Kurser

Kommunikation mellem måleudstyr

En koncentreret kursusdag, hvor du får overblik over de mest anvendte teknologier til kommunikation med måleudstyr og mulighederne med sensornetværk.

Evaluering

3stjerner

Alle arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed.

Evalueringen er baseret på: 4 besvarelser

Du skal deltage på dette kursus, når du ønsker at udnytte dit måleudstyrs potentiale til fulde. På kurset lærer du principperne bag kommunikationen med måleudstyret. Du hører om, hvordan du kan bruge den mangfoldighed af muligheder, som moderne intelligent måleudstyr og anvendelsen af sensornetværk giver inden for overvågning og styring. Du vil lære om de problemer og faldgruber af forskellig karakter, måle- og kalibreringsteknisk og softwaremæssigt, som du skal være opmærksom på, når du benytter dig af teknologien.

Udbytte

Efter kurset har du fået et godt overblik over de forskellige teknologiers muligheder og begrænsninger, fordele og ulemper og ikke mindst praktiske løsninger på nogle af de oftest forekommende problemstillinger.

Deltagerprofil

Kurset er specielt udviklet og tilrettelagt for medarbejdere, der i det daglige beskæftiger sig med forskellige typer måleudstyr i laboratorier, procesindustrien eller i forbindelse med bygningsinstallationer.

Indhold

  • Målesystemer – generelle principper
  • Overvejelser ved opbygning af målesystem – krav til stabilitet, måleusikkerhed, udvidelsesmuligheder etc.
  • De mest anvendte kommunikationsstandarder og protokoller
  • Dataopsamling og styring
  • Konsistent lagring af måledata
  • Kvalitetssikring og validering af pc-baserede målesystemer
  • Sensornetværk i relation til smartgrid
  • Processering og anvendelse af data fra sensornetværk

Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på