Kurser

Miljøkortlægning

Bliv bedre til at arbejde med miljøkortlægning i praksis. Dette kursus giver dig redskaber og viden til at planlægge og udføre miljøkortlægning.

Evaluering

4stjerner

Alle arrangementer på Teknologisk Institut bliver evalueret af deltagerne. Stjernerne angiver deltagernes gennemsnitlige tilfredshed.

Evalueringen er baseret på: 1 besvarelser

Stå stærkt som miljøkortlægger.

Mangelfuld kortlægning af skadelige stoffer som asbest og PCB er en af de hyppigste årsager til forsinkelser, ekstraregninger og tvister mellem bygherre og entreprenør på nedrivnings- og renoveringsprojekter.

På kurset får du viden og konkrete værktøjer til at gennemføre en god og retvisende miljøkortlægning og vi gennemgår eksempler på, hvordan miljøkortlægningen kan danne grundlag for et bedre samarbejde mellem bygherre, rådgivere og entreprenører om kortlægning, beskrivelse, planlægning og håndtering af skadelige stoffer i forbindelse med nedrivning og renovering.

Deltagerprofil

Kurset henvender sig til alle, der er interesseret i at blive uddannet til miljøkortlægger, som fx rådgiver, ingeniører, kommunale medarbejdere, nedrivere m.fl. Det kan være dig, som ønsker at blive bedre til at gennemføre miljøkortlægning?

Udbytte

Kurset ”Miljøkortlægning” er en del af et uddannelsesforløb som Teknologisk Institut udbyder i samarbejde med Middelfart Kommune. Uddannelsen består på nuværende tidspunkt at 2 moduler, og hvert modul kan tages selvstændigt. Miljøkortlægning er modul 1 og Ressourcekortlægning er modul 2 på uddannelsen.

Kurset var meget lærerigt for mig. Undervisningen består af en god blanding af faglige oplæg og konkrete øvelser, som giver en god baggrundsviden om forekomster af skadelige stoffer og nogle helt konkrete værktøjer til udførelse af miljøkortlægning forud for en nedrivning.

- Mad P. Gede, Chefkonsulent hos DI

Formål

Formålet med dette modul, der varer 2 dage, er at sætte dig i stand til at gennemføre en kompetent kortlægning af miljøskadelige stoffer i en ejendom som står over for nedtagning, renovering eller ombygning. Dvs. at du får erfaring med bl.a.:

 • Afklaring af formål og målgruppe for miljøkortlægning
 • Planlægning og udførelse af miljøkortlægning
 • Kommunikation af miljøkortlægning

Indhold

 • Hvorfor er miljøkortlægning en god ide?
 • Faser i en miljøkortlægning
 • Erfaringer fra cases
 • Viden om miljøskadelige stoffer i bygninger
 • Miljøkortlægningsrapporten – værdiskabende elementer
 • Forberedelse af feltarbejde
 • Prøvetagning i felten
 • Få styr på de kemiske analyser
 • Fortolkning af resultaterne

Hent program her:

Form

Kurset veksler mellem øvelser og oplæg. Det vil være en fordel at medbringe egen computer for at kunne tilgå relevant materiale på nettet i forbindelse med undervisningen.

Underviser

Middelfart Kommune – Brian Olsen

Lene D
Lene Dalvang, TI, har i over 20 år beskæftiget sig med prøvetagning samt vurdering af skadelige stoffer i bygninger, bl.a. fra udførelsen af screenings- og kortlægningsopgaver, rådgivningssager om prøvetagningsstrategi samt risikovurdering og håndtering af de konstaterede miljøskadelige stoffer. Der er inspirationsoplæg fra Middelfart Kommune med Brian Olsen og Tscherning Rasmus Krag.

Rikke Juel Lyng, TI, beskæftiger sig med miljøkortlægning, ressourcekortlægning, cirkulær økonomi og bygge og anlægsaffald, både som konsulent, rådgiver og underviser.

Både Rikke og Lene har meget erfaring med at omsætte den indsamlede viden til operationelle planer for sanering, arbejdsmetoder og PSS.

Downloads
Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
Andre kigger også på