Kurser

Nyt1 dags temadag 
Dag med foredrag og taler inden for samme tema

Legionellatemadag 2023 om brugsvandsinstallationer

Kontakt os på tlf. 7220 3000 eller skriv til  kurser@teknologisk.dk for at høre mere.

Ingen planlagte afholdelser.
DKK  2.499
ekskl. moms
Nr. 91401 P
4,2
Fremragende
22 anmeldelser
Arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed inden for de sidste 5 år.

Temadagen sætter fokus på udfordringer og løsninger under hensyntagen til bl.a. implementering af EU's drikkevandsdirektiv og det energi- og klimamæssige dilemma.

Umiddelbart fordrer løsningen på den sundhedsmæssige udfordring anvendelse af generelt højere vandtemperaturer i det samlede varmtvandsanlæg, hvilket dog spiller særdeles dårligt sammen med de samtidigt højt prioriterede samfundsmæssige ønsker om at opnå høj energieffektivitet og lavt klimaaftryk ifm. opvarmning af vores bygninger.

Legionella er således en problematik med ganske stor betydning for såvel den enkelte som for samfundet som helhed.

Det er derfor væsentligt at være opdateret med bl.a. nyeste viden om de teknologiske muligheder og om de myndighedsmæssige krav, hvor bl.a. den igangværende implementering af EU’s drikkevandsdirektiv fra december 2020 spiller ind.

Tilmeld dig årets temadag om legionella og brugsvandsinstallationer, der afholdes 8. november 2023 på Teknologisk Institut i Taastrup, og bliv opdateret på udfordringerne samt på nye krav og teknologier og få viden og erfaringer fra praksis.

På temadagen gives bl.a.:

 • En opdateret legionellastatus suppleret med belysning af udfordringer og tiltag set i dansk og international kontekst
 • Information om implementeringen af EU’s drikkevandsdirektiv med præcisering af dets betydning for brugsvandsinstallationer, herunder med øget fokus på sikring mod legionella samt på risikovurdering af prioriterede ejendomme
 • Tydeliggørelse af de energi- og klimamæssige udfordringer afledt af legionellasikringens temperaturkrav
 • Konklusioner fra et afsluttet EUDP-projekt angående legionellasikring af brugsvandsinstallationer med omfattende udredning vedr. legionellaproblematikken inkl. løsningsmuligheder for brugsvandsinstallationer, samt tre konkrete løsningstiltag
 • Eksempler på legionellaudfordringer og -løsninger fra praksis, herunder fra kommunalt plan og konkrete brugsvandsinstallationer
 • Indblik i nye teknologier, værktøjer og tiltag med henblik på at sikre fremtidens brugsvandsinstallationer mod legionella, herunder med et nyt risikovurderingsværktøj.

Anmeldelser af Legionellatemadag 2023 om brugsvandsinstallationer

4,2
 
Fremragende Baseret på 22 anmeldelser
Arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed inden for de sidste 5 år.
Fremragende
Meget godt
Godt
Mindre godt
Ikke godt

Program

 • 9:30-10:00:
  Ankomst, registrering, morgenkaffe og mulighed for at besøge mini-udstilling
 • Tema: Overordnede forudsætninger og rammer angående legionella i brugsvandsinstallationer
 • 10:00-10:10:
  Velkomst inkl. introduktion og siden sidst
  v. Torben Vonsild, Teknologisk Institut
 • 10:10-10:35:
  Implementeringen af EU’s drikkevandsdirektiv og dets betydning for brugsvandsinstallationer og legionella
  v. Johannes Utoft-Christensen, Social og Boligstyrelsen
 • 10:35-11:05:
  Legionellastatus – udfordringer og tiltag set i dansk og international kontekst, herunder mht. EU’s drikkevandsdirektiv inkl. prøveudtagning og analyser
  v. Søren Uldum, SSI
 • 11:05-11:25:
  Pause med mulighed for at besøge mini-udstilling
 • 11:25-11:50:
  Konklusioner fra afsluttet EUDP-projekt om legionellasikring
  v. Kaj Bryder og Leon Steen Buhl, Teknologisk Institut
 • 11:50-12:15:
  De energi- og miljømæssige udfordringer ved varmt brugsvand, herunder ifm. sikring mod legionella
  v. Flemming Schrøder, NIRAS
 • 12:15-13:15:
  Frokost og mulighed for at besøge mini-udstilling
 • 13:15-13:30:
  Nyt dansk forprojekt støttet af Realdania vedrørende brugsvandsinstallationer og legionella
  v. Kaj Bryder, Teknologisk Institut
 • Tema: Eksempler på legionellaudfordringer og -løsninger fra praksis
 • 13:30-14:00:
  Eksempler på udfordringer og løsninger ifm. legionella-forekomst på Bornholm
  v. Hans Ole Dam Bech, Bornholms Regionskommune
 • 14:00-14:25:
  Håndtering af pludseligt opståede legionellaproblemer i svømmehal - og den fremadrettede opfølgning
  v. Peter Bække Olesen, Helsingør Kommune
 • 14:25-14:55:
  Pause med mulighed for at besøge mini-udstilling
 • 14:55-15:25:
  Temperatursikring af brugsvandsanlæg med termostatisk indregulering samt løsninger for store beholdere
  v. Michael Nielsen, Danfoss
 • 15:25-15:50:
  Vurdering og forbedring af brugsvandsinstallationer med basis i risikovurdering - værktøj og eksempler
  v. Leon Steen Buhl, Teknologisk Institut
 • 15:50-16:00:
  Legionella en udfordring for energibesparelse og klimahensyn - og hvad nu?
  v. Torben Vonsild, Teknologisk Institut
 • 16:00:
  Tak for i dag

Temadagen suppleres med mulighed for spørgsmål ifm. de enkelte indlæg samt gennem en afsluttende plenumdebat.

Temadagen ligger i forlængelse af Teknologisk Instituts tidligere afholdte temadage vedrørende legionella og brugsvandsinstallationer, og den henvender sig bredt til lokale myndigheder, kommunale medarbejdere og bygningsansvarlige, såvel som til projekterende, leverandører, udførende og driftsfolk.

I tilknytning til temadagen afholdes en miniudstilling med mulighed for at præsentere udstyr eller ydelser med relevans for legionellasikring ifm. brugsvandsinstallationer. Har du spørgsmål til dette eller ønsker du at tilmelde deltagelse (”først-til-mølle”), så kontakt Josefine Bruun Nielsen, jobn@teknologisk.dk eller tlf. 72 20 23 64.