Må vi gemme en cookie?

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores hjemmeside, målrette indhold samt statistik. Læs mere om cookies

Ledelse 4.0 - Fremtidsorienteret ledelse (moduloversigt)

Vicki Bech Hansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 65.

Ledelse 4.0 - Fremtidsorienteret ledelse (moduloversigt)

Ledelse 4.0 - Fremtidsorienteret ledelse (moduloversigt)

Er du en af de mange (erhvervs)ledere der har erkendt at den teknologiske og digitale udvikling vil påvirke og sandsynligvis kræve en ændring af jeres kerneforretning og vil du gerne gå forrest i at føre din virksomhed ind i fremtiden – være en endnu mere værdiskabende leder?

”Ledelse 4.0 - Fremtidsorienteret ledelse” er en unik uddannelse som giver dig kompetencer til at kunne forstå gribe og handle på de forretningsmæssige muligheder der fx ligger i den teknologiske og digitale udvikling. 
 
Læs mere om uddannelsens moduler nedenfor.

Ledelse 4.0 Moduloversigt mindre

Introaften


Denne eftermiddag byder vi velkommen på uddannelsen ”Ledelse 4.0 – Fremtidsorienteret ledelse”. Du hører mere om uddannelsens opbygning, indhold og form, får udleveret litteratur til det første modul og hører helt konkret om, hvordan viden, metoder, og værktøjer fra uddannelsen kan skabe værdi.

Uddannelsen giver mulighed for at opnå kompetencer inden for ledelse svarende til et diplom niveau. Det betyder, at man gennem forløbet vil blive præsenteret for en del teorier, som det er vigtigt at man reflekteret kan perspektivere til konkrete handlinger i egen organisation.

Derfor er der på introduktionsdagen også et længere oplæg, hvor du får konkrete tips og tricks samt mulighed for at afprøve teknikker til, hvordan man hurtigere får overblik over og struktur på store mængder af tekst. Det sparer tid og sikrer, at du får et større udbytte af ny viden og information – både på uddannelsen Ledelse 4.0 og i din hverdag.


Modul 1

Modul 1 har fokus på at udvikle dit professionelle lederskab og give dig viden om de forskellige ledelseskompetencer som er nødvendige, når man vil lede med fremtiden for øje. Du får dybere indsigt i, hvad der er dine styrker og hvor du med fordel kan udvikle dine færdigheder og kompetencer for at blive en endnu bedre ”fremtidsorienteret leder”. Dette skal naturligvis ses i sammenhæng med de organisatoriske rammer samt interne og eksterne relationer.

Der er mange måder at lede på og der er ikke kun en teori eller et svar som giver løsningen. Du bliver præsenteret for flere forskellige teorier inden for ledelse og organisationspsykologi og hører, hvad der er de største ledelsestænkeres væsentlige pointer fx i forhold til, hvordan du kan øge din indflydelse, styrke din autoritet og udvikle dit personlige lederskab.

Man leder ikke efter fremtiden alene – i hvert fald ikke, hvis man vil lykkes bedst muligt. Derfor arbejdes der også med hvordan du styrke dine relationer og du får metoder og værktøjer til at blive en mere strategisk netværker. 

Modul 2

Her er fokus på megatrends samt den teknologiske og digitale udviklings betydning – trusler og muligheder. Du får fx viden og indsigt i Industri 4.0, mulighederne for at optimere arbejds- og produktionsprocesser med velfærds-/robotteknologi. Eksperter fra Teknologisk Instituts robotcenter, som er europæisk førende, fortæller om fakta, myter og de nyeste trends. Du kan høre om deres og andre virksomheders erfaringer og får også mulighed for selv at programmere en robot.

Du får viden og værktøjer som kan afklare, hvor der ligger et potentiale for at automatisere processer i egen organisation, hvordan du laver en god business case og formidler budskaberne til forskellige interessenter.

At gribe mulighederne i den teknologiske og digitale udvikling kræver følgeskab. Derfor har modulet også et indhold der sikrer, at du opnår færdigheder og kompetencer til at kunne lede forandringsprocesser og motivere organisations forskellige medarbejdergrupper. 

Modul 3

Dette modul giver dig viden, færdigheder og kompetencer til at forstå hvilke kommunikations- og samarbejdsformer der understøtter udviklingen af en agil og innovativ organisatorionskultur – og du får konkrete metoder og værktøjer til at arbejde med netop det i hverdagen.

Samtidig har modulet fokus på, at man som leder kan afdække og igangsætte læring og kompetenceudvikling, der understøtter organisationens målopfyldelse og medarbejdernes udvikling i forhold til fremtidens behov.

De nye teknologier ændrer arbejdsdagen og opgaverne. Medarbejdere skal være omstillingsparate og virksomheder skal være klar til at arbejde målrettet med strategisk kompetenceudvikling og investere i efter- videreuddannelse, der matcher morgendagens job og samfund. Modulet giver dig indsigt, viden og værktøjer til at håndtere denne opgave. 

Modul 4

Modulet har overordnet set fokus på ledelsesdisciplinerne strategi og økonomi. Det betyder, at man får viden og værktøjer til både at kunne understøtte implementering af nye strategiske tiltag og vurdere og formidle økonomiske budskaber.

Samtidig introduceres du for Additive Manufacturing (AM), eller i daglig tale 3D-print, som er gået fra at være noget der primært blev brugt til prototyper til nu at være en produktionsressource. 

Teknologisk Instituts eksperter inden for området deler ud af deres viden og erfaringer om, hvordan denne fremstillingsteknologi kan anvendes til at opretholde konkurrenceevnen. De viser de maskiner frem, som Instituttet har og stiller til rådighed og du får en lille demokuffert med forskellige materialer med hjem.

En dag sammen med dem og du er i stand til at tænke 3D-print ind i din organisations værdikæde.

Modul 5

Formålet med dette modul er at du bliver i stand til at sætte rammerne for og understøtte ledelsen af en agil organisation samt innovative processer og produktudvikling.

Hos Teknologisk Institut har man i mere end 20 år arbejdet med innovation i praksis. På modulet møder du eksperter, der har stor erfaring med at gennemføre, være sparringspartnere og undervise i praksisnær innovation.

Som leder skal du designe og tilpasse det organisatoriske rum, så det understøtter og befordrer innovativ adfærd. Mennesket skal være i centrum samtidig med at du skal holde dig helheden for øje.

Modulet giver dig indsigt i, hvilke elementer der er afgørende for at få en egentlig innovationskultur i egen organisation og undgå at gode ideer fra en workshop eller et seminar ikke bliver fulgt op med værdiskabende handlinger og løsninger. Du får viden og værktøjer som kan du kan overføre direkte til egen hverdag.  

Modul 6

Vil du virkelig rykke på den aktuelle og fremtidige udvikling – ikke kun nu og undervejs på uddannelsen, men også fremadrettet så har du brug for metoder og værktøjer til at sikre eksekvering.

På modul 6 er fokus på, hvordan man sikrer organisatorisk og personlig handlekraft og resultatskabelse. Hør forskellige eksperts gode råd og anbefalinger til det at opstille mål og arbejde med egne og organisatoriske udviklings- og handleplaner.

Det er ikke nok at have viden om megatrends der påvirker de organisatoriske omgivelser og stiller krav om en ændret adfærd i organisationen, de gode intentioner og nye strategier skal også føres ud i livet. Få værktøjerne til at sikre handlekraft så der reelt set bliver tale om nye forretningsmuligheder og værdiskabelse. 

Modul X

Som deltager på uddannelsen vil det være meget forskelligt, hvad man har af baggrund og kompetencer som leder – og derfor også være individuelt, hvad der skal til at for at styrke den enkelte mest muligt i forhold til at lede med fremtiden for øje.

Med ønsket om at kunne imødekomme den enkelte deltagers kompetenceudviklingsbehov har uddannelsen et ”Modul X”. Her kan man selv sammensætte op til i alt 4 kursusdage. Man kan fx vælge at fordybe sig yderligere inden for et af uddannelsen mere specifikt områder; strategi, økonomi, innovation, forandringsledelse, motivation etc. eller man kan vælge mere bredt, dvs. flere forskellige kurser inden for hele vores kursusportefølje; personlig udvikling, kommunikation og IT. Valget er dit.

Du bestemmer også selv, hvornår du vil tage kursusdagene. Skal det være undervejs på uddannelsen eller foretrækker du at strække uddannelsen over en længere periode, så kursusdagene lægges efter at uddannelsen er afsluttet.

Vi står naturligvis til rådighed med råd og vejledning der kan støtte dig i dit valg. 

Skal din ledelse være mere fremtidsorienteret og vil du gerne løfte din organisationen og medarbejdere til næste niveau, så tilmeld dig uddannelsen her – eller kontakt os på 72203000.