Kurser

Kursusadministration

Brug for hjælp?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen
Håndtering af konstruktionsbetingede fugtskader

Håndtering af konstruktionsbetingede fugtskader

Opnå større forståelse for fugtrelaterede skader i bygninger, forårsaget af konstruktionsmæssige forhold.

Skadesudredning og skadesudbedring

Arbejder du med skadesudredning og/eller skadesudbedring af fugtrelaterede skader i bygninger, som er forårsaget af konstruktionsmæssige forhold, fx forkert anvendelse af bygningsmaterialer, utæt eller uhensigtsmæssig placering af dampspærre, forkert skadesudbedring, manglende ventilation mv., er det vigtigt, at du har en forståelse for, hvorfor skaden er opstået, så skadesudredningen og -udbedringen udføres på korrekt vis.

Deltagerprofil

Kurset er rettet mod projekterende og udførende medarbejdere i virksomheder, som arbejder med udredning og afhjælpning af fugtrelaterede skader, såsom forsikringsselskaber, rådgivende ingeniørfirmaer, arkitekter, entreprenør- og håndværksvirksomheder samt skadeservicefirmaer.
En forudsætning for deltagelse i kurset er, at du som deltager har en byggeteknisk baggrund og erfaring, som fx bygningshåndværker, konstruktør, arkitekt eller ingeniør. Alternativt kan du have mange års erfaring fra et skadeservicefirma.

Udbytte

 • Viden om generel fugtteori og konstruktionsforståelse
 • Teoretisk og praktisk forståelse for, hvordan konstruktionsmæssige fugtskader håndteres og udbedres.
 • Kendskab til forskellige målemetoder
 • Viden om skimmelsvampe
 • Forståelse for, hvordan fugtskader bedst udbedres

Indhold

Fugtteori

 • Hvad er fugt?
 • Hvor kan fugten komme fra?
 • Kort omkring fugtvandring i materialer og konstruktioner – Diffusion, konvektion, kapillarsugning
 • Vanddampsdiagram, dugpunktstemperatur
 • Fugtberegningsmetoder (Glasers-WUFI)

Målemetoder

 • Forskellige målemetoder – Fugtindhold, kapacitive, træfugt, gentagende træfugtmålinger i samme sted, relativ luftfugtighed og temperatur, dataloggere
 • Hvor anvendes de forskellige målemetoder og til hvad?
 • Usikkerheder ved de forskellige målemetoder

Konstruktions betingede fugtskader/cases

 • Efterisolering af ydervægge
 • Efterisolering af kældervægge
 • Terrændæk
 • Krybekælder
 • Flade tage – kolde og varme
 • Tage med hældning – efterisolering af lofter, skrå og vandrette
 • Vinduer/døre
 • Sommerkondens
 • Utæt dampspærre
 • Byggefugt
 • Opstigning af grundfugt, gulv og væg

Mikrobiologi

 • Vækstbetingelser for skimmelsvampe og trænedbrydende svampe
 • Fjernelse af skimmelsvampe og trænedbrydende svampe

Udbedring af fugtskader

 • Fjernelse/udskiftning af materialer
 • Affugtning
 • Fugtforsegling

Form

Der undervises ved hjælp af præsentationer, hvor de forskellige læringsmål præsenteres og diskuteres med deltagerne. Derudover vil der være diskussion af en række case-baserede fugtskader. Der vil både være cases fra Teknologisk Institut, samt cases, som deltagerne selv medbringer og fremlægger. Der vil mellem de 2 kursusdage være 2-3 uger, hvor du som deltager arbejder med præsentation af egen case. Casen fremlægges for gruppen og diskuteres i plenum. Første kursusdag omhandler grundlæggende fugtteori og gennemgang af en række case-baserede fugtskader. Anden kursusdag er primært case-baseret, hvor der drøftes en række cases, der omhandler generelle fugtskader.

Underviser

På kurset vil du blive undervist af Teknologisk Instituts specialister i bygningsundersøgelser og bygningsfysik, herunder:

Carsten Johansen, faglig leder fra Teknologisk Instituts afdeling for indeklima og bygningsundersøgelser, Carsten arbejder primært med bygningsfysik, herunder fugt- og skimmelrelaterede skader i bygninger

Kim H. Richter, specialist fra Teknologisk Instituts afdeling for indeklima og bygningsundersøgelser, Kim arbejder primært med bygningsfysik, herunder fugt- og skimmelrelaterede skader i bygninger.

Har du faglige spørgsmål så kontakt
Andre kurser