Kurser

18 dages uddannelse 
Længerevarende forløb inden for et specifikt emne

Ledelse 4.0 - Fremtidsorienteret ledelse i mødet mellem teknologi, organisation og mennesker

16. januar til 21. juni 2023 Taastrup
DKK  69.999
ekskl. moms
Nr. 86308 P
3,9
Meget godt
9 anmeldelser
Arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed inden for de sidste 5 år.

Et solidt lederprogram, der både giver dig overblik over de digitale megatrends og indsigt i kravene til fremtidens lederskab, så du bedst muligt kan understøtte og motivere til implementering af nye teknologier.

Digitale samarbejdsplatforme, kunstig intelligens & machine learning og 3D print er blandt de mange teknologiske megatrends, der i disse år strømmer ind over vores arbejdspladser og – uanset branche – påvirker vores markeder, ydelser og processer. Din organisation er sikkert som de fleste andre på udkig efter opskriften på, hvordan vi bedst muligt håndterer denne udvikling, og hvordan vi som ledere navigerer i disse forandringer.

Uddannelsen er målrettet dig, der står over for eller er midt i denne proces. Forløbet tilbyder dig et kvalificeret overblik over fremtidens teknologiske muligheder og en indsigt i de deraf følgende ledelsesdilemmaer. Vi ruster dig til at være med til at træffe kvalificerede beslutninger i din organisation – og føre dem ud i livet!

Deltagerprofil

Du har gerne nogle års ledererfaring, alternativt er du projektleder eller fagspecialist og arbejder med implementering af nye teknologier eller andre større forandringsprocesser. Du ønsker at forstå de muligheder og grundlæggende forandringer, som den teknologiske udvikling medfører – og hvad det kræver af dig som leder og forandringsagent. Du vil gerne gå forrest og være med til at navigere din egen organisation igennem denne spændende udvikling. Du har afsat tid i kalenderen, ikke blot til at deltage i modulerne, men også til undervejs at sætte dig ind i faglitteraturen, involvere din organisation og nærmeste leder, udarbejde opgaver, udfylde test og deltage i sparrings-sessioner. Forløbet vil tage udgangspunkt i dine konkrete ledelsesudfordringer og i din aktuelle teknologiske transformationsproces i egen organisation. Derfor er målet at du umiddelbart kan drage nytte af indsigterne ved løbende at implementere forandringer undervejs i forløbet.

Udbytte

 • Bliv opdateret på de digitale megatrends, som organisationer og deres ledere skal tage stilling til
 • Besøg på fagcentre og få "hands-on" erfaring med udvalgte teknologier og fageksperter
 • Lær at identificere, anvende og se muligheder i den nye teknologi – og forstå kompleksiteten og variationen inden for feltet
 • Få indblik i de nyeste tendenser inden for ledelsesteori og bliv klædt på til at lede forandrings- og innovationsprojekter
 • Få værktøjer til, hvordan du bedst muligt understøtter og hjælper dine medarbejdere og kolleger med at navigere i mødet med teknologien
 • Skab et netværk til andre frontløbere, der lige som dig er optaget af, hvad de nye teknologiske landvindinger skaber af muligheder
 • Få redskaberne til at bidrage, når din virksomhed skal tage stilling til udviklingsmuligheder og innovationsmodenhed, der involverer ny teknologi
 • Få støtte til at håndtere dine aktuelle ledelses- og transformationsudfordringer i organisationen

Det får du på uddannelsen

Vi sørger for at rammerne er i orden, så du kan fokusere på at lære

Hos Teknologisk Institut bruger vi kun erfarne undervisere.

Erfaren underviser

På dette kursus vil der højest være MAKS DELTAGERE pr. hold.

Maks. 16 deltagere

På kurset får du morgenmad, frokost, snacks og drikkevarer.

Fuld forplejning

Mulighed for at tage certificering.

Certificering / eksamen

På kurset er der indtænkt øvelser og deltagerinddragelse.

Øvelser og inddragelse

På dette kursus er der mulighed for overnatning.

Overnatning på internat

Materiale på dansk

Materiale på dansk

Undervisning på dansk

Undervisning på dansk

Tæt på kursusstedet er der gratis parkering.

Gratis parkering

Indhold

Modul 1 Kickoff - Dit personlige lederskab
 • Velkommen til forløbet! Vi vægter højt, at du, din chef og din organisation får det optimale ud af jeres investering i denne uddannelse. Indledende bestræber vi os på at skabe så optimale rammer som muligt for din læring og udvikling, herunder involvere din nærmeste leder.
 • Uddannelsens første modul starter derfor med en kickoff-workshop for dig og din nærmeste chef, som du inviterer med. Formiddagen giver jer overblik over uddannelsens indhold og de krav, som forløbet stiller til din fysiske og mentale tilstedeværelse ved samtlige moduler, samt forberedelse, opgaveskrivning og certificering.
 • Du bliver udfordret på dine læringsmål for uddannelsen og på, hvad du vil bringe med hjem i din organisation. Afsluttende får du og din leder lejlighed til at drøfte, hvordan han/hun bedst muligt kan understøtte din udvikling gennem uddannelsen, fx i form af feedback og faglig, forretningsmæssig og strategisk sparring.
 • Vi prioriterer, at uddannelsen understøtter dine aktuelle ledelses- og transformationsudfordringer i organisationen.
 • Efter frokost siger vi farvel til cheferne og fortsætter med en udvidet præsentation af deltagerne og af underviseren David Hansen, der er gennemgående underviser på hele uddannelsen. Resten af modul 1 fokuserer vi på den forudsætning, som er afgørende for, at du kan få mærkbar succes med de nye teknologier: nemlig at du vedligeholder, træner og udvikler din evne til at få samspil mellem mennesker, teknologi og organisationen.
 • Vi arbejder med den sidste nye viden om menneskets hjerne, udvikling af emotionel intelligens hos dig selv og dine medarbejdere og om succesparametre for mennesker i organisationer. Vi indkredser de væsensforskellige krav, den 4. industrielle revolution stiller til os mennesker. Og i særdeleshed til vores ledelseskompetencer.
 • På dag 2 får vi desuden besøg af Christian Vinter, der giver et fagligt indlæg om Machine Learning. Christian er ekspert inden for området og har desuden også en Ph.d. i numerisk astrofysik. Han viser os, hvordan Machine Learning som 4.0 teknologi bruges i aktuel forretningskontekst, og hvad der er dens muligheder og begrænsninger.
Modul 2: Digital transformation og forandringsledelse
 • På dette modul sætter vi fokus på digital transformation. Vi arbejder med, hvad den teknologiske og digitale udvikling betyder, og hvad den skaber af grundlæggende forandringer for virksomhederne. Vi diskuterer dilemmaer og muligheder ved at arbejde med digital transformation.
 • Som del af modulet sætter vi fokus på emnet digitale forretningsmodeller. Vi arbejder med, hvordan og hvornår man bør overveje at udvikle digitale forretningsmodeller – og med hvilket formål.
 • Endelig arbejder vi med, hvilke digitale trends vi kan se, og hvad der skal til for, at de kan blive implementeret. Et afgørende aspekt er naturligvis adfærden i organisationen: hvad skal medarbejdere og ledere gøre anderledes for at underbygge den digitale transformation?
 • På dag 3 får vi besøg af Mettelene Jellinggaard. Hun er rådgiver og ekspert i adfærds- og forandringsledelse, nudging og forankring af læring og vil fokusere på individuel og organisatorisk handlekraft i forbindelse med forandringsprojekter.
Modul 3: Organisationskultur, samarbejde og robotteknologi
 • På dag 1 besøger vi Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi. Centeret er førende i Europa – og dagens temaer er fakta, myter, trends, teknologibegejstring og teknologiskræk. Du får viden og værktøjer til at afklare, hvor man kan automatisere din virksomheds processer.
 • Vi byder desuden velkommen til Stine Høiberg Rasmussen, der er ekspert inden for RPA. Stine er allergisk over for manuelle arbejdsopgaver og elsker at tage ’robotten ud af mennesket’. Hendes styrke ligger I spændingsfeltet mellem forretningsbehov og teknologiske muligheder - og hun har arbejdet med RPA siden 2015.
 • Et er at kende til de mest relevante teknologiske trends og muligheder, som 4.0-udviklingen byder på. Noget andet er at udvælge og prioritere de teknologier, der er relevante for dig, din afdeling og din organisation.
 • Vi starter derfor med at tage et 'røntgenbillede' af den virkelighed, du befinder dig i. Billedet afdækker en række forretningsmæssige aspekter: den omverden, som din organisation er en del af – de krav, som fremtidens kunder eller brugere stiller – de krav, som I derfor strategisk skal kunne honorere – og de tiltag (herunder selvfølgelig 4.0 teknologier), der kan blive relevante. Alt det er den strategiske del. Vi analyserer og skaber klarhed. Men det er kun den halve proces.
 • Massevis af udmærkede strategier og analyser er faldet til jorden på, at man har forsømt at medtænke kultur, adfærd og mindset og altså grundlæggende glemt mennesket. Vi stiller de meget relevante spørgsmål: Hvad er det for en kultur, som du skal skabe i din afdeling for at honorere fremtidens krav? Hvad kræver det, at du som leder gør anderledes? Hvordan skal dine medarbejdere ændre adfærd? Og hvordan sikrer du, at det rette mindset er til stede i flokken?
 • Efter røntgenbilledet går vi til det afgørende arbejde med kulturen. At forandre en virksomheds- eller afdelingskultur er ikke let, men det kan faktisk gøres, hvis man griber det rigtigt an. Vi arbejder med profilanalyse som omdrejningspunkt og analyserer – med udgangspunkt i din organisation – mennesketyper, teamkompetencer, ledelsesstile og ikke mindst kulturel transformation.
 • Modulet afholdes som internat i Odense. Vi mødes over en fælles middag.
Modul 4: Ledelse af digital transformation, fremtidens kompetencer og 3D-print
 • Modulet byder på et møde med ”den uvirkelige virkelighed”. Henning Henningsen fra Produktudvikling på Teknologisk Institut demonstrerer nogle af Europas mest avancerede Additive Manufacturing/3D-print-maskiner in action. Henning fortæller om den teoretiske baggrund for denne teknologi og hvilke forretningsmodeller, der kan drage nytte af at inddrage denne 4.0-teknologi.
 • På modulet sætter vi desuden fokus de kompetencer, det kræver at lede digitale transformationsprocesser - herunder de kompetencer som fremtidens arbejdsmarked kommer til at efterspørge. Med oplægget i baghovedet får deltagerne et forspring og grundlag for at tænke disse vigtige aspekter ind i morgendagens strategiske prioriteringer og rekrutteringsprocesser.
 • Modulet afholdes som internat i Aarhus, og du inviteres i den forbindelse på to overnatninger. Der er desuden fælles middag for holddeltagerne om aftenen efter første dag. Her kan vi tale sammen under lidt mere uformelle rammer - som vi dog har tilsat noget god mad og et par glas vin.
Modul 5: Design thinking og innovationsledelse
 • “Vi skal være innovative” siger chefen. Men er det en opgave for en udvalgt afdeling, er det noget organisationen holder en årlig workshop om på Comwell, eller hvad skal der til? På modul 5 får du værktøjer, modeller, metoder og inspiration til for alvor at skabe en innovativ organisation. Ikke bare om torsdagen, til et møde eller på et seminar - men som en integreret tænkning i alle dele af forretningens processer.
 • Vi starter modulet med at rent bogstaveligt at kaste os ud i begrebet Design Thinking. Ole Kjeldahl, der er Ph.d. i Disruptive Innovation, tager os med i FabLab, hvor vi selv skal lave prototyper. Vi introduceres løbende til principperne og tankerne bag Design Thinking. Vi tester og reflekterer over de metoder, principper og ledelsesmæssige elementer, der skal til for at skabe en agil organisation.
 • David Hansen afrunder modulet og binder sløjfen tilbage til der, hvor vi startede uddannelsen: Det handler om mennesker. Organisationer. Ny teknologi. Og om, hvordan vi får de tre ting til at spille sammen, så du, din afdeling og din organisation kommer allerbedst ind i verden 4.0.
Modul X: Fordybelse - valgfrie kursusdage
 • Du kan vælge op til et 4 dages kursus inden for ledelsesfaglige emner som strategi, økonomi, innovation, forandringsledelse, motivation eller agile metoder.
 • Du kan også fordybe dig i 4.0 teknologier, som Machine Learning, 3D-print, Iot, IT-infrastruktur, IT-risikovurdering og DevOps.
 • Endelig kan du også vælge at supplere din uddannelse på kurser om personlig udvikling, kommunikation eller IT.
 • Du kan vælge kurser med afholdelsesgaranti.
Eksamen og certificering
 • Du afslutter forløbet med en eksamen og får en certificering fra Teknologisk Institut. For at kunne opnå certificering skal du have et fremmøde på de 5 obligatoriske moduler på minimum 85 procent, svarende til max. to dages fravær.
 • Desuden skal du udarbejde et eksamensoplæg svarende til 2 sider og bestå mundtlig eksamen med ekstern censor. I vurderingen af eksamensoplægget og til den mundtlige eksamen, fokuserer vi på den indsigt, som du har opnået undervejs i uddannelsen.

 

Anmeldelser af Ledelse 4.0 - Fremtidsorienteret ledelse i mødet mellem teknologi, organisation og mennesker

3,9
 
Meget godt Baseret på 9 anmeldelser
Arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed inden for de sidste 5 år.
Fremragende
Meget godt
Udmærket
Mindre godt
Ikke godt
Jeg har lært, hvordan teknologi påvirker min branche og min organisation. Uddannelsen har givet mig vigtige redskaber til at sætte nye dagsordener i min organisation.
 - Martin Kufall Beck PFA Pension.
Forløbet har givet mig forståelse for kompleksiteten og variationen af ny teknologi. Jeg har fået god ballast til at vurdere og rådgive organisationen i forhold til den strategiske håndtering af den digitale udvikling.
 - Sandra Viig Seitzberg Egedal Kommune.
Et godt kursus hvis man ønsker et bred introduktion af nye teknologier og hvilke muligheder samt overvejelerser virksomheder skal gøre ifm. implementering.
 - Morten Juul-Olsen Novo Nordisk A/S

Uddannelsens opbygning og form

 • Uddannelsen består af 5 moduler samt et valgfrit modul ”X” – i alt 16 dage. To moduler afholdes som internat i henholdsvis Odense og Århus. Undervisningen veksler mellem inspirerende ekspertoplæg, præsentation af teori, debat, erfaringsudveksling, gruppeøvelser og besøg på flere fagcentre, hvor Teknologisk Institut laver banebrydende forskning og løsninger til dansk erhvervsliv.
 • Alle materialer, tests, profilanalyser, bøger samt overnatninger og fuld forplejning er inkluderet i prisen.
 • På forløbets individuelle session sætter du sammen med David Hansen fokus på de udfordringer, der er særligt brug for at gå i dybden med i din situation. Sessionen tager udgangspunkt i en persontest, som du også får en individuel tilbagemelding på.

86308 -model til ledelse 4.0_2022

Fageksperter

På uddannelsen møder du en række rutinerede undervisere og får oplæg fra et større udvalg af eksperter. Underviserne har både solid teoretisk ballast og praktisk erfaring, er dygtige formidlere og gode til at sikre, at indholdet på de enkelte moduler giver dig det nødvendige overblik og kan oversættes til din organisations kontekst.

Se vores øvrige lederuddannelser.

25857
25858
25859
25860
25861
25862
25863
25904
Underviser

David Hansen

David er den gennemgående underviser på uddannelsen. Han har en Ph.d. i design af forbedringsprocesser og mere end 10 års erfaring med rådgivning og facilitering af lederudviklingsprocesser i alle typer organisationer. Han har brugt sin indsigt med at kombinere Lean, Appreciative inquiry og ledelsesudvikling til at drive komplekse digitale transformations- og forbedringsprocesser. Desuden har David en baggrund som kemiingeniør.

Underviser

Cathrine Lippert

Cathrine er Seniorkonsulent på Teknologisk Institut med speciale i digital transformation. Med en stærk digital baggrund er Cathrine specialiseret i rådgivning inden for digital transformation, og hun hjælper virksomheder med at definere og styre digitale transformationsprocesser, udvikle nye digitale forretningsmodeller og tjenester, udnytte data og optimere produktion og forretningsprocesser.

Underviser

Ole Kjeldal Jensen

Ole er specialist i Design Thinking, Innovation Management, Business Model Innovation og Teknologisk transformation. Ole har en PhD i Design Thinking og Disruptive Innovation fra DTU og Stanford University.

Underviser

Søren Peter Johansen

Søren er Faglig leder i Center for Robotteknologi på Teknologisk Institut. Han er ekspert med viden om robotter og deres anvendelse og bl.a. kendt for sine motiverende indlæg om teknologibegejstring og teknologiskræk.

Underviser

Henning Henningsen

Henning er seniorkonsulent og 3D-print ekspert på Teknologisk Institut. Han har en baggrund som civilingeniør med speciale i produktudvikling samt en HD(O) med speciale i strategisk planlægning.

Underviser

Mettelene Jellinggaard

Mettelene er konsulent, forfatter på Børsens Ledelseshåndbøger samt underviser og formidler gennem mere end 25 år. Hun er certificeret i Behavioral Economics fra Coursera/Duke University/Prof. Dan Ariely. Mettelene er en af de førende eksperter indenfor adfærdsledelse og implementering af forandringer. Hendes passion handler om at skabe resultater gennem mennesker og adfærd.

Underviser

Christian Vinter

Christian er en erfaren underviser og konsulent med en ph.d. i numerisk astrofysik. Han er leder af et machine learning-team hos et stort, nordisk konsulenthus. Ud over at undervise i alle typer virksomheder og fra folkeskole og gymnasium til universitet i ind- og udland arbejder han med at lave machine learning-løsninger for store og små kunder i Danmark. Christian har også arbejdet for nogle af landets største banker og forsikringsselskaber.

Underviser

Stine Høiberg Rasmussen

Stine er allergisk over for manuelle arbejdsopgaver og elsker at tage ’robotten ud af mennesket’. Hendes styrke ligger I spændingsfeltet mellem forretningsbehov og teknologiske muligheder. Stine har bred erfaring med RPA siden 2015 fra virksomheder som Nykredit, KAB, BDO, domea.dk og Skattestyrelsen. I dag driver Stine en RPA undervisningsvirksomhed via YouTube, events og kurser.

Vælg dato

Taastrup
16. januar til 21. juni 2023

Få ny inspiration til din kompetence­udvikling

Unikke tilbud, relevante artikler og nyt om vores kurser og uddannelser.

Indtast venligst et validt navn
Tilmelder nyhedsbrev
Tak for din tilmelding
Teknisk fejl

Der er desværre en systemfejl på nuværende tidspunkt. Du kan alternativt skrive en mail til data@teknologisk.dk

Vil du vide mere?

Selvledende medarbejdere - sådan leder du dem

Ønsker dine medarbejdere sig større spillerum og mulighed for at påvirke deres job? Selvledelse ses af mange virksomheder som en totalløsning til at dække alle behov...

Læs mere
 

TI-POD - EP #23: Personlig ledelsesstil

Podcast episode 23

Læs mere
 

Ledelse og filosofi kan være to sider af samme sag

Brug filosofien og menneskesynet fra de historiske perioder til at skabe en bedre forståelse af dine medarbejdere og din ledelsesstil.

Læs mere