Kurser

Håndtering af vandskader i praksis – Skadestop

Er du udførende medarbejder i en virksomhed, der foretager skadesudbedring efter fugtskader forårsaget af fx skybrud, rørbrud og stormflod? Så er det vigtigt, at du har en forståelse for, hvordan du håndterer en pludselig opstået skade.

Evaluering

4stjerner

Alle arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed.

Evalueringen er baseret på: 4 besvarelser

Skal du vide, hvad der skal til for at lave en kvalificeret første indsats og hvordan du undgår at gøre skaden værre? Det er afgørende, at du har en forståelse for, hvad der skal gøres, hvordan og hvornår. Den viden vil du få, hvis du deltager i dette kursus.

Udbytte

Når du har deltaget i kurset om håndtering af vandskader i praksis vil du have en generel forståelse for hvordan fugt påvirker forskellige byggematerialer og bygningskonstruktioner, som grundlag for at kunne lave et kvalificeret skadestop i forbindelse med en pludselig opstået skade uden risiko for forværring af skaden.

Deltagerprofil

Kurset er rettet mod udførende medarbejdere i virksomheder, som arbejder med afhjælpning af vandskader, primært medarbejdere ansat i skadeservicefirmaer og håndværks- og entreprenørvirksomheder og som sådan medarbejdere, der er første mand på skaden. Ofte vil det være medarbejdere der arbejder med skadesager for forsikringsselskaber.

Indhold

En deltager, vil efter kurset:

 • Have en forståelse for en vandskade:
  • Være introduceret til forskellige relevante bygningskonstruktioner og forskellige materialer
  • Hvad betyder tid
  • Hvad skal gøres hvornår
 • Være introduceret til affugtningsmetoder og måleinstrumenter, samt have anvendt forskellige måleinstrumenter og vide hvilke der kan bruges hvor og hvornår
 • Have viden om skimmelsvamp der gør i stand til at vurdere overordnet risiko for skimmelsvampevækst, hvornår der skal hentes yderligere ekspertise og hvorledes skimmelsporer spredes
 • Være introduceret til hvorledes spredning af skimmelsvamp forhindres ved et skadestop
 • Have kendskab til nødvendige arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, dvs. hvilke værnemidler der skal anvendes hvornår.

Form

Med udgangspunkt i praktiske opgaver fra hverdagen med arbejde med skadestop gennemføres undervisningen med PowerPoint-præsentationer af de forskellige emner med tilhørende gruppeopgaver samt nogle praktiske opgaver og eksempler.

Efter endt kursus vil hver deltager blive evalueret på en afsluttende Multiple Choice opgave, som skal bestås for udlevering af kursusbevis. Man kan endvidere kun bestå kurset ved 100 % deltagelse i undervisningen.

Der tages forbehold for mindre justeringer af indholdet.

Undervisere

Carsten Johansen

På kurset vil du blive undervist af:

Carsten Johansen, seniorkonsulent, og Thor Hansen, konsulent, på Teknologisk Institut, hvor de primært arbejder med fugt og mikrobiologisk vækst. De har omfattende erfaring med skadesudredning, rådgivning om skadesudbedring, samt undervisning, primært inden for fugt og skimmelsvamperelaterede problemstillinger.

Thor Hansen

Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på