Kurser

Kender du din temperaturkalibrator?

På denne workshop får du den relevante teoretiske viden og praktiske hands-on træning!

Det var rigtigt godt, vi anvendte vores eget udstyr.
Jakob Schierup Petersen. Man Diesel

Temperatur er den hyppigst målte størrelse, idet den er inputparameter i så at sige alle processer. Størstedelen af sporbare temperaturmålinger er sporbare gennem en tørbloktemperaturkalibrator. Det gør dette instrument til ét af de mest vitale instrumenter i sporbarhedskæden. Den store udbredelse af tørblokkalibratorer skyldes fordele som mobilitet, vægt, arbejdsområde og betjening. Den anden side af sagen er evnen til at realisere de ønskede temperaturer med en tilstrækkelig eller i det mindste kendt måleusikkerhed.

Afbrudt af korte oplæg får du på dagen et hands-on-program, hvor bl.a. usikkerhedsfaktorerne ved din tørblokkalibrering klarlægges, metodeusikkerhed for en kalibrering af den typiske føler demonstreres, og kalibreringsresultaterne mellem tørblokkalibratorerne sammenlignes.

Udbytte

Workshoppen gør dig fortrolig med metoder, usikkerhedsfaktorer og måletekniske overvejelser med hensyn til kalibrering af temperatur i tørblokkalibratorer, så du kan gennemføre en korrekt og grundig validering af metode og instrument samt udføre valide kalibreringer. Lær desuden mere om:

  • Opbygning og konstruktion af tørblokkalibratorer
  • Usikkerhedsfaktorer ved en tørblokkalibrering
  • Metodeusikkerhed for kalibrering i tørblokkalibratorer
  • Forskelle mellem kalibreringssituation og brugssituation.

Deltagerprofil

Workshoppen er tilrettelagt for medarbejdere i laboratorier og produktionsafdelinger, fx operatører, installatører, produktionsteknikere og kvalitetsmedarbejdere samt andet teknisk personale, der benytter eller overvejer at benytte en tørbloktemperaturkalibrator til kalibrering af termometre. Vi opfordrer dig til at medbringe din egen tørblokkalibrator og dine egne følere, som du typisk kalibrerer i tørblokkalibratoren.

Underviser

Søren Lindholt Andersen er fysiker og ansat i Center for Installation og Kalibrering på Teknologisk Institut, hvor han er ansvarlig for det Nationale Referencelaboratorium for Kontakttermometri. Han arbejder med måleteknik, kalibrering og usikkerhedsberegning, og deltager i forsknings- og udviklingsprojekter indenfor temperaturmåling med henblik på at bringe den nyeste viden i anvendelse i industrien. Desuden er han en erfaren formidler og underviser.

Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
  • Søren Lindholt Andersen
  • Forretningsleder, ph.d., cand. scient. 
  • +45 72201798
Andre kigger også på