Kurser

18 dages uddannelse

Ledelse 4.0 - Fremtidsorienteret ledelse i mødet mellem teknologi, organisation og mennesker

24. august 2022 til 27. januar 2023 Taastrup
16. januar til 21. juni 2023 Taastrup
DKK  69.999
ekskl. moms
Nr. 86308 P

Et solidt lederprogram, der både giver dig overblik over de digitale megatrends og indsigt i kravene til fremtidens lederskab, så du bedst muligt kan understøtte og motivere til implementering af nye teknologier.

Kunstig intelligens, 3D print og Machine Learning er blandt de mange teknologiske megatrends, der i disse år strømmer ind over vores arbejdspladser og – uanset branche – påvirker vores markeder, ydelser og processer. Din organisation er sikkert som de fleste andre på udkig efter opskriften på, hvordan vi bedst muligt håndterer denne udvikling, og hvordan vi som ledere navigerer i disse forandringer.
Uddannelsen Ledelse 4.0 er målrettet dig, der er frontløber i denne proces. Forløbet tilbyder dig et kvalificeret overblik over fremtidens teknologiske muligheder og en indsigt i de deraf følgende ledelsesdilemmaer. Vi ruster dig til at være med til at træffe kvalificerede beslutninger i din organisation – og føre dem ud i livet!
 

Deltagerprofil

Du har gerne nogle års ledererfaring, alternativt er du projektleder eller fagspecialist og arbejder med implementering af nye teknologier eller andre større forandringsprocesser. Du ønsker at forstå de muligheder og grundlæggende forandringer, som udviklingen medfører – og hvad det kræver af dig som leder og forandringsagent. Du vil gerne gå forrest og være med til at navigere din egen organisation igennem denne spændende udvikling. Du har afsat tid i kalenderen, ikke blot til at deltage i modulerne, men også til undervejs at sætte dig ind i faglitteraturen, involvere din organisation og nærmeste leder, udarbejde opgaver, udfylde test og deltage i sparrings-/coachingsessioner.
 

Udbytte

 • Bliv opdateret på de digitale megatrends, som organisationer og deres ledere skal tage stilling til
 • Besøg på fagcentre og få "hands-on" erfaring med udvalgte teknologier og fageksperter
 • Lær at identificere, anvende og se muligheder i den nye teknologi – og forstå kompleksiteten og variationen inden for feltet
 • Få indblik i de nyeste tendenser inden for ledelsesteori og bliv klædt på til at lede forandrings- og innovationsprojekter
 • Få værktøjer til, hvordan du bedst muligt understøtter og hjælper dine medarbejdere og kolleger med at navigere i mødet med teknologien
 • Skab et netværk til andre frontløbere, der lige som dig er optaget af, hvad de nye teknologiske landvindinger skaber af muligheder
 • Få redskaberne til at bidrage, når din virksomhed skal tage stilling til udviklingsmuligheder og innovationsmodenhed, der involverer ny teknologi

Indhold

Modul 1 Kickoff - Dit personlige lederskab
 • Velkommen til uddannelsen og til fremtiden 4.0! Vi vægter højt, at du, din chef og din organisation får det optimale ud af jeres investering i denne uddannelse. Indledende bestræber vi os på at skabe så optimale rammer som muligt for din læring og udvikling, herunder involvere din nærmeste leder.
 • Uddannelsens første modul starter derfor med en kickoff-workshop for dig og din nærmeste chef, som du inviterer med. Formiddagen giver jer overblik over uddannelsens indhold og de krav, som forløbet stiller til din fysiske og mentale tilstedeværelse ved samtlige moduler, samt forberedelse, opgaveskrivning og certificering.
 • Desuden byder vi på et ekspertoplæg med Anne Bach Krog Iversen, der er Co-founder og Chief DNA & Culture Officer hos TimeXtender. Anne er desuden ekspert i ny ledelse og skriver om ledelse hos Forbes.com.
 • Du bliver udfordret på dine læringsmål for uddannelsen og på, hvad du vil bringe med hjem i din organisation. Afsluttende får du og din leder lejlighed til at drøfte, hvordan han/hun bedst muligt kan understøtte din udvikling gennem uddannelsen, fx i form af feedback og faglig, forretningsmæssig og strategisk sparring.
 • Efter frokost siger vi farvel til cheferne og fortsætter med en udvidet præsentation af deltagerne og af underviseren Karen Marie Fiirgaard, der er gennemgående underviser på hele uddannelsen. Resten af modul 1 fokuserer vi på den forudsætning, som er afgørende for, at du kan få mærkbar succes med 4.0 teknologierne: nemlig at du vedligeholder, træner og udvikler din evne til at ’kunne det med mennesker’.
 • Vi arbejder med den sidste nye viden om menneskets hjerne, udvikling af emotionel intelligens hos dig selv og dine medarbejdere og om succesparametre for mennesker i organisationer. Vi indkredser de væsensforskellige krav, den 4. industrielle revolution stiller til os mennesker –og i særdeleshed til vores ledelseskompetencer.
Modul 2: Digital transformation og robotteknologi
 • På dette modul sætter vi fokus på udvalgte digitale megatrends og arbejder med, hvad den teknologiske og digitale udvikling betyder, og hvad den skaber af grundlæggende forandringer for virksomhederne. Du får indsigt i Industri 4.0-tendenser samt i mulighederne for at optimere arbejds- og produktionsprocesser med velfærds- og robotteknologi. Vi diskuterer dilemmaerne og mulighederne ved at arbejde med digital transformation.
 • På dag 1 besøger vi Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi. Centeret er førende i Europa – og dagens temaer er fakta, myter, trends, teknologibegejstring og teknologiskræk. Du får mulighed for selv at programmere en robot. Du får viden og værktøjer til at afklare, hvor man kan automatisere din virksomheds processer. Du lærer, hvordan du laver en god business case og formidler budskaberne til de forskellige interessenter i din organisation.
 • På dag 2 har vi fokus på emnet digital transformation og digitale forretningsmodeller. Vi arbejder med, hvordan og hvornår man bør overveje at udvikle digitale forretningsmodeller – og med hvilket formål.
 • Endelig arbejder vi med, hvilke digitale trends vi kan se, og hvad der skal til for, at de kan blive implementeret. Et afgørende aspekt er naturligvis adfærden i organisationen: hvad skal medarbejdere og ledere gøre anderledes for at underbygge den digitale transformation?
Modul 3: Organisationskultur og samarbejde
 • Et er at kende til de mest relevante teknologiske trends og muligheder, som 4.0-udviklingen byder på. Noget andet er at udvælge og prioritere de teknologier, der er relevante for dig, din afdeling og din organisation.
 • Vi starter med at tage et røntgenbillede. Billedet afdækker en række forretningsmæssige aspekter: den omverden, som din organisation er en del af – de krav, som fremtidens kunder eller brugere stiller – de krav, som I derfor strategisk skal kunne honorere – og de tiltag (herunder selvfølgelig 4.0 teknologier), der kan blive relevante. Alt det er den strategiske del. Vi analyserer og skaber klarhed. Men det er kun den halve proces.
 • Massevis af udmærkede strategier og analyser er faldet til jorden på, at man har forsømt at medtænke kultur, adfærd og mindset og altså grundlæggende glemt mennesket. Vi stiller de meget relevante spørgsmål: Hvad er det for en kultur, som du skal skabe i din afdeling for at honorere fremtidens krav? Hvad kræver det, at du som leder gør anderledes? Hvordan skal dine medarbejdere ændre adfærd? Og hvordan sikrer du, at det rette mindset er til stede i flokken?
 • Efter røntgenbilledet går vi til det afgørende arbejde med kulturen. At forandre en virksomheds- eller afdelingskultur er ikke let, men det kan faktisk gøres, hvis man griber det rigtigt an. Vi arbejder med 4D Profilen som omdrejningspunkt og analyserer – med udgangspunkt i din organisation – mennesketyper, teamkompetencer, ledelsesstile og ikke mindst kulturel transformation.
 • Midt i alle røntgenbillederne, fremtidsscenarierne og de kulturelle transformationer kommer Christian Vinter og giver et fagligt indlæg om Machine Learning. Christian er ekspert inden for området og har desuden også en Ph.d. i numerisk astrofysik. Han viser os, hvordan Machine Learning som 4.0 teknologi bruges i aktuel forretningskontekst, og hvad der er dens muligheder og begrænsninger.
Modul 4: Digital transformation i en forretningskontekst og 3D-print
 • Modulet byder på et møde med ”den uvirkelige virkelighed”. Henning Henningsen fra Produktudvikling på Teknologisk Institut demonstrerer nogle af Europas mest avancerede Additive Manufacturing/3D-print-maskiner in action. Henning fortæller om den teoretiske baggrund for denne teknologi og hvilke forretningsmodeller, der kan drage nytte af at inddrage denne 4.0-teknologi.
 • På modulet får vi desuden besøg af Tine Andersen, der er Seniorspecialist i Analyse og Erhvervsfremme på Teknologisk Institut. Hendes oplæg vil indkredse de kompetencer, som fremtidens arbejdsmarked kommer til at efterspørge. Med oplægget i baghovedet får deltagerne et forspring og grundlag for at tænke disse vigtige aspekter ind i morgendagens strategiske prioriteringer og rekrutteringsprocesser.
 • Modulet afholdes som internat i Aarhus, og du inviteres i den forbindelse på to overnatninger. Der er desuden fælles middag for holddeltagerne om aftenen efter første dag. Her kan vi tale sammen under lidt mere uformelle rammer - som vi dog har tilsat noget god mad og et par glas vin.
Modul 5: Design thinking, innovation og forandringsledelse
 • “Vi skal være innovative” siger chefen. Men er det en opgave for en udvalgt afdeling, er det noget organisationen holder en årlig workshop om på Comwell, eller hvad skal der til? På modul 5 får du værktøjer, modeller, metoder og inspiration til for alvor at skabe en innovativ organisation. Ikke bare om torsdagen, til et møde eller på et seminar - men som en integreret tænkning i alle dele af forretningens processer.
 • Vi starter modulet med at rent bogstaveligt at kaste os ud i begrebet Design Thinking. Ole Kjeldahl, der er Ph.d. i Disruptive Innovation, tager os med i FabLab, hvor vi selv skal lave prototyper. Vi introduceres løbende til principperne og tankerne bag Design Thinking. Vi tester og reflekterer over de metoder, principper og ledelsesmæssige elementer, der skal til for at skabe en agil organisation.
 • Mettelene Jellinggaard afrunder den formelle del af uddannelsen. Hun er rådgiver og ekspert i adfærdsledelse, nudging og forankring af læring og vil fokusere på individuel og organisatorisk handlekraft. Hvordan når du sammen med din organisation i mål, omsætter tanker og strategier til handling og kommer ind i fremtiden 4.0?
 • På den måde binder vi sløjfen tilbage til der, hvor vi startede uddannelsen: Det handler om mennesker. Organisationer. Ny teknologi. Og om, hvordan vi får de tre ting til at spille sammen, så du, din afdeling og din organisation kommer allerbedst ind i verden 4.0.
Modul X: Fordybelse - valgfrie kursusdage
 • Når du har afsluttet den formelle del af uddannelsen og fået din certificering, har du mulighed for at specialisere dig inden for emner, som du har arbejdet med på uddannelsen og ønsker at fordybe dig i.
 • Du kan vælge op til et 4 dages kursus inden for ledelsesfaglige emner som strategi, økonomi, innovation, forandringsledelse, motivation eller agile metoder.
 • Du kan også fordybe dig i 4.0 teknologier, som Machine Learning, 3D-print, Iot, IT-infrastruktur, IT-risikovurdering og DevOps.
 • Endelig kan du også vælge at supplere din uddannelse på kurser om personlig udvikling, kommunikation eller IT.
 • Du kan kun vælge kurser med afholdelsesgaranti.

Uddybende information

Opgaver med afsæt i dine egne ledelsesdilemmaer og implementering af din nye viden i din organisation
 • På uddannelsen arbejder du med personlige refleksioner mellem modulerne, og modtager desuden individuel sparring på dine specifikke ledelsesdilemmaer.
 • Du får vejledning og sparring, så dine analyser er fokuserede og giver mest værdi for din organisation.
 • Du får på uddannelsen ny viden og indsigter, som bedst forankres, hvis du arbejder videre med dem i din hverdag. Derfor udarbejder du i løbet af uddannelsen med cases fra din egen hverdag.
 • Din egen leder er en anden væsentlig nøgle til dit læringsudbytte på uddannelsen, og han/hun inviteres derfor med til kickoff på modul 1, hvor I får lejlighed til at drøfte, hvordan din leder bedst muligt kan understøtte din udvikling gennem uddannelsen.
Individuelle coachingsessioner
 • På forløbets individuelle session sætter du sammen med Karen Marie fokus på de udfordringer, der er særligt brug for at gå i dybden med i din situation. Sessionen tager udgangspunkt i persontesten EQ-i-2.0 om emotionel intelligens, som du også får en individuel tilbagemelding på.
Eksamen og certificering
 • Du afslutter forløbet med en eksamen og får en certificering fra Teknologisk Institut. For at kunne opnå certificering skal du have et fremmøde på de 5 obligatoriske moduler på minimum 85 procent, svarende til max. to dages fravær.
 • Desuden skal du udarbejde et eksamensoplæg svarende til 2 sider og bestå mundtlig eksamen med ekstern censor. I vurderingen af eksamensoplægget og til den mundtlige eksamen, fokuserer vi på den indsigt, som du har opnået undervejs i uddannelsen.
Fremmøde og tilkøb af undervisning
 • Dette forløb er intenst og kræver dit nærvær og din indsats, for at du får det fulde udbytte: tilstedeværelse, deltagelse i gruppediskussioner, forberedelse og involvering af egen arbejdsplads. Sæt derfor allerede nu kursusdagene ind i kalenderen og aftal med din leder, at du ikke er tilgængelig på uddannelsesdagene.
 • Skulle du – mod forventning – gå glip af mere end 2 dages kursus, skal du for at opnå certificering tilkøbe undervisning - 2 timers individuel undervisning svarer til en hel kursusdag. Tilkøb af undervisning aftales med underviser og kursuskoordinator.
Litteraturliste - alle bøger er inkluderet i prisen
 • Nøglen til ledelse af forandring: Strategier for bevidst forandringslederskab af Dean Anderson og Linda Ackerman Anderson
 • Paradokser i værdiskabelse: Ledelse med Competing Values Framework af Kim Cameron
 • Practicing Positive Leadership: Tools and Techniques That Create Extraordinary Results af Kim Cameron
 • Robotterne kommer: Om en fremtid uden arbejde af Martin Ford
 • Digitaliseringens paradokser: 12 virksomheders erfaringer med hastig forandring af Jan Horsager og Søren Schultz Hansen
 • The Design Thinking Playbook af Michael Lewrick
 • Jytte fra marketing er desværre gået for i dag af Morten Münster
 • Leadership of the Future af Tina Moe
 • Ud af en neondrøm af Tanja Hall
 • Oplagt - at lede adfærd af Mettelene Jellinggaard og Alexandra Krautwald

 

Anmeldelser af Ledelse 4.0 - Fremtidsorienteret ledelse i mødet mellem teknologi, organisation og mennesker

Jeg har lært, hvordan teknologi påvirker min branche og min organisation. Uddannelsen har givet mig vigtige redskaber til at sætte nye dagsordener i min organisation.
 - Martin Kufall Beck PFA Pension.
Forløbet har givet mig forståelse for kompleksiteten og variationen af ny teknologi. Jeg har fået god ballast til at vurdere og rådgive organisationen i forhold til den strategiske håndtering af den digitale udvikling.
 - Sandra Viig Seitzberg Egedal Kommune.
Et godt kursus hvis man ønsker et bred introduktion af nye teknologier og hvilke muligheder samt overvejelerser virksomheder skal gøre ifm. implementering.
 - Morten Juul-Olsen Novo Nordisk A/S

Uddannelsens opbygning

 • Uddannelsen består af 5 moduler samt et valgfrit modul ”X” – i alt 16 dage. To moduler afholdes som internat i henholdsvis Odense og Århus. Undervisningen veksler mellem inspirerende ekspertoplæg, præsentation af teori, debat, erfaringsudveksling, gruppeøvelser og besøg på flere fagcentre, hvor Teknologisk Institut laver banebrydende forskning og løsninger til dansk erhvervsliv.
 • På modulerne introduceres du både for ledelsesværktøjer og udvalgte ”Top 10” digitale megatrends. Du får undervejs lejlighed til at reflektere over, hvordan de teknologiske muligheder vil påvirke din organisation, og hvad du skal gøre for at omsætte dette til meningsfulde forandringer for dine kolleger og medarbejdere.
 • Alle materialer, tests, profilanalyser, bøger (10 stk.) samt overnatninger og fuld forplejning er inkluderet i prisen.

86308 - Model - Ny

Fageksperter

På uddannelsen møder du en række rutinerede undervisere og får oplæg fra et større udvalg af eksperter. Underviserne har både solid teoretisk ballast og praktisk erfaring, er dygtige formidlere og gode til at sikre, at indholdet på de enkelte moduler giver dig det nødvendige overblik og kan oversættes til din organisations kontekst.
 

Se vores øvrige lederuddannelser

23047
23099
23199
23222
23596
23597
23954
23962
Underviser

Christian Vinter

Christian er en erfaren underviser og konsulent med en ph.d. i numerisk astrofysik. Han er leder af et machine learning-team hos et stort, nordisk konsulenthus. Ud over at undervise i alle typer virksomheder og fra folkeskole og gymnasium til universitet i ind- og udland arbejder han med at lave machine learning-løsninger for store og små kunder i Danmark. Christian har også arbejdet for nogle af landets største banker og forsikringsselskaber.

Underviser

Henning Henningsen

Henning er uddannet civ.ing., M med speciale i produktudvikling samt HD(O) med speciale i strategisk planlægning. Gennem mange års arbejde som projektleder, udviklingschef og bestyrelsesmedlem har han opnået stor teknisk indsigt og forretningsmæssig forståelse. Henning har arbejdet med AM siden midten af 90erne, bl.a. med udvikling af SLA-maskiner, hvor han også har fået udstedt patenter. Et specielt interesseområde er strategiske fordele og økonomiske gevinster ved anvendelse af AM.

Underviser

Mettelene Jellinggaard

Mettelene er konsulent, forfatter på Børsens Ledelseshåndbøger samt underviser og formidler gennem mere end 25 år. Hun er certificeret i Behavioral Economics fra Coursera/Duke University/Prof. Dan Ariely. Mettelene er en af de førende eksperter indenfor adfærdsledelse og implementering af forandringer. Hendes passion handler om at skabe resultater gennem mennesker og adfærd.

Underviser

Ole Kjeldal Jensen

Ole er specialist i Design Thinking, Innovation Management, Business Model Innovation og Teknologisk transformation. Ole har en PhD i Design Thinking og Disruptive Innovation fra DTU og Stanford University.

Underviser

Karen Marie Fiirgaard

Karen Marie er erhvervspsykolog og har arbejdet med ledelse og positiv psykologi på nogle af Danmarks største arbejdspladser de seneste 26 år. Hun bruges flittigt af arbejdspladser som coach og supervisor, er tilknyttet Master Uddannelsen i Positiv Psykologi ved Aarhus Universitet som beskikket censor og har bidraget til forelæsningsrækker på folkeuniversiteter i hele landet. Hendes fokus er på ledelse, organisationsudvikling, trivsel, mangfoldighed og stresshåndtering. Hun er primær underviser.

Underviser

Søren Peter Johansen

Faglig leder i Robotteknologi, Teknologisk Institut - om teknologibegejstring og teknologiskræk

Underviser

Cathrine Lippert

Seniorkonsulent, Teknologisk Institut - om digital transformation

Underviser

Tine Andersen

Seniorspecialist, Teknologisk Institut - om kompetencer på fremtidens arbejdsmarked

Vælg dato

Taastrup
24. august 2022 til 27. januar 2023
Taastrup
16. januar til 21. juni 2023

Få ny inspiration til din kompetence­udvikling

Unikke tilbud, relevante artikler og nyt om vores kurser og uddannelser.

Indtast venligst et validt navn
Tilmelder nyhedsbrev
Tak for din tilmelding
Teknisk fejl

Der er desværre en systemfejl på nuværende tidspunkt. Du kan alternativt skrive en mail til data@teknologisk.dk

Vil du vide mere?

Selvledende medarbejdere - sådan leder du dem

Ønsker dine medarbejdere sig større spillerum og mulighed for at påvirke deres job? Selvledelse ses af mange virksomheder som en totalløsning til at dække alle behov...

Læs mere
 

TI-POD - EP #23: Personlig ledelsesstil

Podcast episode 23

Læs mere
 

Ledelse og filosofi kan være to sider af samme sag

Brug filosofien og menneskesynet fra de historiske perioder til at skabe en bedre forståelse af dine medarbejdere og din ledelsesstil.

Læs mere