Må vi gemme en cookie?

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores hjemmeside, målrette indhold samt statistik. Læs mere om cookies

Kurser

Kursusadministration

Brug for hjælp?

 • Gregersensvej 8
 • 2630 Taastrup
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Forskerparken Fyn, Forskerparken 10F
 • 5230 Odense M
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Teknologiparken Kongsvang Allé 29
 • 8000 Aarhus C
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • NordsøcentretPostboks 104
 • 9850Hirtshals
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Gammel Ålbovej 1
 • 6092Sønder Stenderup
Google MapsApple MapsRejseplanen
Nyt
8 dages uddannelse

Master Class i organisationspsykologi

Master Class i organisationspsykologi er et uddannelsesforløb, der giver dig et bredt teoretisk overblik over det organisationspsykologiske felt og en anvendelsesorienteret dybdeforståelse af de væsentligste teorier og forskningsresultater.

Uddannelsen er tematisk opbygget og kommer omkring de væsentligste områder inden for klassisk og moderne organisationsteori. Der vil både blive lagt vægt på den teoretiske fordybelse og refleksion såvel som den praktiske anvendelse af teorier og viden i en moderne organisationskontekst.

Deltagerprofil

Uddannelsen er for chefer, formelle og uformelle ledere, projektledere, forandringsagenter, konsulenter, HR-medarbejdere, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter, medlemmer af samarbejdsudvalg, akademikere og andre med en interesse for det organisationspsykologiske felt. Uddannelsen kræver en aktiv deltagelse på modulerne og tid til forberedelse og refleksion i de mellemliggende perioder. Der vil være litteratur på både dansk og engelsk samt blive brugt andre kilder som eksempelvis TED-talks, podcasts og undervisningsvideoer.

Udbytte

 • Overblik over den klassiske organisationsteori såvel som indblik i nyere forskning inden for feltet.
 • Teoretisk dybdeforståelse af, hvorfor mennesker agerer, som de gør samt træning i at anvende teorierne i praksis.
 • Kompetence til både at reflektere over organisationspsykologiske teorier og feltets forskning og viden.
 • En fyldt værktøjskasse, som umiddelbart kan anvende i praksis.
 • Hjælp til at overføre læringen til dit daglige arbejde med henblik på at håndtere aktuelle udfordringer.
 • Mulighed for at etablere netværk på tværs af en række private og offentlige organisationer.

Samtidig får din arbejdsplads

 • En person, der pga. sin øgede forståelse og større værktøjskasse er blevet bedre til at arbejde sammen med sine kollegaer og bedre til at indhente og udfordre ekstern konsulentbistand.
 • En person med langt flere ord til at beskrive og forklare andre, hvordan man kan anskue udfordringer, og hvilke handlemuligheder der er.
 • Sandsynlighed for bedre resultater pga. større forståelse og mere hensigtsmæssige indgreb i forhold til de udfordringer, organisationen står over for.

Form

Uddannelsen består af 10 undervisningsdage fordelt på 4 fælles moduler á 2 dage og 2 valgfri undervisningsdage med mulighed for fordybelse i et særligt relevant emne. Du kan vælge dine to valgfri dage blandt Teknologisk Instituts mange forskellige kurser med afholdelsesgaranti.

Undervisningen består af en vekselvirkning mellem inspirerende ekspertoplæg - i et sprog alle kan forstå - om viden og værktøjer, videoklip, spørgsmål og svar, diskussion af cases og aktuelle udfordringer, gruppeøvelser og erfaringsudveksling.

Hertil kommer to timers coaching/sparring med fokus på din faglige udvikling og en valgfri eksamen, som er indeholdt i uddannelsens pris.

Indhold

Uddannelsen indeholder de mest centrale emner inden for arbejds- og organisationspsykologi.

Arbejds- og organisationspsykologi

MODUL 1 – ORGANISATIONSPSYKOLOGIENS HISTORIE OG OVERBLIK

 • Overblik over feltet. På dag 1 introduceres du til en række klassiske forsøg inden for organisationspsykologi og lærer, hvordan de har påvirket den måde, vi tænker i dag. Du lærer om organisationspsykologiens historie, sjove eksperimenter, begreber som arbejdspsykologi, organisationspsykologi, erhvervspsykologi, socialpsykologi, klinisk psykologi mv.
 • Teorier og modeller. På dag 2 får du en solid teoretisk bund i forhold til organisationspsykologien. Du bliver introduceret til de centrale pointer fra en række psykologiske teorier – heriblandt adfærdspsykologi, humanistisk psykologi, kognitiv psykologi, systemisk teori, socialkonstruktionisme, narrativ teori, løsningsfokuseret tilgang, kritisk psykologi og HRM-teorier. Du vil også blive bekendt de forskellige tilganges styrker og svagheder.


MODUL 2 - INDIVIDETS PLADS I ORGANISATIONSPSYKOLOGIEN

 • Individer i organisationer. Dag 3 handler om menneskeforståelse. Undervisningen giver dig en indsigt i menneskers tanker, følelser og adfærd, deres selvopfattelse, intelligenser, styrker, kompetencer og talenter, personlighedstræk og –typer, test, spørgeskemaer samt interview.
 • Udvikling mv. Dag 4 handler om udviklingstiltag. Du lærer om motivation og herunder belønning, engagement, commitment, effektivitet, præstationspsykologi mv.

MODUL 3 - ORGANISATIONSPSYKOLOGIEN I PRAKSIS

 • Udfordringer. På dag 5 er der fokus på de typiske udfordringer i det organisationspsykologiske arbejde og praktiske metoder til at løse dem. Udfordringerne i det psykosociale arbejdsmiljø tæller bl.a. (mis-)trivsel, egenomsorg, stressbelastninger, konflikter samt nogle af de psykiske sygdomme du sandsynligvis vil støde på mv.
 • Grupper. På dag 6 lærer du om, hvad der sker, når mennesker indgår i grupper. Du introduceres bl.a. til begreber som kommunikation, roller, positioner og perspektiver, gruppers modenhed, gruppedynamik, teambuilding, samarbejde, selvstyrende teams, high performance teams og proceskonsultation.

MODUL 4 - LEDELSE OG ORGANISATION

 • Organisationer. Dag 7 handler om organisationsforståelse. Du lærer om arbejdsprocesser, organisationsformer, organisationsstrukturer, organisatorisk klima, organisationskultur, organisationsudvikling, forandringer, fusioner, kriser, organisatorisk læring, positive organisationer og strategisk HRM.
 • Ledelse. På dag 8 lærer du om ledelsespsykologi – herunder om mødeledelse, projektledelse, forandringsledelse, personaleledelse, rekruttering, kompetencevurdering og -udvikling, talentarbejde, medarbejderudviklingssamtaler, personlig udvikling, målsætning, feedback, coaching, beslutningstagning, implementering af strategier, lederskab og følgeskab, fastholdelse, afskedigelse, magt og etik.

MODUL X (OP TIL 2 DAGE)

Fordybelse - valgfrie kursusdage.

Uddybende information

Forberedelse
Forberedelsen inden kurset består af udfyldelse af et lille spørgeskema.

Coaching/sparring
Uddannelsen inkluderer to timers coaching/sparring med en af de ansvarlige for uddannelsen.

Eksamen
Du har mulighed for at tilmelde dig en skriftlig eksamen med en ekstern censor. Den skriftlige opgave handler om at skrive en business case, om hvordan du har anvendt det lærte på din arbejdsplads, og hvilke resultater der er kommet ud af det mv.

Undervisere og oplægsholdere

Ebbe Lavendt
Ebbe Lavendt og Marika Tingleff er de to uddannelsesansvarlige og gennemgående undervisere på uddannelsen. Herudover kommer der enkelte gæsteundervisere undervejs.

Ebbe Lavendt, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. og Master i Anvendt Positiv Psykologi, har 19 års erfaring fra konsulentbranchen, hvor han som erhvervspsykolog har løst opgaver for private og offentlige organisationer inden for markedsanalyse, test, rekruttering, proceskonsultation, supervision, coaching, undervisning og rådgivning. I kraft af sin erfaring og som Danmarks første master i positiv psykologi er Ebbe en af landets største kapaciteter inden for positiv erhvervspsykologi.

Marike Tingleff
Marika Tingleff er psykolog (cand.psych.aut) med speciale i organisationspsykologi og klinisk psykologi (terapi). Marika coacher, rådgiver og træner ledere i forskellige ledelsesdiscipliner og vejleder ledere, medarbejdere og virksomheder i psykisk arbejdsmiljø, stress- og konflikthåndtering og strategisk ledelse. Marika er en dynamisk og empatisk formidler, der inddrager kursisternes perspektiver i sin undervisning. Hun sikrer udbytte og tankegods, så du som deltager har de bedste forudsætninger for at gøre en forskel i eget arbejdsliv efter et kursus.

Har du faglige spørgsmål så kontakt
Andre kurser