Kurser

Infrarød temperatur - måling og kalibrering

På dette kursus får du den relevante viden om måleprincipper og metoder bag infrarød termometri!

Det var et godt og højt niveau i det teoretiske materiale, og et godt niveau i det praktiske.
Sten Broager Møller.TRESCAL A/S

Hvis du ikke ved, hvor god din infrarøde temperaturmåling er, eller hvad din emissivitetsindstilling på instrumentet betyder for målingen eller for målingens usikkerhed, så er dette et kursus for dig. I mange industrier benyttes den berøringsløse temperaturmåling som en løsning, hvor traditionelle termometre ikke slår til. På dette kursus får du en indgående indsigt i det teoretiske grundlag for hvordan man øger nøjagtigheden af en infrarød temperaturmåling, praktisk erfaring med de oftest forekommende fejlkilder og et overblik over, hvilket udstyr, der findes på markedet, og hvordan det kan anvendes i forskellige brancher.

Udbytte

 • Viden om måleprincipperne bag infrarød termometri
 • Viden om de typiske infrarøde termometre og kameraer
 • Viden om fejlkilder i teori og praksis
 • Minimering af fejlkilder og måleusikkerhed
 • Kendskab til infrarød måleteknik
 • Viden om implementering af infrarøde løsninger i industrien
 • Erfaring med at betjene infrarøde termometre og kameraer.

Deltagerprofil

Hvis du benytter infrarøde termometre (pyrometre) eller kameraer i din dagligdag og er afhængig af disse målinger, er dette et kursus for dig. Kursets form og indhold er specielt tilrettelagt for medarbejdere i laboratorier og produktionsafdelinger, fx operatører, installatører, produktionsteknikere og kvalitetsmedarbejdere samt andet teknisk personale, der arbejder med måling, test, prøvning eller kalibrering, hvor infrarød temperaturmålingsteknik benyttes.

Underviser

Dennis Dam Sørensen er ingeniør og sektionsleder i Center for Installation og Kalibrering på Teknologisk Institut, hvor han bl.a. arbejder med måleteknik inden for overfladetemperaturmålinger og kalibrering af infrarøde kameraer og pyrometre. Han har et bredt og indgående kendskab til feltet og meget praktisk erfaring inden for nøjagtige målinger med infrarøde kameraer til bl.a. bestemmelse af dyrs overfladetemperaturer til velfærdsvurdering og detektion af feber og sygdom.

Indhold

 • Måleprincipper bag infrarød termometri
 • Infrarødt måleudstyr samt måleteknik, måleusikkerhed og fejlkilder
 • Termografi
 • Kalibrering af infrarøde termometre
 • Målemetoder
 • Praktiske øvelser.
Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på