Kurser

Lean Navigatør i produktion

Forøg produktiviteten og reducer din gennemløbstid med 20-40 procent!

Evaluering

4stjerner

Alle arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed.

Evalueringen er baseret på: 21 besvarelser

Uddannelsen "Lean Navigatør i Produktion" tilbyder en indføring i Lean Transformation og i de principper og værktøjer, der ligger til grund for transformationen.

Uddannelsens store styrke er, udover et højt fagligt niveau, at du under uddannelsen bringer din nyvundne teoretiske viden i spil i din virksomhed. Dels bliver du skarpere på teorierne og de udfordringer, der ligger i at arbejde med Lean, og dels høster virksomheden gevinsterne ved det udførte arbejde. Vi coacher dig under hele forløbet, så du medvirker til af forbedre virksomhedens kvalitet, omkostningsniveau og leveringsevne.

Resultaterne taler for sig selv: 40 procent kapacitetsforøgelse på centrale maskiner, reduktion af gennemløbstid fra uger til dage eller effektivitet/produktivitet øget 30-40 procent, markant øget kapacitet på nøglemaskiner (OEE) eller mindre lagerbinding.

Der er under hele uddannelsen hotline til instruktørerne, så du får den hjælp og rådgiving, du har brug for.
 

100% af kursets tidligere deltagere anbefaler Teknologisk Institut

Udbytte

 • Viden om Lean Thinking og Lean-værktøjer
 • Evne til at kortlægge potentialer
 • Valg og implementering af de bedste metoder til potentialeindrivelse
 • Relevante Lean-elementer implementeret i egen virksomhed (under uddannelsen)
 • Øget produktivitet, reduceret gennemløbs- og omstillingstid
 • Viden om teams og roller i en Lean-organisation
 • Eksempler fra tidligere deltagere
 • Eksamensbevis der dokumenterer din viden


Se her hvad Louis Poulsen, Sintex og Dinesen har fået ud af deres investering i Lean Navigatør-uddannelsen.

 

 

Læs mere her: www.teknologisk.dk/lean

Indhold

 • Metoder, principper og fundament for 'Lean Thinking'
 • Kortlægning og optimering af værdistrømme i egen virksomhed
 • Gennemgang og træning i 'Lean-rejsens' fem trin
 • Praktiske øvelser og cases, der dokumenterer effekt
 • Virksomhedsbesøg med fokus på Lean i praksis
 • Træning i Lean-værktøjer f.eks.: SMED, OEE, TPM, Poka Yoke, Kanban, Kaizen, 5S, Audit, Målstyring, A3-rapport, PPS, SOP) m.fl.
 • Implementering af relevante forbedringsaktiviteter i egen virksomhed
 • Hjemmeopgaver, hvor det lærte afprøves og implementeres i virksomheden
 • Viden om Lean-ledelse
 

Deltagerprofil

Ledere, projektledere og medarbejdere i fremstillingsvirksomheder med ansvar for optimering af produktion, planlægning og logistik.

Jeg vil gerne anbefale Lean-navigatør-uddannelsen. Jeg vil faktisk sige, at det er den bedste uddannelse, jeg har været på i mit efterhånden 46 år gamle liv, siger fabrikschef Ole Buelund.

Underviser

Kry Herholdt, ing./HD. Ekspert i Lean, logistik og produktivitetsudvikling med mange års erfaring som konsulent og underviser.

Bemærk

Uddannelsen består af tre moduler af tre dage. Hjemmeopgaver mellem hvert modul rettes og kommenteres både skriftligt og mundtligt. Uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Vi tilbyder dig at fortsætte i et Lean Navigatør-netværk efter endt uddannelse. Netværkene har 3 til 4 møder om året, hvor der blandt andet tages fat på konkrete Lean-relaterede problemstillinger hos besøgsvirksomheden. Deltager du i et af Lean-netværkene har du mulighed for erfaringsudveksling, inspiration og for at holde din viden vedlige.

 
Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på