Kurser

Machine Learning - Sådan kommer du i gang

Lær at bruge data til at estimere, hvad der vil ske i fremtiden. Vil du gerne vide, hvem der snyder eller misbruger deres beføjelser? Eller hvilke af dine kunder/medlemmer, der har størst risiko for at opsige deres kundeforhold? På dette kursus får du en grundig introduktion til Machine Learning. Du lærer at bringe din organisations data til live og at træffe bedre beslutninger om væsentlige emner i din virksomhed.

Evaluering

4stjerner

Alle arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed.

Evalueringen er baseret på: 16 besvarelser

Effektiviser dine arbejdsrutiner

Har du en fornemmelse af, dine data kan bruges til mere end bare rapportering af, hvad der er sket? Hvis du allerede har en vis erfaring med data, så kan machine learning (advanced analytics, artificial intelligence, data mining) nok hjælpe dig til at bruge data på en mere aktiv måde.

Super godt kursus, passende mængde teori og handson. Kanon inspirerende og velfunderet instruktør.
- Michael Jørgensen, Udenrigsministeriet

Deltagerprofil

Kurset er for dig, der ikke før har arbejdet med machine learning, og som gerne vil lære at analysere store mængder af data. Du forventes at have en grundlæggende forståelse for databaser.

Indhold

  • Opstilling af business case
  • Formulering af de rette spørgsmål
  • Datapræparation: Korrelation af inputvariable, dataformater, filtrering af rækker, ”oversampling” af rækker, håndtering af blanke, skalering af variable
  • Algoritmetyper: Regression, binær klassificering, multiklassificering, anomalidetektering og clustering
  • Algoritmevalg og -tuning
  • Validering
  • Validering og idriftsættelse

Machine Learning

 

Form

Gennem øvelser baseret på problemer fra den virkelige verden prøver du at bearbejde data til at kunne besvare de spørgsmål, du stiller og hvordan det bringes til en form, mest optimal for den valgte algoritme. Du vil prøve at udvikle din egen model, og du vil få praktisk erfaring med forskellige måder at måle, om en model rammer rigtigt.

Underviser

Christian Vinter

Christian Vinter er en erfaren underviser og konsulent med en ph.d. i numerisk astrofysik. Han er leder af et machine learning-team hos et stort, nordisk konsulenthus. Ud over at undervise i alle typer virksomheder og fra folkeskole og gymnasium til universitet i ind- og udland arbejder han med at lave machine learning-løsninger for store og små kunder i Danmark. Christian har også arbejdet for nogle af landets største banker og forsikringsselskaber.

Aktuelt online kursus

Online kurset "Machine Learning" kunne også være interessant for dig.

Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på