Kurser

Introduktion til FDA - Fællesoffentlig Digital Arkitektur

Er du projektleder, IT-arkitekt eller projektdeltager, som skal være med til at levere IT-løsninger til staten eller det offentlige, hvor løsningen skal leveres inden for rammerne af FDA? Så er dette kursus din mulighed for en kickstart til at blive introduceret til FDA rammeværket. Du får et godt overblik over arkitekturbegreberne, og hvad en IT-arkitekt udfører og bidrager med for at understøtte de tværgående processer.

Evaluering

4stjerner

Alle arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed.

Evalueringen er baseret på: 5 besvarelser

FDA (Fællesoffentlige Digitale Arkitektur) er det nye styrende arkitektur-rammeværk, som skal skabe og sikre sammenhæng mellem offentlige it-løsninger. FDA er afløseren for OIO rammeværket. Det tidligere IT-arkitekturrammeværk for offentlig IT.
I arbejdet med offentlige IT-projekter er det vigtigt, at projektdeltagere har en grundlæggende forståelse for arkitekturarbejdet og de rammer og principper, der, udstukket af FDA, søger at styre udviklingen af offentlig IT, for at skabe et sammenhængende IT-landskab i det offentlige.
Det er således af betydning, at kendskabet til FDA er (eller bliver) en integreret del projektlederens og deltageres værktøjskasse, som agerer som leverandører af IT til det offentlige Danmark.

Deltagerprofil

Dette kursus er for projektledere, IT-arkitekter eller projektdeltagere, som skal levere til det offentlige Danmark, og hvor der er stillet krav til, at leverandøren enten skal beskrive, designe og/eller levere en løsning, der tager udgangspunkt i FDA metoder, retningslinjer, reference- og løsningsarkitekturer.

Du kan være en del af forretningsledelsen, projektleder, forretningsanalytiker, leverandør m.m. Og der er ingen forudsætninger for at deltage på kurset.

Indhold

Kurset giver deltagerne en overordnet forståelse for arbejdet med IT-arkitektur og dets discipliner med udgangspunkt i FDA. Der er fokus på, hvad en arkitekt leverer og bidrager med set i sammenhæng med forretningens øvrige interessenter. Der ses endvidere på snitfladerne mellem de forskellige roller, som skal agere i et digitaliseringsprojekt.


Efter kurset vil du være klædt på med grundlæggende viden om:

  • Grundlæggende indføring i IT-arkitektens forskellige roller, ansvar og kompetencer
  • Visioner og ønsker til IT-arkitektur i det offentlige, med basis i ‘Hvidbogen’
  • Introduktion til FDA, med udgangspunkt i ‘Introduktion til FDA’ og deraf afledte principper, rammer og metoder
    - De 8 arkitekturprincipper introduceres
    - Rammearkitekturen med referencearkitektur, modeller og byggeblokke samt klassifikationer og standarder introduceres
    - Endelig introduceres metoder, vejledninger og retningslinjer

Under kurset søges kursisterne inddraget i samtaler om, hvordan arkitektur hjælper med at skabe sammenhæng fra strategi til endelig løsning, samt hvor og hvornår arkitekturarbejde er relevant for jeres projekter. Der vil være høj grad af deltageraktivitet og praktiske øvelser.

Kursusmateriale

Du vil få udleveret egetudviklet kursusmateriale bestående af slides og mindre opgaver, udviklet til kurset.

Underviser

Undervisningen foretages af en undervisningsvant konsulent med solid erfaring som både teknisk ekspert og arkitekt i offentlige IT-arkitekturprojekter.

Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på