Kurser

Lagerværdi og kostprisberegning i Microsoft Dynamics AX 2012

Få et grundlæggende kendskab til lagerværdiopgørelse og kostprisberegning i AX 2012. På dette 2-dags kursus lærer du via teori og hands-on labs at forstå principperne for lagerværdi og kostprisberegning i AX 2012. Vi arbejder med overblik, opsætning og eksempler, såvel som mange hands-on opgaver.

Forstå de vigtigste værktøjer til AX 2012 lagerværdi og kostprisberegning på 2 dage

På dette kursus stifter du bekendtskab med funktionerne til opgørelse af lagerværdi og kost i AX 2012. Vi kommer både omkring elementære betragtninger omkring en vares flow gennem virksomheden og tidspunkt for påvirkning af lagerværdi, og dybere i teorien omkring periodiske lagerværdimodeller såvel som standardkostpris og glidende gennemsnit. Vi arbejder også med lagerlukning, justeringer af lagerværdi og kostpriser, rapportering og mere. I løbet af kurset arbejder du selv med systemet med en lang række relevante opgaver.

Deltagerprofil

Kurset henvender sig til medarbejdere i salg og indkøb, produktion, cost accounts, controllere og andre i virksomheden med interesse i og/eller ansvar for opsætning, administration og anvendelse at lagerværdi og kostprisberegning, såvel som bogholdere, CFO, superbruger og konsulenter. Det er en forudsætning at have deltaget i kurset Introduktion til AX 2012 eller på anden måde have erhvervet tilsvarende kundskaber. Det er en fordel med godt kendskab til Handel og Logistik og/eller produktions-funktionerne i AX 2012, ligesom en ballast indenfor finansielle principper omkring lagerværdi og kostpriser er en hjælp til forståelse af stoffet.

Indhold

Introduktion og overblik
Fundamentale værdiprincipper og varens kost flow
Periodiske lagerværdimodeller
De fem lagerværdimodeller, der kræver periodiske lagerlukninger
 • FIFO
 • LIFO
 • LIFO dato
 • Gennemsnitskost (”Weighted average”)
 • Gennemsnitskost dato (”Weighted average - date”)
Standardkostpris (”Standard Cost”)
 • Kostprisark (”Costing sheet”) Kun overblik
 • Indirekte omkostninger
 • Efterkalkulationsversioner (”Costing Versions”)
Glidende gennemsnit (”Moving Average”)
 • Hvordan med lagerlukning
 • Kostprispåvirkning ved afvigelse mellem varemodtagelse og fakturaopdatering
 • Hvordan påvirkes Production Costing
Afmærkning (”Marking”)
 • Afmærkning og hvornår det er nyttigt
 • Salgsordre mod indkøbsordre
 • Dimensioner og afmærkning
 • Kostpriser
 • Tværdimensionsmarkering og advarsler
Lagerlukning og efterberegning
 • Hvornår er lagerlukning nyttig/nødvendig
 • Procedure
 • Efterberegning
 • Manuelle reguleringer
 • Annullering
Rapportering og Business Intelligence
 • Lagerværdi
 • Konflikter – lager og finans
 • Afvigelsesrapporter
 • Cost Explorer
Afrunding
 • Ikke-lagervarer
 • Avancerede funktioner og hjælpeværktøjer (kun overblik)
 • Forespørgsler og rapportering
 • Ekstra emner/uddybning, hvis tiden tillader

Ekstra emner/uddybning, hvis tiden tillader

 • Kostprisark (”Costing sheet”) Kun overblik – mange flere detaljer på vores 1-dags kursus Production Costing
 • Produktionsomkostningsberegning (”Production Costing”) Kun overblik – mange flere detaljer på vores 1-dags kursus Production Costing
 • ”Cost Explorer”. Kun overblik. Mere på vores 1-dags kursus Inventory Insights, Reconciliation and Reporting
 • Lagerafstemning og rapportering Kun overblik. Mere på vores 1-dags kursus Inventory Insights, Reconciliation and Reporting

Materiale

Vi anvender kursusmateriale fra AXcademy og supplerer med relevant materiale fra Microsoft. Kursusmaterialet vil være på engelsk.

Underviser

Vores undervisere har specialiseret sig i undervisning i Microsoft Dynamics. Ud over at undervise i IT har underviserne blandt andet deltaget i en række projekter i små som store virksomheder og gennem årene skrevet bøger og udviklet mange kursusmaterialer til Microsoft ERP.
Underviserne har i gennemsnit mere end 15 års praktisk erfaring med projekter og undervisning indenfor Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations / AX / Axapta i en lang række større danske og internationale virksomheder. Undervisningen vil være på enten engelsk eller dansk. Ønsker du at vide, hvilket sprog der undervises i på en specifik afholdelse, er du velkommen til at kontakte vores kursusadministration.

Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på