Kurser

Kalibrering og måling i betonindustriens laboratorier

En koncentreret kursusdag, hvor du får styr på både det teoretiske og det praktiske omkring betonindustriens laboratorier.

I betonindustrien arbejdes der med en række forskellige parametre. Disse måles i typisk forbindelse med den løbende kontrol af kvaliteten af betonvarer, og der stilles krav om dokumentation og kalibrering af det anvendte måleudstyr. Du får på kurset et overblik over de relevante størrelser og tilhørende måleudstyr. Du lærer også, hvorledes dette håndteres på en nem og overskuelig måde i den daglige drift.

Tid og sted

Næste afholdelse er ikke planlagt.
Kontakt Lars Hudecek på e-mail lhh@teknologisk.dk eller telefon 72 20 12 94.

Udbytte

  • Grundlæggende forståelse for og viden om relevante parametre
  • Baggrund for at håndtere måleudstyret på laboratoriet
  • Basis for at kunne identificere aktuelle influensparametre og evt. minimere deres indflydelse på måleresultatet.

Deltagerprofil

Kursets form og indhold er specielt tilrettelagt for medarbejdere, der arbejder med hærdebeton og i betonvarelaboratorier samt i beslægtede brancher.

Underviser

En række specialister fra Teknologisk Institut underviser inden for deres specialområder.

Indhold

  • Vejning og vægte
  • Temperaturmåling og termometre
  • Kraftmåling og prøvemaskiner
  • Fugtighed i luft og materialer
  • Sigtning.

Tilrettelæggelse

Lars Hudecek er konsulent og måletekniker i Center for Installation og Kalibrering på Teknologisk Institut. Han stor erfaring med kalibrering og måleteknik, bl.a. på kraftområdet.

Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på