Kurser

Kursusadministration

Brug for hjælp?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen
Fem stole i forskellige farver, der står omkring et lille sofabord

Innovativ softwareudvikling for teams

- Vil I sikre jer, at I har den rette proces til at udvikle de rigtige it-løsninger, som skaber størst mulig værdi for kunderne og brugerne? Så har I nu mulighed for at deltage i et skræddersyet udviklingsforløb med hele jeres udviklingsteam og skabe sammenhæng mellem strategi og praksis.

Med afsæt i brugernes behov, krav og ønsker kommer I, gennem Design Thinking-metoden, hurtigere til brugbare resultater og får skilt de løsninger fra, der ikke fungerer. På den måde reducerer I omkostningerne til udvikling, så der er større chance for at overholde både budgetterne og tidsplanerne. Samtidig øger I brugervenligheden og i sidste ende succesraten for it-løsningen.

Deltagerprofil

Forløbet henvender sig til udviklingsteams i store virksomheder – offentlige som private – samt softwareudviklingsvirksomheder. Teamets opgave er at omsætte behov hos brugerne til konkrete, brugervenlige IT-løsninger. Teamet kan bestå af softwareudviklere, ledere, forretningsudviklere, Business Analysts, projektledere og konsulenter, der skal arbejde med at omsætte it-strategien og kundernes behov til store som små applikationer.

Udbytte

 • I får flere og mere radikale input til ideer, når I anvender Design Thinking som metode og ramme
 • I får en systematisk arbejdsmetode, der i de forskellige typer af projekter kan tilføre nye dimensioner og kreative løsninger til udviklingsprocessen
 • I får testet ideer langt hurtigere
 • I spotter de forkerte løsninger hurtigere
 • I kan lancere en brugbar løsning hurtigere
 • I får et mere kvalificeret beslutningsgrundlag for valg af nye løsninger og projekter
 • I anvender værktøjerne på et af jeres udviklingsprojekter - learning by doing
 • Organisationen får et team af medarbejdere, der kan tilføre projekter nye kompetencer inden for idéudvikling og innovation
 • I skaber værdi for kunderne og brugerne
 • I lærer at arbejde med en systematisk proces, der er inden for rammerne af DS for Innovation Management DS/CEN/TS 16555.

Indhold og form

Forløbet starter med kick off med det deltagende team samt andre involverede fra jeres arbejdsplads. Her vælger I et relevant udviklingsprojekt at arbejde med som case igennem forløbet.

Forløbet kører over 5 dage, hvor vi arbejder med casen og kommer gennem alle faserne i Design Thinking-metoden. Det betyder, at når forløbet er afsluttet står I med løsningsforslag til den opgave, I har arbejdet med.

Design Sprint-model

Vi tager udgangspunkt i, hvordan teamet hos jer kan sætte idéudvikling ind i en systematisk proces:

 • Vi åbner den innovative værktøjskasse, og med afsæt i Design Thinking får I hands-on metoder til ny viden og nye løsninger.
 • Vi sammenholder og bearbejder metoderne, så de passer ind i arbejdet hos jer.
 • I får grundlæggende forståelse for idéudvikling, innovationens sprog og begrebsapparater.

I forløbet arbejder teamet i praksis med metoderne til systematisk idéudvikling og innovation. Der er fokus på, hvordan Design Thinking-modellen kan integreres i jeres eksisterende arbejdsform.

Målet er at ændre og styrke teamets innovative mindset og kompetencer ved at tilføre nye redskaber. Det sker ved at anvende metoder og værktøjer i praksis på den udvalgte case, så teamet får hands-on viden om, hvordan de kan arbejde med redskaberne i kommende opgaver og projekter.

Opkvalificering af 10 medarbejdere

Med en målsætning om, at jeres arbejdsplads i fremtiden skal arbejde systematisk med idéudvikling og innovation i forbindelse med forskellige typer af opgaver og projekter, vil vi i løbet af dette pilotprojekt kunne uddanne et team på cirka 10 medarbejdere.

Det er vores erfaring, at den mest effektive måde at tilpasse og implementere metoder til idéudvikling og innovation er, når læringen sker gennem projekter fra deltagernes virkelighed. Derfor skal teamet udvælge et eksisterende projekt, som I kan arbejde med i perioden. Projektet skal gerne være i en så tidlig fase, at I kan arbejde målrettet med idéudviklingen og ikke allerede kommer med alle løsningsforslagene. Det giver den bedste læring at arbejde i dybden med alle faserne.

Gevinst for hele organisationen

Som afslutning på forløbet udarbejder teamet selv de nødvendige dokumenter, der beskriver systematikken for, hvordan de fremadrettet udvikler, vægter og validerer ideer:

 • I udarbejder en handlingsplan, der indeholder de foretrukne metoder, som teamet kan anvende, når I arbejder systematisk med innovation i udviklingsteams.
 • I kan skalere den beskrevne metode, så det er muligt relativt hurtigt at sikre, at alle relevante medarbejdere i organisationen får de nødvendige kompetencer til at implementere den i deres arbejdsform.

For at lykkes med systematisk innovation er det nødvendigt, at ledelsen og de ansvarlige udarbejder og kommunikerer en incitamentsstruktur, der sikrer, at målet er kendt, og at projekter løbende holdes op på denne målsætning.

Målet på langt sigt er, at I som team udbreder arbejdsformen til andre udviklingsteams, så I er med til at skabe en varig forandring i hele organisationen.

Metoden og konsulenterne

Vores arbejde med processer til innovation i softwareudvikling tager udgangspunkt i Design Thinking som overordnet ramme og helt konkret Design Sprint-metodikken, der er udviklet hos Google. Metoden bliver tilpasset, så den kan implementeres i jeres virksomhed. De undervisende innovationskonsulenter har stor erfaring med implementering af udviklingsforløb og innovationsledelse. Deltagerne får udleveret bogen Design Sprint af Jake Knapp i forbindelse med forløbet.

Har du faglige spørgsmål så kontakt
Andre kurser