønstre og din adfærd i konfliktsituationer
 • Tips til at imødekomme de kulturelle lag i samtaler og konflikter – også i den virtuelle dialog

Indhold

 • Menneskelige forskelligheder og reaktioner under konflikter
 • Dagligdagens misforståelser og potentielle konfliktområder i rutiner/adfærd
 • Analyseværktøjer til at forstå og håndtere interkulturelle konflikter
 • Teknikker til at spotte og afvæbne konflikter gennem konstruktiv kommunikation
 • Viden om hvordan nationale kulturforskelle – og manglende forståelse herfor – kan skabe konflikter
 • Mediation som metode til håndtering af (interkulturelle) konflikter
 • Kulturelle udfordringer i online kommunikation
 • Test dine konflikt- og forhandlingsstile og tilpas disse ift. forskellige kulturer
 • Lær at stå stærkere i konflikter i din hverdag

Form

Kurset fokuserer på at skabe en praktisk tilgang til brug i din hverdag og er dialogbaseret. Der vil være skift mellem korte teorioplæg, praktisk træning, cases, refleksionsøvelser og erfaringsudveksling blandt deltagerne. Det er en forudsætning for optimalt udbytte, at deltagerne bidrager med cases fra egen hverdag og er åbne for at inddrage egne erfaringer i dialogerne.
 

Underviser

charlotte

Charlotte træner ledere og medarbejdere i sund konfliktadfærd og effektivt samarbejde i interne, eksterne og internationale relationer. Derudover medierer hun fastlåste konflikter i organisationer og projektteams og har gennem årene opbygget en solid og kompetent erfaring indenfor dette felt.
Charlotte er uddannet cand.negot. i international forhandling og kultur samt certificeret coach og mediator. Hun har flere års erfaring med ledelse og forhandling fra internationale organisationer i ind- og udland, herunder relationsudvikling på tværs af landegrænser og kultur. Derudover har hun selv boet og arbejdet i udlandet af flere omgange, hvilket har givet hende unik hands-on-erfaring med at navigere i interkulturelle miljøer.
Charlotte er en erfaren underviser, som med sin integrerende undervisningsstil lægger vægt på at inspirere og udfordre deltagernes mindset i en praksisnær kontekst.
 

Se vores udvalg af kurser i konflikhåndtering

Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på