Kurser

Nyt1 dags temadag

Legionella og brugsvandsinstallationer 2021 – et højaktuelt emne

Kontakt os på tlf. 7220 3000 eller skriv til  kurser@teknologisk.dk for at høre mere.

Ingen planlagte afholdelser.
DKK  2.499
ekskl. moms
Nr. 91051 A

Statens Serum Institut konstaterede for nogle år siden et stigende antal af sygdomstilfælde som følge af legionella. Hovedparten af disse tilfælde stammede fra vores brugsvand.

Der er derfor taget flere initiativer med det formål at skabe større indsigt i de udfordringer, vi har med legionellabakterien, for derved bl.a. at kunne udvikle mere sikre brugsvandsløsninger, ligesom Bygningsreglementets krav til brugsvandsinstallationer er blevet skærpet.

Samtidig har det kunnet konstateres, at de temperaturer, som ofte anvendes i praksis, ikke giver den nødvendige sikkerhed mod legionella.

Endelig spiller det ind, at der gennem EU’s nye drikkevandsdirektiv vil blive stillet krav om risikoanalyser relateret til legionella.

Deltagerprofil

Temadagen henvender sig bredt til fagfolk, som gennem bygningsansvar, projektering, installation og servicering har ansvar for eller arbejder med brugsvandsinstallationer, og til kommuner og andre myndigheder.

Indhold

På temadagen vil du blandt andet blive præsenteret for emner som:

 • Aktuel status vedrørende legionellaproblematikken i Danmark suppleret af forundersøgelser vedr. vandkvalitetens og fjernvarmetemperaturens mulige betydning
 • Temperatur og legionella – hvad siger de nuværende myndighedskrav – hvad siger forskningen, og hvad betyder det i praksis?
 • EU’s nye drikkevandsdirektivs krav om risikoanalyser for legionella
 • Eksempler på legionella i brugsvand og forebyggende foranstaltninger
 • Seneste F&U-tiltag vedrørende legionella og brugsvand, herunder statistisk baserede risikoanalyser

Program

 • 10:00: Velkomst v/Torben Vonsild, Teknologisk Institut
 • 10:05: Indledning med ”siden sidst” vedr. legionella og brugsvand i den nationale og internationale sammenhæng v/Kaj Bryder, Teknologisk Institut
 • 10:15: Baggrunden for det tværministerielle samarbejde om legionella v/Johannes Utoft-Christensen, Bolig- og Planstyrelsen
 • 10:25: Legionella i Danmark med stigende sygdomsincidens og stor geografisk variation v/Søren Uldum/ Statens Serum Institut
 • 10:45: Temperatur og legionella – hvad siger de nuværende myndighedskrav, hvad siger forskningen og hvad ser man i praksis? v/Leon Buhl, Teknologisk Institut
 • 11:10: Kaffepause
 • 11:35: Små vandvolumener er ikke vejen til anvendelse af lavere temperaturer - resultater fra svensk forskningsprojekt v/Charlotta Löfström, RISE (Research Institutes of Sweden)
 • 12:00: Har vandkvaliteten betydning for den store geografiske variation i legionellaincidens? v/Ditte Andreasen Søborg, VIA Engineering
 • 12:15: Frokost
 • 13:15: Skyldes den geografiske variation at fjernvarmetemperaturen er blevet lavere? v/Carl Hellmers, Fredericia Fjernvarme
 • 13:35: Installationstrends siden 1995 og med mulig betydning for legionella-udviklingen i Danmark v/Leon Buhl, Teknologisk Institut
 • 13:55: Legionellaerfaringer fra driftsansvar for over 4 mio. m2 bygninger. Hvad ser man? Hvordan forebygger man? Hvad gør man, når det går galt? v/Peter Testrup Olesen, Bygningsstyrelsen
 • 14:20: Kommunernes bedste praksis for forebyggelse og håndtering af legionella v/Dorte Harrekilde, Rambøll
 • 14:40: Kaffe
 • 14:55: EU’s nye Drikkevandsdirektiv får betydning for drikkevandet og det varme brugsvand, herunder med risikovurdering af husinstallationerne og analyser for legionella v/Dorte Skræm, DANVA
 • 15:20: Eksempel på større risikoanalyse for forurening af drikkevand fra spildevand hos HOFOR v/Leon Buhl, Teknologisk Institut (i samarbejde med HOFOR)
 • 15:35: Risikoanalyse for legionella i brugsvandsinstallationer – muligheder, udfordringer og forenklet model v/Henrik Kjeldsen, Teknologisk Institut
 • 16:00: Oplæg: Hvordan kommer vi videre med løsning af udfordringerne? v/Carl Hellmers, Fredericia Fjernvarme
 • 16:15: Afslutning v/Teknologisk Institut

Form

Teknologisk Institut i Taastrup slå den 12. oktober 2021 dørene op for en spændende temadag, der handler om legionella og brugsvandsinstallationer.

Få ny inspiration til din kompetence­udvikling

Unikke tilbud, relevante artikler og nyt om vores kurser og uddannelser.

Indtast venligst et validt navn
Tilmelder nyhedsbrev
Tak for din tilmelding
Teknisk fejl

Der er desværre en systemfejl på nuværende tidspunkt. Du kan alternativt skrive en mail til data@teknologisk.dk