Kurser

Modstandstermometre - principper og metoder

På dette koncentrerede kursus får du al den relevante teoretiske viden om modstandstermometre og deres anvendelse.

Modstandstermometre har en stabilitet og signalopløsning, der kun overgås af termistorer, og de er et uovertruffet valg i sammenhænge, hvor processen er specielt afhængig af præcise målinger. Men selv det bedste værktøj kan give dårlige resultater, hvis det benyttes forkert, og derfor er der i kurset lagt speciel vægt på fejlmuligheder, diagnostik og praktisk afhjælpning.

Udbytte

 • Forståelse for modstandsføleres virkemåde og deres fysiske opbygning
 • Kendskab til de forskellige typer modstandstermometre og deres tilhørende internationale standarder, specielt IEC 751
 • Praktisk erfaring gennem demonstrationer, hands-on-øvelser og teoretiske eksempler
 • Kendskab til de gængse fejlmuligheder og almindeligste fejl og deres afhjælpning
 • Kendskab til kalibreringsprincipper, muligheder og instrumentets styrker og svagheder samt indgående kendskab til drift og vedligehold af modstandstermometre.

Deltagerprofil

Kursets form og indhold er specielt tilrettelagt for medarbejdere i laboratorier og produktionsafdelinger, fx operatører, installatører, produktionsteknikere og kvalitetsmedarbejdere samt andet teknisk personale, der arbejder med måling, test eller kalibrering.

Bemærk: Du bør have praktisk erfaring med temperaturmåling eller evt. have deltaget i kurset ”Temperatur - måling og kalibrering”.

Underviser

Søren Lindholt Andersen er fysiker og ansat i Center for Installation og Kalibrering på Teknologisk Institut, hvor han er ansvarlig for det Nationale Referencelaboratorium for Kontakttermometri. Han arbejder med måleteknik, kalibrering og usikkerhedsberegning, og deltager i forsknings- og udviklingsprojekter indenfor temperaturmåling med henblik på at bringe den nyeste viden i anvendelse i industrien. Desuden er han en erfaren formidler og underviser.

Indhold

 • Principper
 • Standarder
 • Opbygning af modstandstermometre
 • Måling
 • Fejlmuligheder
 • Modstandstermometre, styrker og svagheder i forhold til andre termometertyper
 • Kalibrering, vedligehold og drift.

Vi anbefaler, at du har praktisk erfaring med temperaturmåling og det anbefales, uden at være en forudsætning, at du har deltaget i kurset "Temperatur - måling og kalibrering".

Bemærkninger

Kurset omhandler ikke termistorer.

Har du faglige spørgsmål, så kontakt:
 • Søren Lindholt Andersen
 • Forretningsleder, ph.d., cand. scient. 
 • +45 72201798
Andre kigger også på