Kurser

Kursusadministration

Brug for hjælp?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen

Håndtering af konstruktionsbetingede fugtskader

Opnå større forståelse for fugtrelaterede skader i bygninger, forårsaget af konstruktionsmæssige forhold og bliv bedre til arbejdet med skadesudredning- og udbedring. Få desuden mulighed for faglig ekspertise og sparring, når du arbejder med din egen case.

Skadesudredning og skadesudbedring

Arbejder du med skadesudredning og/eller skadesudbedring af fugtrelaterede skader i bygninger, som er forårsaget af konstruktionsmæssige forhold, fx forkert anvendelse af bygningsmaterialer, utæt eller uhensigtsmæssig placering af dampspærre, forkert skadesudbedring, manglende ventilation mv., er det vigtigt, at du har en forståelse for, hvorfor skaden er opstået, så skadesudredningen og -udbedringen udføres på korrekt vis.

Den åbne dialog med kursusholderne på Teknologisk Institut er altid en lærerig fornøjelse, som gør man føler sig i øjenhøjde med dem som lærer fra sig.
- Kevin Ingemann Adler, Asap ApS

Deltagerprofil

Kurset er rettet mod projekterende og udførende medarbejdere i virksomheder, som arbejder med udredning og afhjælpning af fugtrelaterede skader, såsom forsikringsselskaber, rådgivende ingeniørfirmaer, arkitekter, entreprenør- og håndværksvirksomheder samt skadeservicefirmaer.
En forudsætning for deltagelse i kurset er, at du som deltager har en byggeteknisk baggrund og erfaring, som fx bygningshåndværker, konstruktør, arkitekt eller ingeniør. Alternativt kan du have mange års erfaring fra et skadeservicefirma.

Udbytte

 • Viden om generel fugtteori og konstruktionsforståelse
 • Teoretisk og praktisk forståelse for, hvordan konstruktionsmæssige fugtskader håndteres og udbedres.
 • Kendskab til forskellige målemetoder
 • Viden om skimmelsvampe
 • Forståelse for, hvordan fugtskader bedst udbedres

Indhold

Fugtteori
 • Hvad er fugt?
 • Hvor kan fugten komme fra?
 • Kort omkring fugtvandring i materialer og konstruktioner – Diffusion, konvektion, kapillarsugning
 • Vanddampsdiagram, dugpunktstemperatur
 • Fugtberegningsmetoder (Glasers-WUFI)
Målemetoder
 • Forskellige målemetoder – Fugtindhold, kapacitive, træfugt, gentagende træfugtmålinger i samme sted, relativ luftfugtighed og temperatur, dataloggere
 • Hvor anvendes de forskellige målemetoder og til hvad?
 • Usikkerheder ved de forskellige målemetoder
Konstruktions betingede fugtskader/cases
 • Efterisolering af ydervægge
 • Efterisolering af kældervægge
 • Terrændæk
 • Krybekælder
 • Flade tage – kolde og varme
 • Tage med hældning – efterisolering af lofter, skrå og vandrette
 • Vinduer/døre
 • Sommerkondens
 • Utæt dampspærre
 • Byggefugt
 • Opstigning af grundfugt, gulv og væg
Mikrobiologi
 • Vækstbetingelser for skimmelsvampe og trænedbrydende svampe
 • Fjernelse af skimmelsvampe og trænedbrydende svampe
Udbedring af fugtskader
 • Fjernelse/udskiftning af materialer
 • Affugtning
 • Fugtforsegling

Form

Der undervises ved hjælp af præsentationer, hvor de forskellige læringsmål præsenteres og diskuteres med deltagerne. Derudover vil der være diskussion af en række case-baserede fugtskader. Der vil både være cases fra Teknologisk Institut, samt cases, som deltagerne selv medbringer og fremlægger. Der vil mellem de 2 kursusdage være 2-3 uger, hvor du som deltager arbejder med præsentation af egen case. Casen fremlægges for gruppen og diskuteres i plenum. Første kursusdag omhandler grundlæggende fugtteori og gennemgang af en række case-baserede fugtskader. Anden kursusdag er primært case-baseret, hvor der drøftes en række cases, der omhandler generelle fugtskader.

Underviser

På kurset vil du blive undervist af Teknologisk Instituts specialister i bygningsundersøgelser og bygningsfysik, herunder:

Carsten Johansen

Carsten Johansen, seniorkonsulent, og Thor Hansen, konsulent, på Teknologisk Institut, hvor de primært arbejder med fugt og mikrobiologisk vækst. De har omfattende erfaring med skadesudredning, rådgivning om skadesudbedring, samt undervisning, primært inden for fugt og skimmelsvamperelaterede problemstillinger.

Thor Hansen

Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på