Kurser

Jira automation (Cloud)

Automation for Jira er en automatiseringmotor, hvor man på baggrund af en lang række triggers kan automatisere manuelle arbejdsgange. Hjælp dit team med at mindske tid brugt på ikke værdigivende indtastninger og processer. Vi dykker ned i,hvordan Jira automatisering kan bruges til at automatisere interne processer i Jira, men også hvordan der kan integreres til 3. parts applikatrioner, såsom emails, GitHub og andre webhook services.

Deltagerprofil

Kurset er til alle med basalt kendskab til Jira og med ønske om at lære automatiseringsmotoren at kende. Alternativt kan du starte med kurset Introduktion til Jira (Cloud).

Udbytte

 • Beskrive mulighederne for at bruge automatiseringer i Jira
 • Oprette basale automatiseringsregler
 • Administration af automatiseringsregler
 • Hvordan man bruger smart values i automatiseringsregler
 • Oprette avancered automatiseringsregler
 • Oprette Jira Service Management regler

Indhold

 • Overblik over Jira automation
 • Administration af automatiseringer
 • Smart values
 • Branch rules
 • Integration med andre produkter
 • Automatiseringer i Jira Service Management

Form ved virtuelt afholdelse

Kurset afholdes med fysisk tilstedeværelse eller virtuelt.De virtuelle afholdelser foregår live online med en eller flere undervisere, hvor du har mulighed for at stille spørgsmål samt tale med de andre kursister og lave opgaver og gruppearbejde via 'breakout rooms'.Se mere i vores faq.

Kursusmateriale

Kurset bliver afholdt på dansk hvorimod materialet, der er udviklet af Atlassian, er på engelsk. Ved starten af kurset udleveres et kompendium med slides og øvelser.

Underviser

Fælles for underviserne er at de har arbejdet en årrække i store offentlige og private organisationer. Både som fastansat og konsulent.Underviserne kommer fra aety, som er autoriseret Atlassian Gold Solution Partner og de har alle beskæftiget sig med Atlassians produkter i en årrække. Underviserne hjælper til hverdag offentlige og private organisationer med at implementere Atlassians produkter, heriblandt Jira og Confluence.
Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på