Kurser

Introduktion til statistiske metoder inden for måleteknik og kvalitetskontrol

Arbejder du med kvalitetskontrol inden for et måleteknisk område, kan du med fordel deltage i dette kursus. Her får du et indblik i de metoder, du kan anvende, når du skal foretage korrekt prøveudtagning og udføre den efterfølgende statistiske analyse.

Når du udtager prøver fra en produktionslinje eller fra en sending emner, kan en forkert eller mangelfuld udtagningsstrategi have store konsekvenser for måleresultatet, hvilket kan føre til, at et kvalificeret produkt bliver afvist, eller at en dårlig leverance godkendes.

Hvorfor deltage
På kurset lærer du, hvilke variationer og fejl i en produktionsproces, der skal prioriteres i forbindelse med optimering for at få størst mulig effekt på slutproduktets kvalitet.

En forståelse for dette gør det muligt for dig at foretage et rationelt til- og fravalg af indsatsområder og dermed få mest muligt ud af dine tilgængelige ressourcer.

Du vil få indblik i Six Sigma-metoder, der kan identificere væsentlige skred i produktionsprocessen, så den kan justeres, når det er nødvendigt.

Indhold
I løbet af kurset gennemgår vi følgende emner:

 • ”God tone” i udtagning af emner til prøvning
 • Sammenlignelighed af målinger foretaget på produktionsemner
 • Hvorledes det bestemmes, hvor mange målinger, der skal til for at få et retvisende resultat
 • Ophobning af usikkerheder i en måling på et emne
 • Identifikation af skred i produktionsprocessen

Dette vil give dig en god ballast, når du skal finde ud af, hvor du skal sætte ind for at få mest muligt ud af din indsats.

Udbytte

 • Kendskab til repræsentativ prøveudtagning
 • Statistiske analysemetoder til sammenligning af emner
 • Værktøj til at finde de største potentielle forbedringer i produktionen
 • Six Sigma-tilgang til løbende at tjekke ensartetheden af produktet

Deltagerprofil
Kurset henvender sig til dig, der arbejder med kvalitetskontrol og produktionsoptimering. Der vil indgå en del statistik i kurset, og en grundlæggende matematisk forståelse er derfor en forudsætning for at kunne deltage. Kursusformen er en blanding af præsentationer og teoretiske øvelser.

Indhold i nøgleord

 • Prøveudtagning
 • Nødvendige antal målinger
 • Fejlophobning
 • Sammenlignelighed mellem målinger
 • Control charts
 • Statistisk baseret produktionsoptimering

Underviser
Peter Friis Østergaard er uddannet civilingeniør og ansat i centeret Installation og Kalibrering på Teknologisk Institut, hvor han bl.a. arbejder med måleteknik, kalibrering, usikkerhedsberegning og databehandling. Han har en bred viden inden for feltet og er en erfaren underviser i statistiske fag og metoder.

Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på