Kurser

2 dages kursus

Miljøkortlægning

4. - 5. april 2022 Taastrup
DKK  7.999
ekskl. moms
Nr. 90576 P

Bliv bedre til at arbejde med miljøkortlægning i praksis. Dette kursus giver dig redskaber og viden til at planlægge og udføre miljøkortlægning.

Stå stærkt som miljøkortlægger

Mangelfuld kortlægning af skadelige stoffer som asbest og PCB er en af de hyppigste årsager til forsinkelser, ekstraregninger og tvister mellem bygherre og entreprenør på nedrivnings- og renoveringsprojekter.

På kurset får du viden og konkrete værktøjer til at gennemføre en god og retvisende miljøkortlægning og vi gennemgår eksempler på, hvordan miljøkortlægningen kan danne grundlag for et bedre samarbejde mellem bygherre, rådgivere og entreprenører om kortlægning, beskrivelse, planlægning og håndtering af skadelige stoffer i forbindelse med nedrivning og renovering.

Deltagerprofil

Kurset henvender sig til alle, der er interesseret i at blive uddannet til miljøkortlægger, som fx rådgiver, ingeniører, kommunale medarbejdere, nedrivere m.fl. Det kan være dig, som ønsker at blive bedre til at gennemføre miljøkortlægning?

Udbytte

 • Få erfaring med afklaring af formål og målgruppe for miljøkortlægning
 • Få erfaring med planlægning og udførelse af miljøkortlægning
 • Få erfaring med kommunikation af miljøkortlægning

Indhold

 • Hvorfor er miljøkortlægning en god ide?
 • Faser i en miljøkortlægning
 • Erfaringer fra cases
 • Viden om miljøskadelige stoffer i bygninger
 • Miljøkortlægningsrapporten – værdiskabende elementer
 • Forberedelse af feltarbejde
 • Prøvetagning i felten
 • Få styr på de kemiske analyser
 • Fortolkning af resultaterne

Anmeldelser af Miljøkortlægning

Kurset var meget lærerigt for mig. Undervisningen består af en god blanding af faglige oplæg og konkrete øvelser, som giver en god baggrundsviden om forekomster af skadelige stoffer og nogle helt konkrete værktøjer til udførelse af miljøkortlægning forud for en nedrivning.
 - Mad P. Gede Chefkonsulent hos DI

Form

Kurset veksler mellem øvelser og oplæg. Det vil være en fordel at medbringe egen computer for at kunne tilgå relevant materiale på nettet i forbindelse med undervisningen.

Kurset ”Miljøkortlægning” er en del af et uddannelsesforløb som Teknologisk Institut udbyder i samarbejde med Middelfart Kommune. Uddannelsen består på nuværende tidspunkt at 2 moduler, og hvert modul kan tages selvstændigt. Miljøkortlægning er modul 1 og Ressourcekortlægning er modul 2 på uddannelsen.

Bemærkninger

Der er inspirationsoplæg fra Middelfart Kommune med Brian Olsen og Tscherning Rasmus Krag.

Hent program her:

24098
24099
Underviser

Lene Dalvang

Lene Dalvang, TI, har i over 20 år beskæftiget sig med prøvetagning samt vurdering af skadelige stoffer i bygninger, bl.a. fra udførelsen af screenings- og kortlægningsopgaver, rådgivningssager om prøvetagningsstrategi samt risikovurdering og håndtering af de konstaterede miljøskadelige stoffer. Lene har meget erfaring med at omsætte den indsamlede viden til operationelle planer for sanering, arbejdsmetoder og PSS.

Underviser

Rikke Juel Lyng

Rikke Juel Lyng, TI, beskæftiger sig med miljøkortlægning, ressourcekortlægning, cirkulær økonomi og bygge og anlægsaffald, både som konsulent, rådgiver og underviser. Rikke har meget erfaring med at omsætte den indsamlede viden til operationelle planer for sanering, arbejdsmetoder og PSS.

Vælg dato

Taastrup
4. - 5. april 2022

Få ny inspiration til din kompetence­udvikling

Unikke tilbud, relevante artikler og nyt om vores kurser og uddannelser.

Indtast venligst et validt navn
Tilmelder nyhedsbrev
Tak for din tilmelding
Teknisk fejl

Der er desværre en systemfejl på nuværende tidspunkt. Du kan alternativt skrive en mail til data@teknologisk.dk